Річний план на 2021-2022 н.р.

06.Вер.2021
Річний план на 2021-2022 н.р.

 

Зміст

річного плану роботи ЖДНЗ №42

на 2021-2022 навчальний рік

Зміст Сторінки
1.

 

1. Аналіз діяльності ЗДО за 2020-2021 навчальний рік з визначенням річних завдань на майбутній період 2021-2022р.р. 3-39
2. 2. Діяльність структур колегіального управління:

2.1. Загальні збори колективу

2.2. Педагогічна рада

2.3. Виробнича нарада

2.4 Адміністративна нарада

40-47
3. 3. Підвищення рівня фахової майстерності педагогів.

3.1 Заходи з атестації

3.2 Підвищення кваліфікації педагогів

3.3. Участь у методичній роботі різного рівня

48-54
4. 4. Методична робота з кадрами

4.1.Семінари, семінари-практикуми, круглі (проблемні) столи, ділова гра.

4.2. Консультації для педагогічних працівників

4.3. План роботи «Школи молодого вихователя»

4.4. Колективні перегляди

4.5. Свята та розваги

4.6. Гурткова робота

4.7. Робота методичного кабінету

55-65
5. 5. Робота з дітьми з ООП

5.1. Корекційно- розвивальна робота в  спеціальних групах

5.2. Організація інклюзивного навчання  

66-70
6. 6. Організаційно-педагогічна діяльність

6.1. Взаємодія з батьками або законними представниками дітей

6.2. Співпраця із закладами загальної середньої освіти, іншими установами та організаціями

6.3. Проведення спільних заходів фізкультурно-оздоровчого, художньо-естетичного циклів.

71-80
7. 7. Адміністративно-господарська  діяльність

7.1. Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов

7.2. Інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності тощо

7.3. Санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу (гігієнічне навчання/виховання)

81-86
8. 8. Додатки до плану роботи

Додаток № 1

План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу

Додаток № 2

План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування: охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування

Додаток № 3

План заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Додаток № 4

План заходів з охорони дитинства

Додаток № 8

План роботи на літній – оздоровчий період 2022року.

 

87-89

 

90-92

 

 

 

 

93-96

 

97-99

 

100-113

РОЗДІЛ 1

Аналіз діяльності ЗДО за 2020-2021 навчальний рік з визначенням річних завдань на майбутній період 2021-2022р.р.

 Пояснювальна записка

            Заклад дошкільної освіти  №42  організує освітній процес за пріоритетними напрямами роботи, працює в режимі, який відповідає запитам батьків відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», Базового компонента дошкільної освіти(нова редакція) , Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Наказу МОН України від 11.08.2002 р. № 509 «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах», Листа МОН від 16.03.2021 №1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти», Наказу МОН від 31.03.2021 № 397 «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти), «Рекомендацій щодо забезпечення якості дошкільної освіти України в умовах карантину», УІРО, 2021, Наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», відповідно до наказу МОН України від 06.02.2015 року № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», наказу МОН України від 20.05.2016 року № 544, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 07 червня 2016 року за  № 821/28951, додатку до листа МОН України від 12.10.2015 року № 1/9-487 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», висновку ІРЦ -85057/2021/265191  від 20.08.2021р., Постанови Головного санітарного лікаря України від 25.08.2021 №8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», від 26.08.2021 №9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», овітньої програми «Впевнений старт» та інших нормативно-правових актів.

           Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

            Головною метою роботи ДНЗ № 42 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Загальні відомості

Повна назва дошкільного закладу  (за Статутом) Житомирський дошкільний навчальний заклад № 42
Код за ЄДРПОУ 20425351
Юридична адреса закладу Житомир, вул. Гагаріна 38а
Номер телефону 380412342520
Електронна адреса dnz42zt@gmail.com
Адреса сайту 42.sadok.zt.ua
Прізвище, ім’я, по батькові завідувача   дошкільного закладу Єфремова Людмила Леонтіївна
Проектна потужність  247 місць
Тип закладу Комбінований
Форма власності Комунальна
Дата створення закладу 1971
Свідоцтво про Державну реєстрацію Серія АОО № 806404
Статут Затверджений наказом управління освіти від 25.06.2016 року № 415
Кількість груп В закладі функціонує 11 груп:

 • 2  групи раннього віку (від 2 до 3 років),
 • 2 других молодших групи (від 3 до 4 років),
 • 1 середня група (від 4 до 5 років),
 • 2 старші інклюзивні групи (від 5 до 6(7) років),
 • 3 дошкільних  групи (від 5 до 6(7) років) – спеціальна для дітей з порушенням мовлення,
 • 1 дошкільна група (від 5 до 6(7) років – спеціальні для дітей з затримкою психічного розвитку.

З них: 1 молодша група

            2 старших інклюзивних групи

Дітей на інклюзії: 7

Режим роботи дитячого дошкільного закладу Заклад працює за 12 годинним режимом роботи

 

 

 • Нормативно-правова база
Назва документу
1 Конституція України
2 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII
3 Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III
4 Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402 ІІ
5 Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1991 № 3808-ХІІ
6 Конвенція ООН про права дитини
7 Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти). Наказ МОН №33  від12.01.2021
8 Закон  України « Про основні принципи та вимоги до безпечності  та якості харчових продуктів» (НАССР).
 • Коротка характеристика закладу

ЖДНЗ № 42 – заклад комбінованого типу, робота якого спрямована на захист прав і інтересів соціально неспроможних категорій населення.

У закладі виховуються:

Категорія Кількість дітей
Діти-сироти або позбавлені батьківського піклування 3
Діти інваліди 5
Діти з малозабезпечених сімей 14
Діти, батьки яких були або є учасниками АТО 4
Діти переселенців 6
Діти з багатодітних сімей 38
Діти, які виховуються одинокими матерями 42
Діти з сімей, що потрпили в скрутне становище

Матеріально-технічна база

Житомирський дошкільний навчальний заклад № 42 заснований у 1971 році.

Форма власності – комунальна.

Загальна площа приміщення – 1975,5 кв.м

Матеріал стін – цегла

Будівля утеплена – енергоефективна термосанація будівлі була проведена у 2016 році

        Територія дошкільного закладу та його будівля відповідають санітарним нормам. Заклад має огорожу по всьому периметру. Групи мають окремий ізольований  майданчик із зеленими насадженнями. 

        На території розташовані двухповерхова будівля пральні та овочесховища.

     Основна будівля знаходиться у належному стані. Навчальні та адміністративні приміщення   дошкільного закладу мають затишний та естетичний вигляд.     

      Щороку проводиться поточний ремонт усіх приміщень, ревізія системи опалювання,  вентиляційних та каналізаційних систем.

      В приміщенні основної будівлі розташовано 11 групових блоків, музична зала та спортивна, харчоблок, медичні та службові приміщення.

    Обладнаний методичний кабінет, бухгалтерія, кабінет практичного психолога, музичного керівника. Облаштовано окремо музичну та спортивну зали, ресурсну кімнату.

      Медичний кабінет оснащено відповідно до нормативно-правових документів, обладнано ізолятор.

     Харчоблок забезпечений необхідним кухонним посудом, технологічним та холодильним обладнанням, сучасними кухонними меблями. До харчоблоку входить: комора, овочевий та варочний цехи, кімната для зберігання кухонного посуду.

    Організація безпечного та якісного харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 (зі змінами затвердженими наказом МОН молоді та спорту України та МОЗУ від 26.02.2013р. №202/165),Закону  України « Про основні принципи та вимоги до безпечності  та якості харчових продуктів» (НАССР).

В закладі  запроваджена система HACCP з 2019р. Система, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Головна концепція системи HACCP – забезпечення безпечності продукції на всьому шляху харчового ланцюга.

    Фінансово-господарська діяльність ДНЗ здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі  кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

     Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, а також кошти виділяються міжнародним благодійним фондом «Відкрите серце».  

       Бюджетні кошти та благодійні надходження використовуються за призначенням.

Навчально-методична база

         В групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. У групах є технічні засоби навчання, сучасне розвивальне та ігрове обладнання. До послуг дітей цікаві навчально-розвивальні посібники та іграшки, LEGO – конструктори, які розміщені в ігрових осередках і створюють умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників.  

          З метою проведення занять з використанням ІКТ заклад оснащено сучаними технічними засобами:

Наіменування Кількість
1.        Інтерактивна дошка 1
2.        Мультимедійне обладнання 1
3.        Комп’ютери 7
4.        Ноутбук 1
5.        Принтер 7
6.        Смарт телевізори 2
7.        Телевізор 1
8.        Музичний центр 1
9.        Відеокамера 1
10.   Ламінатор 1

         В музичній залі є сучасні технічні засоби навчання: сучасна мультимедійна система,  музичний центр, магнітофон, дитячі музичні інструменти.  У фізкультурній залі є необхідний спортивний інвентар, степ-платформи та ін. обладнання для фізичного розвитку та профілактики захворювань.

      Для задоволення потреб художньо-естетичного напрямку освітньої діяльності придбані різні види театру: ляльковий, пальчиковий, тіньовий, настільний.

 • Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу

     Завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей здійснює педагогічний колектив та обслуговуючий персонал закладу.

Посада Кількість
1.          Завідувач 1
2.          Вихователь-методист 1
3.          Педагогічні працівники 32
Всього педагогічних працівників 34
 • Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

 

За освітою

 

Освіта Кількість
1. Повна вища освіта 23
2. Неповна вища освіта 11
3. Повна вища і неповна вища фахова 11

 

За наслідками атестації присвоєно

 

Категорія Кількість
1. Вища кваліфікаційну категорію  11
2. І  кваліфікаційну категорію    9
3. І І  кваліфікаційну категорію  2
4. кваліфікаційна категорія  «спеціаліст» 10
5. 9 тарифний розряд 2

 

Присвоєно педагогічні звання

Педагогічне звання Кількість педагогів
вихователь-методист 8
вчитель-методист 2
старший вихователь 1
старший вчитель 1
Всього педагогів мають звання 12

Освітні програми

Парціальні програми, авторські програми, якими керуються педагоги в організації освітнього прцесу

№ з/п Програма
1 Українське дошкілля. Програма розвитку дитини дошкільного віку
2 Впевнений старт. Освітня програма для дітей молодшого дошкільного віку. За заг. Науков. Редакцією Піроженко Т.О.
3 Впевнений старт. Освітня програма для дітей середнього дошкільного віку. За заг. Науков. Редакцією Піроженко Т.О.
4 Впевнений старт. Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку. Гавриш Н.В., Піроженко Т.О.
5. Парціальна програма курсу “ДОШКІЛЬНЯТАМ – ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ”
Програми для дітей ООП
1 Віконечко. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років
2  

Розквіт. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом

 

Парціальні програми
1.                                                                                                                                              Англійська для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації. Кулікова І.А. Шкваріна Т.М.
2.                                                                                                                                              Безмежний світ з LEGO. Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації. Рома О.Ю.
3.                                                                                                                                              Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях. Навчальна програма та календарно-тематичний план.Богуш А.М.
4.                                                                                                                                              Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку.
5.                                                                                                                                              Казкова фізкультура. Єфименко М.М.
6.                                                                                                                                              Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років. Шевчук А.С.
7.                                                                                                                                              Шкіряний м’яч. Програма з навчання дітей старшого дошкільного віку з гри у футбол.

 

Результативність курсової підготовки та атестації педкадрів.

       У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації. За минулий рік курсову перепідготовку пройшли 10 чоловік, атестовано  – 5 педагогів. 

Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України від 06.10.2010 р.

Відповідно до пункту 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого  наказом  Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930 (зі змінами)  та на підставі рішення атестаційної комісії ЖДНЗ №42 від 17.03.2021р.:

 1. Продовжено на п’ять років строк дії раніше встановленого тарифного розряду:
 • Чаповській Олені Юріївні, музичному керівнику ЖДНЗ № 42, яку за результатами атестації визнано такою, що відповідає займаній посаді та відповідає раніше встановленому 9 тарифному розряду.
 • Вендер Тетяні Василівні, вихователю ЖДНЗ № 42, яку за результатами атестації визнано такою, що відповідає займаній посаді та відповідає раніше встановленому 11 тарифному розряду .
 1. Підтвердено відповідність займаній посаді та відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» вихователям ЖДНЗ № 42:

Підкуйко Наталії Володимирівні,

Побережній Ларисі Володимирівні

Атестаційною комісією департаменту освіти Житомирської міської ради:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та   присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» вихователю Єфремовій Людмилі Леонтіївні;
 • підтверджено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»: вихователю Вендер Тетяні Василівні, музичному керівнику Чаповській Олені Юріївні.

У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогів. Простежувалося постійне підвищення їх професійної компетентності, ріст педмайстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього  процесу. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи.

           У 2020-2021 навчальному році, відповідно до перспективного плану підвищили свою фахову майстерність:

Список педагогічних працівників Напрямок, тема, найменування програми підвищення кваліфікації Джерела фінансування
1.      Єфремова Людмила Леонтіївна Завідувач, який за сумісництвом працює вихователем На умовах регіонального замовлення
2.      Башинська Ірена Станіславівна Вихователь-методист, який за сумісництвом працює вихователем На умовах регіонального замовлення
3.      Гриневич Раїса Петрівна Вихователь На умовах регіонального замовлення
4.      Метельська Олена Володимирівна Вихователь На умовах регіонального замовлення
5.      Дудченко Ірина Анатоліївна Вихователь На умовах регіонального замовлення
6.      Ковальчук Світлана Валеріївна Керівник гуртка На умовах регіонального замовлення
7.      Яроповець Світлана Віталіївна Асистент вихователя На умовах регіонального замовлення
8.      Побережна Лариса Володимирівна Асистент вихователя На умовах регіонального замовлення
9.      Кульбач Світлана Йосипівна Асистент вихователя На умовах регіонального замовлення
10.  Халімончук Олена Миколаївна Соціальний педагог На умовах регіонального замовлення
11.  Яковець Дарина Миколаївна Вихователь На умовах регіонального замовлення
12.  Виноградова Олена Ігорівна Вихователь На умовах регіонального замовлення

У 2022 році, згідно графіка курсів підвищення кваліфікації заплановано підвищення фахової майстерності:

Список педагогічних працівників Напрямок, тема, найменування програми підвищення кваліфікації Джерела фінансування
1. Нестерук Валентина Миколаївна Вихователь На умовах регіонального замовлення
2. Кустова Лариса Юріївна Музичний керівник На умовах регіонального замовлення
3. Вольський Валерій Вікторович Музичний керівник Вчитель-логопед На умовах регіонального замовлення
4. Гриб Неля Сигізмундівна Вчитель-логопед На умовах регіонального замовлення
5. Андрійчук Віта Сергіївна Вихователь На умовах регіонального замовлення
6. Кульбач Світлана Йосипівна Вихователь На умовах регіонального замовлення

1.11. Аналіз змісту методичної роботи, щодо організації ефективності освітньо-виховного процесу.

Програмне та психолого-методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу. Методична та науково-теоретична робота базувалася на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога. Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.

Враховуючи норми розділу 3 «Основні завдання діяльності методичного кабінету» Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 372, інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», наведених у додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 № 1/9-411, наказу завідувача закладу від 20.08.2020 № 87 «Про організацію методичної роботи у закладі у 2020/2021 навчальному році» та з метою виконання завдань діяльності закладу, передбачених Планом роботи закладу на 2020/2021 навчальний рік, з урахуванням плану роботи Департаменту освіти Житомирської міської ради, у період з 1 вересня 2020 року по 31 травня 2021 року методична робота закладу була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу, а отже на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей.

Освітня діяльність ЗДО здійснювалась на основі розробленого плану роботи на навчальний рік і літній період, що схвалений педагогічною радою закладу та затверджений керівником.

Заходи, передбачені річним планом роботи закладу, виконано повністю завдяки вчасній організації дистанційного спілкування з педагогами у додатку VIBER, на платформі ZOOM. Це  дало змогу виконати завдання, які ставив перед собою педагогічний колектив у 2020/2021 навчальному році, а саме:

 1. Забезпечити безумовне виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно–гігієнічного законодавства, сприяти формуванню основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та пост-карантинного періоду.
 2. Забезпечити сприятливі умови для формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку, використовуючи ІКТ, дистанційні форми навчання, інноваційні технології.
 3. Сприяти ствроенню фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи шляхом впровадження програми «Впевнений старт».
 4. Активізувати співпрацю з родинами вихованців шляхом залучення до активної участі в освітньому процесі.

        Щоб реалізувати річні завдання протягом навчального року в закладі проводили педгодини, засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності. А також засідання круглих столів, методичні мости, тренінги, інформаційні вісники, ярмарки педагогічних знахідок, педагогічні діалоги, диспути, мозкові штурми, презентації, конкурси.

        Для забезпечення мовленнєвого розвитку дошкільників педагоги в усіх вікових групах створили розвивальне середовище, яке дає кожній дитині можливість проявити себе. Вихователі груп раннього віку Михайлюк С.О., Михалюк Л.В., Дудченко І.А., Андрійчук В.С.  активно провадять роботу з дитячою книгою, картинками, ігри з лялькою, розповіді-описи іграшок, предметів. Аналіз виконання програмових вимог з розвитку мовлення засвідчив, що вихованці груп раннього віку комунікативні, мають елементарні навички культури мовлення, розмовляють відповідно до вікових особливостей, уміють відповідати реченнями, вивляють бажання спілкуватися, знають потішки, вірші.

    Вихователі усіх вікових груп зібрали й систематизували демонстраційний і роздатковий матеріали згідно з віком дітей; дібрали й виготовили дидактичні ігри, посібники. У куточку самостійної художньої діяльності створили умови для діяльності дітей, систематично проводили театралізовані вистави, концерти, слухання казок у кімнаті театралізованої діяльності.

     У групах для дітей старшого дошкільного віку (вих. Кульбач С.Й., Побережна Л.В.) педагоги зібрали й оформили нові дидактичні ігри, які допомагають реалізовувати мовленнєві завдання; обладнали згідно з вимогами освітньої програми «Українське дошкілля» куточки книги та самостійної театралізованої діяльності.

    На виконання річного завдання з питань удосконалення системи роботи з логіко-математичного розвитку та безпеки життєдіяльності дитини відповідно до сучасних вимог та підходів — завдання, над яким колектив працював цей навчальний рік, проведено:

 1. Педагогічні ради на теми:
  • «Робота дошкільного закладу в умовах пандемії »
  • «Аспекти педагогічної діяльності щодо формування здоров’язбережувальної компетентності та рухової активності дітей дошкільного віку»
  • «Логіко-математичний розвиток дошкільників: шляхи оптимізації».
  • «Професійне зростання педагога та життєва компетентність дошкільника як результат ефективної організації освітньо- виховної та методичної роботи»
 2. Семінар-практикум (педагогічна майстерня) «Математичні знахідки».
 3. Семінар з елементами тренінгу для вихователів «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в розвитку».

     Результати тематичного контролю стану вирішення логіко-математичних завдань в усіх групах закладу свідчать, що вихователі проводять планомірну роботу з формування логіко-математичної компетентності дошкільників. В усіх групах обладнано пізнавальні осередки, в яких є все для самостійної діяльності дітей поза заняттями: розвивальні та настільні ігри, шахи, ігри на розвиток логічного мислення, пазли, мозаїка та ін.

     Щоб розвинути конструкторські здібності та уміння дітей педагоги усіх вікових груп активно використовують у своїй роботі LEGО.

       У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив закладу продовжив роботу над удосконаленням системи роботи з основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

Для реалізації цього завдання проведено:

 • консультацію для педагогів «Як загасити агресію батьків», яка допомогла набути уміння розмірковувати, знаходити раціональні шляхи розв’язання проблем, завідувач Єфремова Л.Л.;
 • аналіз конспекту інтегрованого заняття для дітей старшої групи «Східці, сходи та щаблі — небезпека є чи ні?» (колективний перегляд) вихователь Кульбач С.Й.;
 • мінітренінг для педагогів «Світ в об’єктиві: прийоми фототерапії в роботі з дітьми». Ознайомила педагогів з фототерапією, навчила визначати можливості фотографії як колекційного та розвивального засобу соціальний педагог Халімончук О.М.;
 • консультацію для батьків «Експедиція в навколишню природу», вихователь Очкодер Л.К.

        За результатами тематичного контролю з цього питання встановлено, що усі педагоги закладу значну увагу приділяють питанню безпеки життєдіяльності дошкільників і здійснюють цю роботу на основі вимог Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми «Українське дошкілля».

       Плідно працювали ініціативні групи. Як результат — вихователі виготовили новий дидактичний матеріал в усіх вікових групах. Оформлено музичний зал до усіх календарних свят (Чаповська О.Ю., Халімончук О.М.).

    Належну увагу в 2020/2021 навчальному році приділяли вивченню та впровадженню інноваційних методик та технологій в педагогічний процес.

Розпочато роботу по вивченню та впровадженню Базового компонента дошкільної освіти.

 Особливо слід відмітити високий рівень проведення нетворкінг семінару «Освіта для сталого розвитку – основний напрям в сучасній освіті», який був проведений   9 лютого 2021 року.   

    До проведення семінару була запрошена експертка проєкту  «Освіта для  сталого розвитку»  Ринчковська Тетяна  Валентинівна.

   Учасники семінару мали можливість обговорити питання виховання у дітей  дій, які спрямовані на покращення стосунків між дітьми та іншими  людьми, підтримку морального і психологічного клімату  в групі, розумне споживання  енергії та води, зменшення витрат сировини, зміцнення власного здоров‘я тощо.

   Досвід показує, що втілення програми  у роботу  ДНЗ сприяє  партнерським  взаєминам  з вихованцями та їхніми батьками.

  Педагогічний колектив ЖДНЗ № 42 підтримав ініціювання впровадження програми, оскільки вона побудована на інноваційних  педагогічних  концепціях, зокрема педагогіці емпаурменту, відмінних  від традиційного навчання. Ця модель передбачає  впровадження елементів стратегії Нової української  школи – педагогіки партнерства, інтегрованого навчання, розвитку критичного мислення дітей. Що, своєю чергою, забезпечує  поєднання дошкільної освіти в  дошкільному закладі та початкової  освіти у школі.

1.12. Інноваційне розвивальне предметне середовище

  Для здійснення освітнього-виховного процесу в групах створено належне предметно-розвивальне середовище у відводності до ВСЯО. Особлива увага була звернута на внутрішній простір облаштування груп, умеблювання для догляду, ігор та навчання, оновлено місця для усамітнення, доповнено простір для розвитку великої моторики. Особлива увага була звернута на безпечного середовища у зовнішньому та внутрішньому просторі закладу, відповідно до вимон ВСЯО.

  Вихователі активно використовують мультимедійні засоби, що суттєво підвищує рівень зацікавленості та засвоєння матеріалів. Всі ігрові зони розміщенні раціонально, естетично, доступно на рівні зросту дітей.

        У своїй роботі педагоги групи використовують такі засоби інформаційно-комунікативних технологій:
Комп’ютер
Принтер
Відеомагнітофон DVD плеєр
Телевізор
Магнітофон
Фотоапарат
Відеокамера
Електронну дошку

Так само можна виділити наступні види інтерактивних матеріалів:
Фотографії;
Відеоролики;
Відеофрагменти (фільмів, казок, мультфільмів);
Презентації (електронні книги, електронні виставки);
Дитячі розвиваючі комп’ютерні ігри.

Мультимедійне обладнання використовується фронтально.

1.13. Методична робота в умовах карантину

        Особливістю роботи закладу в цьому навчальному році було організація роботи закладу в умовах пандемії. Із керівними принципами та заходами щодо безпечного  функціонування ЗДО, а також розвитку дітей та підтримки працівників можна ознайомитися в постанові Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)», листах Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОУГО-19». Зауважимо, що враховуючи епідемічний стан у країні, була спланована та проведена робота щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території ЗДО з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів.

    З метою сприяння дотримання соціальної дистанції в приміщенні, під час перебування дітей у груповому осередку здійснювалась організація простору ігрової кімнати у вигляді осередків діяльності, які відображають освітні потреби й інтереси дітей дошкільного віку. Організація осередків діяльності дає можливість забезпечити основні види діяльності дітей дошкільного віку через роботу у парах, малих групах, а також індивідуально, уникаючи скупчення. 

   Оскільки більшість організованих форм роботи було винесено на майданчики, вихователями усіх вікових груп було створено відповідне розвивальне середовище на свіжому повітрі (у павільйонах). Було організовано діяльність смарт павільйонів протягом усього навчального року. У яких розміщено: бізі-борди, розвиваючі доски, інтерактивні ігри, дитячі розвиваючі сортери, сенсорні ігри та багато іншого розвивального обладнання.

 

 

 

 1.14. Науково-методичне зростання професійної майстерності вихователів

Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення методичних заходів. Організоівана методична робота сприяла розвитку творчості, ініціативи та була спрямована на підвищення якості освітнього процесу. Результатом такої роботи є те, що вихователі, музичні керівники направляють свою діяльність на використання нетрадиційних форм роботи з дітьми. Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що всі вони мали науковий і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів. Результати анкетування педагогів свідчать, що вони повністю задоволені якістю проведення заходів, передбачених планом роботи закладу.

  Педагоги закладу щорічно є активними учасниками та переможцями педагогічних виставок на міському та регіональному рівнях. Так, дипломом ІІІ ступеня департаменту освіти Житомирської міської ради нагороджені Єфремова Л.Л., Віннічек Л.І. за участь у виставці «Сучасна освіта Житомира 2021», дипломом за участь у міському конкурсі «Український сувенір» нагороджений колектив  закладу, ІІІ місце у конкурсі «Мати. Родина. Україна» зайняла Чаповська О.Ю., музичний керівник закладу. Участь у цьому заході була заохочена грошовою винагородою департаменту освіти Житомирської міської ради.

      Педагоги закладу, вихователь-методист щомісяця планували та проводили консультації для батьків, надавали інформаційний матеріал на актуальні теми, запрошували батьків вихованців на спільні заходи (онлайн або на свіжому повітрі – в залежності від епідситуації): «День знань» (вересень), «Свято осені» (жовтень),  новорічні свята (грудень), Тиждень безпеки (травень).

Стимулюванням творчої та інноваційної активності педагогів стали огляди-конкурси, виставки:

 • Створення розвиваючого середовища для сенсорного розвитку дітей раннього віку;
 • Фотоконкурс «Із життя нашої групи»;
 • Моє найкраще заняття (відеозапис або сценарій свята, заняття, розваги);
 • Кращий навчально-ігровий посібник (дошкільний вік);
 • Сучасна освіта Житомира-2020;
 • Український сувенір.

             Проведення семінарів, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів з актуальних питань розвитку сучасного українського дошкілля сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань, визначаємо, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів.

З метою удосконалення навчально-виховного процесу педагогічний колектив використовував спеціалізовані програми, альтернативні методики та технології, а саме: інноваційні педагогічні технології для зміцнення здоров’я дитини: Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей М. Єфименко («Методика пробудження», «Казкова фізкультура»).

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів в дошкільному закладі застосовувалися різні форми методичної роботи:

Використовувались як традиційні форми проведення, так і інноваційні:

 1. Гейміфікація: використання ігрових підходів у навчальному процесі.
 2. Сторітеллінг: створення історій для навчання.
 3. Воркшоп: напрацювання нових навичок у груповій взаємодії.
 4. Фасилітація: колективне розв’язання проблем у командній роботі.
 5. Командний квест: покрокове вирішення інтелектуальних, пошукових та

творчих проблем.

 1. Скрайбінг: творча візуалізація навчального процесу.
 2. Тренінги як активна форма навчання.

Протягом року педагоги мали можливість знайомитись з досвідом колег міста, області шляхом перегляду онлайн семінарів, організованих демартаментом освіти Житомирської міської ради.

1.15. Гурткова робота

        Належним чином протягом навчального року проводилась гурткова робота. На базі закладу дошкільної освіти функціонувало 5гуртків, в яких було задіяно 120 дітей.

Назва гуртка Керівник Примітка
1 Гурток вокального співу Чаповська О.Ю.
1 Гурток сучасного спортивного танцю. Вольський В.В.
2 Футбольна студія Халімончук О.М.
3 ІКТ Єфремова Л.Л.
4 Гурток англійської мови Ковальчук С.В.

1.16. Передовий педагогічний досвід

         Належне місце в роботі дошкільного закладу посідає робота з ППД. Так, дидактичний посібник  «Використання сучасних дидактичних засобів для розвитку дрібної моторики та пізнавальної активності дітей з особливими освітніми потребами» (авт.Єфремова Л.Л., Л.І. Віннічек) був представлений на виставці «Сучасна освіта Житомира 2021», де посів третє місце. У посібнику викладено теоретичні та практичні матеріали щодо використання сучасних дидактичних засобів для розвитку дрібної моторики та пізнавальної активності дітей з особливими освітніми потребами; розкрито ефективність використання цих дидактичних засобів; доведено необхідність врахування психофізичних особливостей розвитку дітей в процесі створення предметно-розвиваючого середовища для розвитку дрібної моторики та пізнавальної активності дітей; подано дидактичні ігри та вправи, методи і прийоми, система роботи, конспекти занять.

1.17. Моніторинг майстерності педагогів став підґрунтям, щоб втілити шляхи реалізації пріоритетних напрямів роботи закладу і дав змогу корегувати і надавати методичну допомогу в розв’язанні певних освітніх проблем. Діагностування педагогів проводили систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, карто-схем та аналізу педагогічної діяльності.

У 2020/2021 навчальному році розпочато роботу щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

1.18. Робота з молодими педагогами

      У закладі працює 3 молодих спеціаліста. У жовтні місяці розпочала роботу «Школа молодого вихователя» (керівник Пустохіна О.В.).

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу були призначені наставники для молодих педагогів. За «круглим столом» обговорювались новини психолого-педагогічної науки, практики, сучасні педагогічні технології, передовий педагогічний досвід; спільно розробляли конспекти занять, розваг, цільових прогулянок, готували консультації для батьків; моделювали системи занять і режимних моментів; організовували взаємовідвідування різноманітних форм роботи з дітьми.

 Молоді спеціалісти відвідували були активними учасниками (онлайн) методичних об’єднань, майстер-класів, семінарів, постійно займалися самоосвітою. Корисну інформацію заносили до методичної скриньки.         

   Форми  методичної  роботи, заплановані та проведені протягом 2020-2021н.р.,   з молодими  вихователями:

–        Наставництво і стажування.

–        Школа молодого вихователя.

–        Методичні об’єднання молодих вихователів.

–        Педагогічні кросворди на виявлення педагогічної ерудиції.

–        Рольові ігри. Проведення занять із вихователями, які виконують ролі дітей.

–        Таємне анкетування.

–        Бліц-турніри.

–        Гарячі лінії.

–        Ділові ігри.

–        Тиждень молодого вихователя(проводиться раз на рік).

–        Педагогічний портрет.

–        Семінари-практикуми для молодих фахівців, які працюють два-три роки.

–        Методична скринька (пропонувати молодим вихователям записувати найцікавіші прийоми, методи, новини літератури, елементи досвіду тощо).

–        Педагогічні ігри (дидактичні, ділові, рольові).

–        Моделювання педагогічних ситуацій.

1.19. Робота по впровадженню ВСЯО.

Особливістю 2020-2021 н.р. було впровадження в закладах дошкільноі освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі ВСЯО). З цією метою наказом по закладу було створено створено робочу, розподілено обов’язки, опрацьовано нормативно-правові документи. В грудні 2020р. схвалено та затверджено «Стратегію розвитку» ЖДНЗ № 42 на 2021-2025 р.р., якою визначено основні напрямки та цілі та розвитку закладу, окреслено заходи щодо створення умов для фізичного розвитку та зміцнення розвитку дітей, зміцнення матеріальної бази, поліпшення якості освітнього процесу та надання освітніх послуг у закладі.

В травні 2021 року схвалено та затверджено «ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЖДНЗ №42» відповідно якого визначено  чотири напрямки освітньої діяльності закладу освіти:

 • Освітнє середовище;
 • Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду, система оцінювання здобувачів освіти;
 • Фахова  діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти;
 • Управлінські процеси закладу освіти.

Кожен компонент оцінюється у відповідності до Орієнтовних критеріїв та індикаторів для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти, які затверджені наказом Державної служби якості освіти від 30.11. 2020 року № 01-11/71.

1.20. Інклюзивна освіта. Організація та результативність роботи з дітьми з ООП.

2020-2021 н.р. став визначальним для закладу   в частині створення умов для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами та розвитку інклюзивної освіти.

      Для забезпечення умов для здобуття освіти дітей з особливими потребами керуємось:  Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Законом України від 05.06.2014 №1324-VII «Про внесення змін  до деяких законів України «Про освіту» щодо організації інклюзивного навчання», Наказом МОНУ від 12.01.16  № 8 « Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ», Наказом МОН від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у ДНЗ», листом МОН від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у ЗНЗ , наказом МОН від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в ЗЗСО та ЗДО», листом МОН № 1/9-691 від 13.11.18 року «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».

     Освітній процес в усіх групах у 2020-2021 р.р. здійснювався у відповідності до наказу МОН від 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа МОН № 1/9-411 від 30.07.2020р. «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 р.»

Протягом 2020-2021 н.р. у ЖДНЗ № 42 діяло:

 • 4 інклюзивних групи (2 – середні дошкільні групи, 2 – старші дошкільні рупи), в яких виховувалось 6 дітей;
 • 2 логопедичні групи, в яких виховується 26 дітей;
 • 1 група ЗПР, в якій виховується 12 дітей.

Роботу в цих групах забезпечує 4 асистента вихователя, 2 вчителя дефектолога, 2 логопеда. Всі педагоги мають відповідну освіту та пройшли онлайн навчання та отримали сертифікати.

З метою створення умов для виховання дітей були проведені інструктивно-методичні наради, опрацьовано нормативні документи, проведено ряд індивідуальних консультацій та опрацьована ділова документація  на кожну інклюзивну групу.

У квітні 2021 року на базі закладу було проведено навчально-практичний тренiнг для педагогiчних працiвникiв закладiв дошкiльноi освiти «Заклад дружнiй до дитини». Мета заходу – створення сучасного, безпечного, iнклюзивного середовища, толерантного ставлення до дiтей з боку ycix учасникiв освiтнього процесу. Тренінг проводила Тарнавська Наталiя Петрiвна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій.

У квітні 2021 було організовано тематичний контроль на тему:  «Організація роботи з дітьми з ООП» та надані рекомендації педагогам по поліпшенню освітнього процесу в інклюзивних групах.

           Навчально – виховний процес в групах спеціального призначення організований згідно з рішенням педагогічних рад за програмами з різних нозологій:
1. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого та середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» авт. Трофименко Л.І.;

 1. «Віконечко» Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років за ред. Проф. Т.В. Сак.;
 2. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ» авт. Рібцун Ю.В.

   Результати вивчення свідчать, що у групах для дітей з ООП створені належні умови для проведення корекційно-розвивальної роботи.

   Варто відмітити роботу вчителів-логопедів, які  будують корекційну роботу в ігровій формі за принципом «від простого до складного». Гарних результатів досягає вчитель-логопед Гриб Н.С., яка  використовує розроблену власну систему роботи з картинками, різноманітним навчальним матеріалом   для формування граматичної сторони мовлення у дітей-логопатів. Слід відмітити творчий підхід до організації корекційної роботи з дітьми вчителем-логопедом Олішевською О.Ю., яка впроваджує в практику роботи сучасні інновації. 

Вчителі-логопеди закладу успішно працюють з дітьми інклюзивних груп. Зокрема, міжособистісні стосунки збагачують словниковий запас та збагачують пізнавальний розвиток закріплюють знання дітей про події та присттосовуваність до соціуму формують діалогочне та моногологічне мовлення

   На високому методичному рівні організовують освітню роботу вихователі логопедичної групи №1 (Вендер Т.В., Підкуйко Н.В.), логопедичної №2 (Клочко Я.Б., Гриневич Р.П.). Переглянуті заняття вихователів з дітьми свідчать про використання достатньої кількості наочного та мовного матеріалу, який направлений на формування фонематичного сприймання та всіх сторін мовлення, а також активізують пізнавальну та мовленнєву діяльність  дітей.

         Досвід роботи вихователів групи ЗПР (Дмитренко Т.С., Віннічек Л.І.) затверджений радою методичного кабінету департаменту освіти Житомирської міської ради та впроваджується в практику роботи закладу.

Одним з найперспективніших шляхів виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами, озброєння їх необхідними вміннями і навичками є впровадження активних форм і методів навчання, серед яких провідне місце займають дидактичні ігри. Для проведення ігор педагоги груп підготували необхідну кількість малюнків, таблиць, карток, різних іграшок, предметів тощо. Вихователі, асистенти вихователя інклюзивних груп підготували та використовують цікавий дидактичний матеріал під час організації роботи з дітьми з ООП.

Корекція затримки психічного розвитку дітей потребує тривалої і систематичної роботи, яка охоплює всі види її діяльності.

   Також скоординовані дії педагогів спец. груп з психологічною службою закладу, яку очолює практичний психолог (Пашківська Л.П.). В системі  практичний психолог здійснює діагностичну, розвивальну, корекційно-розвивальну, корекційно-відновлювану роботу за результатами та висновками ІРЦ та відповідно до річного плану та поквартальної інд. програми для кожної дитини. Надає консультативну допомогу направлену на формування емоційно-вольової сфери, корекції поведінкових реакцій зовнішніх подразників та направлену на адаптацію та соціалізацію дитини з метою комфортного перебування в оточуючому світі. На високому рівні психолог проводить індивідуальну та підгрупову роботу, використовуючи ігрові, практичні методи навчання, ТЗН.   В усіх групах практикується організація бінарних занять (вчителі-логопеди та практичний психолог).

   В усіх групах налагоджена взаємодія між вчителями-логопедами, вихователями, асистентами вихователів та батьками вихованців. 

   Як наслідок результативної роботи з дітьми – майже всі вихованці старшого віку, які відвідують  спец. групи,  готові до шкільного навчання.

    Таким чином, урахування та реалізація нормативно-правового, науково-методичного забезпечення змісту освітнього  процесу, використання сучасних підходів до навчання дітей зазначеної категорії, що включають цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефективність навчання дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корекційного результату. Завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей, у нього формується направленість до нормального, повноцінного життя і тут головне в тісному співробітництві з сім’єю, сформувати у дитини сприйняття своєї хвороби не як обтяжливої життєвої обставини, а як певного образу життя.

             Батьки учнів  активно співпрацюють з педагогами, завдяки чому задоволені отриманими результатами:  їх діти стають менш ізольованими від навколишнього світу, вчаться співпрацювати,  на достатньому та середньому рівні засвоюють навчальний матеріал, стають більш відкритими для спілкування.

            1.21. Соціально-педагогічна робота.

Упродовж 2020-2021 навчального року дошкільний навчальний заклад працював над формуванням соціальних міжособистісних взаємин.

Головним завданням в роботі над проблемою було:

 • формування життєвої компетенції дошкільника через провідну діяльність – гру;
 • залучення до елементарних загальноприйнятих норм і правил взаємовідносин з однолітками та дорослими;
 • формування гендерної, сімейної, громадянської приналежності, патріотичних почуттів

            Соціальним педагогом  Халімончук О.В.  в лютому 2021 року було проведено дослідження соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку з метою визначення особливостей соціалізації старших дошкільників.

  В дослідженні приймали участь 27 дітей.

 • Діти з високим рівнем (40%) усвідомлюють норми та правила поведінки в соціумі, вміють ефективно співпрацювати, мають достатній арсенал мовленнєвих засобів та активно застосовують їх у спілкуванні з оточуючими.
 • Діти, які виявили середній рівень соціальної компетентності (54%), також добре обізнані з нормами соціуму, досить ефективно налагоджують стосунки з однолітками, в більшості випадків вміють знаходити спільну мову в різних проблемних ситуаціях, але застосовують лише стандартні способи соціальних дій, не можуть гнучко реагувати на ситуацію.
 • Низький рівень соціальної компетентності визначено у   6% дітей, вони не володіють правилами соціальної поведінки, не можуть безконфліктно будувати стосунки в колективі однолітків, не вміють донести до інших свої думки, діють на підставі сили чи реагують на ситуацію лише емоційно. З дітьми з низьким рівнем соціальної компетенції проводилась індивідуальна корекційна робота.

Практичним психологом проводилися заняття по розвитку соціально-емоційної сфери дітей. Використовувалися  методичні прийоми:

 • психогімнастичні етюди,
 • ігри з правилами,
 • творчі ігри,
 • бесіди,
 • моделювання й аналіз заданих ситуацій,
 • вільне й тематичне малювання,
 • релаксаційні вправи.

У вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей, створено банк данних дітей пільгових категорій.  З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.

Сім’ям надавалися консультації практичного психолога, вчителя-логопеда, соціального педагога. Діти пільгових категорій забезпечувались безкоштовним  харчуванням в закладі, надавались продуктові пайки, гуманітарна  допомога родинам.

1.22. Медичне обслуговування

Медичне обслуговування дітей в закладі забезпечує  старша медична сестра Борис Л. М. та  медична сестра з дієтичного харчування Притуляк Л.В.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоровʼя та профілактиці захворювань, здійснюється огляд дітей медсестрою, ведеться облік та аналіз захворюваності.

Медичне обслуговування дітей  у ЖДНЗ № 42  здійснюється згідно Законів  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про  охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб », «Положення про дошкільний навчальний заклад», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів(наказ МОЗ від 24.03.2016р. №234),  Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432\496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».

В дошкільному закладі укомплектовано відповідно до вимог медичний та маніпуляційний кабінет, ізолятор на 2 місця. В 2020р. проведено поточний ремонт медичного кабінету, додатково закуплено 3 безконтактних термометри та 2 бактерицидні лампи.

Медичне обслуговування дітей забезпечує  медична сестра старша Борис Л.М. – І кваліфікаційна категорія, стаж 22 роки; та Притуляк Л.В.- кваліфікаційна категорія «спеціаліст», загальний стаж – 7 років, на данній посаді -2 роки.

            Медичні працівники здійснюють систематичний  контроль за дотриманням санітарного законодавствав закладі ,  проводять моніторинг стану здоров’я та контроль виконання індивідуального плану щеплень та профілактичних медичних оглядів дітей, надають домедичну допомоги у невідкладному стані, інформують батьків або інших законних представників про стан дитини та організують заходи для госпіталізації (у разі потреби).

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей вузькими спеціалістами та антропометричними вимірюваннями  складений листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

М/с старша  Боріс Л.М.проводить аналіз стану здоров’я та захворюваності вихованців,  розподіляє їх по групам здоров’я.

МОНІТОРИНГ

 стану здоров’я дітей ЖДНЗ № 42 2018-2020р.р.

Всього дітей в 2018р. – 221

Всього дітей в 2019р. – 200

Всього дітей в 2020р. – 222

Показники 2018 2019 2020
К-сть дітей % від загальної к-сті дітей К-сть дітей % від загальної к-сті дітей К-сть дітей % від загальної к-сті дітей
Частохворіючі діти 21 9.5 18 11 3 1.3
Індекс здоров’я 101 45 65 32 66 29
Діти з морфо- функціональними відхиленнями 9 4 4 2 4

 

1.8
Діти з хронічними захворюваннями 4 1.8 8 4 1 0.4
Діти, функціонально не готові до навчання у школі 1 0.4
Захворюваність у випадках 2.7 1.9        –             1.7
Захворюваність у днях на одну дитину 1.6 1.1        –             0.9
Гострі захворювання
                      Групи  здоров’я
1 131 59 116 58 136 61
2 88 40 83 41.5 79 35
3 1 0.4 1 0.5 6 2.7
4 1 0.4 1 0.4 1 0.4
5
                 Групи по фізкультурі
Основна 213 96 190 95 212 95
Підготовча 8 3.6 10 5 6 2.7
Спеціальна 4 0.2
Звільнені
   

 

Поширеність інфекційних захворювань

ГЕК 1 0.4 1 0.4
Вітряна віспа 1 0.4 2 1
Скарлатина
Мікоз
Інфекційний мононуклеоз
Поширеність  гельмінтозу 2 0.9

Слід позитивно відмітити, що у 2020 році не було зафіксовано жодного випадку інфекційних захворювань. Загальна захворюваність в ЖДНЗ №42 складає 2.3%кількості випадків на 1 дитину,відсоток пропусків через хворобу- 1.1%. Індекс здоров’я- 66 дітей. В садочку- 3 частохворіючих дитини, 4 -дитини с морфофункціональними відхиленнями, 8- дітей з хронічними захворюваннями, 6 -інвалідів. За 2020 рік зафіксовано 93 випадка хвороби  ОРВІ,що на 70 випадків менше ніж у 2019 році.

Глистних інвазій не виявлено. Систематично один раз на 10 днів проводиться огляд на педикульоз, коросту та грибкові захворювання. Випадків не виявлено.  Травматизму не зафіксовано.

Щороку ведеться диспансерний облік дітей. Станом на 01.01.2021р.

№/п Категорія захворювань Кількість дітей, які хворіють на дані захворювання
1. Хвороби органів слуху
2. Хвороби органів зору:

– косоокість

– асигматизм

– невус ока

3

1

1

1

3. Хвороби опорно-рухового апарату:

-сколіоз;

-порушення постави

2

2

 

4. Хвороби психіки і поведінки в т.ч.

-розумово відсталі,ЗПР,ППР

                           44

                           44

 

 

5. Хвороби нервової системи:

–  МЦД

– невротичні реакції

– гідроцефалія

9

4

4

1

6. Лор-захворювання:

-аденоїди

2

2

7. Хвороби системи кровообігу:

– ФСШ

– ВВС

– Аномальна хорда

9

                             5

3

1

8. Хвороби органів травлення

-синдром подр.кишківника

 

1

1

9. Хвороби органів дихання:

1.Бронх.астма

2.Хронічний бронхіт

3.Туб.віраж.,туб.контакт

14

1

1

11

10. Хвороби крові(анемія)
11. Хвороби шкіри
12. Хвороби сечостатевої системи:

-агенезія лівої нирки,гіпертрофія правої

-фімоз

2

 

1

                             1

13. Інші хвороби в т.ч.

-дефекти мови(ЗНМ)

9

9

Особливістю 2020року було відновлення роботи закладу в умовах адаптивного карантину пов’язаного з поширенням короновірусної хвороби  COVID-19.

           З цією метою в закладі було розроблено дієвий  план Заходів щодо забезпечити виконання вимог  Регламенту затвердженого рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради  від 26.05.2020 №581 «Про затвердження Регламенту роботи закладів дошкільної освіти в умовах адаптивного карантину» в частині дотримання протиепідемічних заходів та Постанови Головного державного санітарного лікаря №55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», призначено відповідальну за організацію та дотримання протиепідемічних заходів в ЖДНЗ № 42 під час адаптивного карантину та відповідно плану Заходів   старшу медичну сестру Боріс Л.М

З метою забезпечення та дотримання протиепідемічних заходів в 2020 році було закуплено:

-10 банок дезінфікуючого засобу «Бланідаз300» в таблетках 300шт. на суму 2296.00гр., 

-дезінфекційний засіб «Клін Стрім»гель 65 на суму 7604.17гр,

– дезінфекційний засіб «Біопагдез»2л.на суму 660.00гр.,

– «Стериллиум» 3 флакона на суму 589.80 гр.,

-дезінфекційні килимки 24шт. на суму 9480.00гр.

Розроблено та затвердити графіки проведення протиепідемічних заходів, а саме:

 • скринінгу працівників та вихованців ЖДНЗ № 42
 • вологого прибирання та провітрювання приміщень
 • прийому та повернення дітей

Старшими медичними сестрами Боріс Л.М. та Притуляк Л.В. забезпечено   суворий контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в період адаптивного карантину в навчальному закладі. Проводиться щоденний ранковий прийом  персоналу закладу,вихованців та батьків до закладу з температурним  скрінінгом з занесенням в відповідну документацію,також з температурним скрінінгом вихованців закладу кожні 4 години.

В закладі в системі проводиться санітарно-просвітницька робота серед працівників, дітей  та батьків вихованців. Зокрема, на сайті закладу, у вайбер – групах  на стендах відбувається  інформування  батьків щодо важливості імунопрофілактики, вчасного захисту дитини від інфекційних хвороб, розміщено пам’ятки щодо профілактики розповсюдження короновірусної хвороби  COVID-19.  Проводиться відповідна роз’яснювальна робота серед працівників про особливості захворювання (збудники та джерела інфекції, інкубаційний період, перебіг хвороби, шляхи та механізми поширення, симптоми захворювання, профілактику, наслідки тощо) з занесенням до протоколу під підпис працівника

Випадків захворювання на коронавірус серед вихованців ЖДНЗ № 42 у 2020році не зафіксовано. Серед працівників станом на кінець 2020року зафіксовано 2 випадки захворювання на COVID-19.

В закладі систематично здійснюється   контроль  за організацією фізичного виховання, ведеться медико-педагогічний  контроль.

           Особлива увага звертається на розподіл дітей  на медичні групи для занять з фізичною культурою, навантаженням дітей спец.груп, моторною щільністю занять, пульсометрією під час фізичних навантажень. Ведеться  контроль за проведенням ранкової гімнастики, гімнастики після денного сну, фізкультурними паузами,  фізкультурними хвилинками, фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята, розваги, дні здоров’я,проведення загартувальних заходів.

За наслідками перевірок  вихователям були надані рекомендації щодо активізації  роботи з проведення загартовуючи заходів, гімнастики пробудження та ранкової гімнастики.

         1.23. Аналіз виконання норм харчування за рік

 Дошкільний заклад працює по впровадженій системі управління безпечністю харчових продуктів НАССР. З цією метою в закладі видано наказ про створення групи НАССР,розподілено обов’язки,  видано основні законодавчі акти у галузі харчування дітей, ведеться відповідна документація системи управління безпечності харчових продуктів . Отримано свідоцтво у тому,що старша медсестра Боріс Л.В.. підвищила свою кваліфікацію щодо застосування, розробки та впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) №БХП-1471/19 від 14.06.2019 р.

В дошкільному закладі організовано 4-х разове харчування для дітей груп раннього віку та дошкільних груп та для дітей санаторних груп.

З 1 січня 2020 року рішенням виконавчого комітету Житомирської

міської ради від 17.12.2019 №1368 «Про встановлення вартості харчування

окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань», встановлена

вартість харчування однієї дитини:

– для дітей раннього віку – 28,90 грн.

– для дітей дошкільного віку – 42,90 грн.

– для дітей санаторної групи – 53,70 грн.

з яких з  30%- кошти міського бюджету та за рахунок благодійного фонду «Відкрите серце»- сплачується 70% батьківської плати.

Відповідно до додатку №2 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 у період з 1 червня по 31 серпня збільшились грошові норми на харчування на 10% для придбання свіжих

овочів та фруктів і вартість харчування однієї дитини становить:

– для дітей раннього віку – 31, 79 грн.

– для дітей дошкільного віку _ 47,19 грн.

– для дітей санаторної групи – 59,07

Старша медична сестра Боріс Л.М., медична сестра з дієтичного

харчування Притуляк Л.В. та комірник Шеремета Л.Є. систематично контролюють якість продуктів харчування від постачальників, про що

відчить наявна документація.  Всі продукти харчування завозяться взаклад централізовано з належними супровідними документами. З метою попередження кишково-шлункових захворювань в закладі систематично проводиться контроль за якістю постачаємих  продуктів та продовольчої сировини, терміном зберігання продуктів, правилами товарного сусідства та технологією приготування їжі. Особлива увага приділяється санітарно-гігієнічному стану харчоблоку та особистій гігієні працівників.

Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби. Медсестра з дієтичного харчування Притуляк Л.В. своєчасно веде всю необхідну документацію. 

В закладі дієво працює комісія по контролю за харчуванням.Відповідно до плану роботи члени комісії по харчуванню систематично контролюють вихід готових страв та якість приготовленої їжі та інші питання, про що свідчать акти-перевірок.

Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі

перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів харчування та

продовольчої сировини, складається щоденне меню згідно з картотекою

страв. При складанні меню медична сестра з дієтичного харчування

користується примірником «Двотижневе меню для харчування дітей

зимово-весняний та літньо-осінній періоди», затвердженого керівником

закладу.При складанні тижневого меню разом з медсестрою з дієтичного

харчування приймає участь шеф-кухар та комірник. Регулярно ведеться журнал бракеражу готової та сирої продукції.

Всі основні продукти харчування систематично завозяться в ДНЗ №42, згіднографіка. Складені договори з постачальниками на продукцію, яка завозиться в дитячий заклад та вся продукція має сертифікати якості.

Щомісячно ведеться аналіз виконання грошових норм. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину систематично проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування за десять днів та при необхідності проводиться корекція в складанні тижневого меню. Аналіз щоденних норм харчування та хімічного складу страв показав, що діти як раннього, так і дошкільного віку білків, жирів і вуглеводів отримують у достатній кількості для повноцінного розвитку та життєдіяльності.

За І півріччя 2020 року середнє виконання щоденних норм продуктів харчування по основним продуктам становить 96 % . Однак,  дещо менше від норми (75%-85%) діти отримують овочів, фруктів та молочних продуктів.

На основі зазначеного та з метою організації якісного та повноцінного харчування вихованців ЖДНЗ № 42, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей

1.24. Пріоритетним напрямком роботи закладу залишається турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров’я.

  

Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їх здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується умов сьогодення, період пандемії.

         Саме тому, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Національної доктрини розвитку освіти», Базового компонента дошкільної освіти фізичне виховання дошкільнят спрямоване насамперед на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я. На сьогоднішній день питання фізичного здоров’я дошкільнят стоїть у центрі уваги роботи нашого закладу.

          Як показало  тематичне вивчення стану роботи з фізичного виховання дошкільнят (1.12.2020-11.12.2020), вихователі всіх груп  працюють над створенням умов для фізичного розвитку дітей.  У кожній групі наявні спортивні осередки: у доступних місцях розміщено різноманітне фізкультурне обладнання: м’ячі, кульки, обручі, палиці, скакалки та ін. Все обладнання дезинфікується.

       Вихователі працюють над виготовленням нестандартного обладнання такого, як масажні килимки, доріжки здоров’я, різноманітні посібники із пластикових  пляшок та інших матеріалів. При виготовленні матеріалів та обладнання враховується можливість його дезинфекції. Широко використовують педагоги оздоровчі технології,  такі як  вправи на дихання, для зміцнення зорових м’язів, масажі, самомасажі, вправи на розслаблення з елементами психогімнастики, елементи хатха-йога.

     В кожній віковій групі заведено листок здоров’я вихованців. Відповідно до запису у листку відбувається здійснення індивідуального та диференційованих підходів, враховується стан індивідуального здоров’я дитини під час фізичних навантажень.

       Для кращого засвоєння основних рухів планується індивідуальна робота з дітьми, які відстають у розвитку рухових умінь. Ця робота проводиться у час, відведений для самостійної рухової діяльності дітей.

     Відповідно вимогам сьогодення в дошкільному закладі створено певну систему роботи з даного питання, яка передбачає наступні аспекти,  а саме:

– фізичний розвиток;

– лікувально-профілактична робота;

– організація режиму дня;

– організація харчування;

– валеологічне виховання;

– екологічне виховання;

– оздоровлення;

– робота з батьками.

            Вихователі в роботі з дітьми керуються перспективно-календарним та поточним плануванням, де належне місце посідає фізкультурно-оздоровча робота.

           Позитивні наслідки фізкультурно-оздоровчої роботи забезпечуються різноманітністю їх форм.

           Провідне місце займають організовані форми фізичного виховання та самостійної рухової діяльності дошкільників під час прогулянок та інших режимних моментів.

Фізкультурно-оздоровчі форми з дітьми включають:

– заняття з фізкультури в усіх вікових групах;

– вправи на свіжому повітрі;

– рухливі та спортивні ігри, вправи, пішохідні переходи;

– різні види гімнастики (ранкова, гігієнічна після сну, корегуюча);

– фізкультхвилинки, фізкультурні паузи, динамічні перерви;

– спортивні свята, розваги, дні здоров’я тощо.

      В організації фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми вихователі особливого значення надають роботі з батьками вихованців. Так, планують заходи з попередження вірусних інфекцій, проводять консультації з безпеки життєдіяльності; надають рекомендації щодо фізичного розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я. Всі заходи проводяться в онлайн-режимі. Серед проведених заходів: консультації «Фізичне та психічне здоров’я дитини – запорука успішного навчання», «Співробітництво дитячого садка і сім’ї у фізичному вихованні і зміцненні здоров’я дітей», поради батькам «Нетрадиційні методи оздоровлення», обмін досвідом «Як зміцнити здоров’я дитини»,  година колективного мислення «Співпраця ДНЗ і батьків у фізичному вихованні дітей», конференція «Руховий режим – запорука здоров’я дітей», консультація «Як створити куточок фізичної культури вдома», бесіда «Сучасні пріоритети фізичного розвитку дітей дошкільного віку».

          В дошкільному навчальному закладї  здійснюється медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та оздоровленням дітей. Систематично завідувачем, вихователем-методистом, старшою медичною сестрою здійснюється контроль за проведенням всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи закладу, результати якого нотуються у журналі «Медико-педагогічного контролю фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку», ведуться протоколи, визначається моторна щільність занять. Аналіз даних медико-педагогічного контролю дає змогу зробити висновок про те, що на заняттях з фізичної культури вихователі та фізінструктори здійснюють диференційований підхід у виконанні основних рухів вихованцями, тим самим забезпечується достатній рівень загальної та моторної щільності занять.

      З метою встановлення рівня засвоєння дітьми основних рухів щорічно в вересні і травні проводиться обстеження дітей. Показники свідчать, що 65% дітей мають нормальний фізичний розвиток, 25-вище норми ( як правило це діти, часто хворіючи, з зайвою вагою тіла, та ті, що не систематично відвідують дошкільний заклад).

1.25. Матеріально-технічна база 

      Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їхнім віковим особливостям. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Для занять з дітьми створено усі умови, обладнанні спеціальні приміщення: музична та спортивна зали, кабінети вчителя-логопеда, практичного психолога, соціального педагога, методичний та медичний кабінети, кімната для проведення гурткової роботи, прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

       З метою осучаснення дизайну ДНЗ, створення універсального та змінного осітнього середовища в групах та на майданчиках в поточному році була проведена значна робота по збагаченню матеріально-технічної бази:

Поточні ремонти, що проводилися у закладі в 2020-2021 навчальному році:

_-поточний ремонт коридора другого поверху і сходова клітка – 105000,00грн.

-поточний ремонт приміщень роздягальні санаторної групи та медичного блоку – 37000,00грн.

-поточний ремонт об’єкта благоустрою: дитячого майданчика у ЖДНЗ № 42 – 93460,00грн.

-встановлення дверей на сходових клітинах – 20000,00грн.

-придбання дитячих тіньових павільойнів – 49990,00грн.

-облаштування буфетних в трьох групових приміщеннях – 48060,00грн.

Проведений поточний ремонт групових приміщень в усіх групових приміщеннях. Частково зхамінено сантехнічне обладнання, придбано посуд на харчоблоці та в групах.

Придбано:

 • холодильну шафу, парову праску;
 • миюче – 19.800 грн.
 • посуд – 8300 грн.
 • буд.матеріали – 7000 грн.
 • ел. товари – 4230 грн.
 • сантехніка – 8589 грн.
 • господарчі товари – 14900 грн.
 • меблі – 62 000 грн.
 • білизна – 35 820 грн.

1.26. Робота з родинами вихованців

Велика увага приділялась роботі з родинами вихованців. У дошкільному навчальному закладі використовуються різні форми взаємодії  з   родинами, індивідуальні, групові та загальні. У більшості – у формі онлайн.

        Зосередивши увагу на дотриманні санітарно-гігієнічних норм та протиепідемічних заходів, що регулюються постановою № 55 від 22.09.2020 р. Головного державного санітарного лікаря України «Протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та іншими чинними документами педагоги створили групи у Viber «Взаємодія з батьками».

У яких висвітлювалось:

– інформаційно – просвітницька робота серед батьків;

– відео поради для малюків;

– електронні варіанти дидактичних, рухливих ігор;

– пам’ятки, брошурки, листівки, інформаційні буклети для батьків;

– підказки з виготовлення цікавих поробок;

– моніторинг стану здоров’я дітей.

Батьки брали участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків.  

             Особливо слід відмітити педагогів, які проявили активність в спільній роботі з батьками:  психолога Пашківську Л.П., учителя-логопеда Терещук Л.Т., вихователів Очкодер Л.К., Корзун Р.С., Клочко Я.Б., Вендер Т.В.  та інші

           Протягом року велася робота з сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах. З дітьми проводилась індивідуальна діагностична та корекційна робота з метою подолання тривожності. Батькам були надані рекомендації щодо адаптації дітей до умов дитячого садка, проводилися індивідуальні та групові консультації щодо профілактики посттравматичних стресових розладів у дітей, у конфліктних та постконфліктних ситуаціях, дані поради батькам дитини, яка переживає посттравматичний стрес. Це допомогло ефективному налагодженню контакту з родинами, реалізації індивідуального підходу в роботі з батьками.

              З метою посилення організації взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців необхідно:

 • урізноманітнити форми роботи з батьками вихованців;
 • залучати до освітнього процесу на засадах партнерської взаємодії членів родин з педагогічними працівниками закладу;
 • проводити Інтернет – консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу з батьками;
 • надавати належну медико – педагогічну просвіту батькам, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій.

 

1.27.  Звіт щодо організації та проведення дистанційного навчання під час карантину

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території Україну коронавірусу COVID – 19” в ДНЗ №42 під час карантину однією з форм роботи з дошкільниками є дистанційне навчання.

Вихователь – методист організувала роботу за таким планом:

1.Вихователі ведуть облік дистанційної роботи.

2.Створено групи в Viber, Facebook для обміну інформацією між педагогами та батьками. Також установлено програму Zoom (для проведення онлайн нарад при завідуючій, педагогічних рад, педагогічних годин, семінарів – практикуму).

3.Педагоги створили групи у Viber «Взаємодія з батьками». У якій висвітлювалось:

– інформаційно – просвітницька робота серед батьків;

– відео поради для малюків;

– електронні варіанти дидактичних, рухливих ігор;

– пам’ятки, брошурки, листівки, інформаційні буклети для батьків;

– підказки з виготовлення цікавих поробок;

– моніторинг стану здоров’я дітей.

 1. Вихователі займались самоосвітою:

– педагогічні працівники дистанційно прослуховували вебінари відповідно обраної теми самоосвіти на порталах vseosvita.ua.,MCFR та ін.

 1. Вихователі поповнили новинками дидактичні матеріали, оформили матеріали для стендів «Весна», «Літо», упорядкували папки співпраця з батьками, виготовили атрибути до рухливих, дидактичних, сюжетно – рольових ігор, ознайомлювались з новинками фахових видань, листами МОН, виготовили макети «Сонячна система», «Щит 101», створили картотеку спостережень у природі відповідно віковій групі дітей.
 2. На сайті дитячого садочка розміщено інформацію для батьків, звіти дистанційної роботи педагогічних працівників закладу.

1.28. Звіт про результати моніторингу оцінювання рівня знань, умінь та навичок дітей ЖДНЗ № 42 станом на травень 2021р.

      Відповідно до вимог ВСЯО моніторинг оцінювання рівня знань, умінь і навичок дошкільників усіх 11 вікових груп  ЖДНЗ № 42 проводився в період: вересень (2020р.), січень, травень 2021р. і передбачав мету –  правильно оцінити ступінь спрямованості та причини відхилення фактичних результатів рівнів розвитку дітей від прикінцевої мети, коригування та прогнозування розвитку дошкільників у відповідності до Державних стандартів дошкільної освіти та програми «Українське дошкілля».

Основне завдання моніторингу – отримати об’єктивну інформацію про якість дошкільної освіти в закладі та прогнозувати її подальший розвиток.

У підсумковому моніторинговому досліджені (травень 2021р) брали участь:

 • 60 дітей раннього віку;
 • 28 дітей молодшого дошкільного віку;
 • 28 дітей логопедичних груп;
 • 13 дітей групи ЗПР;
 • 12 дітей санаторної групи;
 • 41 дитина старших інклюзивних груп;
 • 41 дитина середніх інклюзивних груп.

Всього: 223 дитини.                                         

Зміст моніторингу полягав у відстеженні рівнів розвитку дітей усіх вікових груп ЗДО, реєстрації змін від початку навчального року, що засвідчують динаміку розвитку вихованців та підвищення якості надання їм освітніх послуг у відповідності до індивідуальних програм розвитку.

Моніторинг оцінювання рівня знань, умінь і навичок дітей проводився шляхом збору та проведення аналізу інформації про рівень виконання дітьми основних вимог (показників) до обсягу життєво важливих знань, умінь і навичок за всіма освітніми лініями БКДО, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу в ЗДО.

В ході моніторингу використовувалися основні методи:

–  контрольні та підсумкові заняття (у всіх старших групах);

–  спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані);

–  міні-заняття з окремими дітьми;

–  бесіда з дитиною (як допоміжний метод);

–  метод доручень (як один з видів природного експерименту);

–  вивчення продуктів діяльності дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості);

 –  контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних освітніх ліній;

–  дидактичні ігри та вправи;

–  розвивальні ігри (ігри з інтелектуальним навантаженням);

–  вивчення листків здоров’я кожної дитини;

–  анкетування (опитування) батьків;

–  аналіз мовлення батьків і рідних дитини;

–  кваліметричні методи тощо.

При визначенні рівня виконання випускниками ЗДО державних стандартів дошкільної освіти та якості надання їм освітніх послуг  напередодні вступу до школи була використана програма доктора педагогічних наук Єльнікової Г.В. «Кваліметрична модель оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку», яку активно застосували і при оцінюванні рівня виконання дітьми програми у кожній віковій групі. Моніторинг знань, умінь та навичок дітей за всіма освітніми лініями БКДО в усіх вікових групах показав, що найкращий показник виконання програми з освітніх ліній «Гра дитини» (78%) та «Дитина в природному довкіллі» (83%), найнижчий  показник належить освітній лінії «Мовлення дитини» (71% по ЗДО).

Отже, вихователям дошкільного  закладу необхідно посилити роботу з мовленнєвого розвитку дітей, який тісно пов’язаний з інтелектуально-пізнавальним, креативним розвитком дитини, долученням її до основ морально-етичної, емоційно-ціннісної культури тощо.

Рівень розвитку дітей з особливими освітніми потребами також вплинув на зниження рівня виконання державних стандартів дошкільної освіти. Повний аналіз результатів педагогічного діагностування дітей за освітніми лініями засвідчує позитивну динаміку рівнів розвитку дітей: низькі показники рівня розвитку дітей у вікових групах на початок навчального року змінені на середні та достатні, середні – на достатні та високі. Це свідчить про достатню динаміку й організацію належного освітнього процесу в закладі, відповідальність педагогічних працівників перед вихованцями, батьками і державою за надання якісної дошкільної освіти відповідно до державних стандартів, виконання яких обов’язкове для кожного ЗДО, незалежно від форм власності.

Рівень виконання програми– достатній, що відповідає 75%. Узагальнені результати моніторингу відповідно до показників дослідження зведені у таблиці (див. Додаток 1).  

Зведена таблиця результатів станом на жовтень 2020р.

Освітні лінії Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина у світі культури Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Гра дитини Середня оцінка рівня виконання програми у вікових групах %
Старші групи Старша № 1 64% 68% 59% 62% 62% 71% 64%
Старша № 2 62% 66% 62% 60% 67% 73% 65%
Середні групи Середня 1

 

59% 62% 64% 58% 60% 62% 60%
Середня 2

 

60% 61% 61% 56% 59% 60% 59%
Молодша група 56% 63% 66% 59% 66% 58% 61%
Групи раннього віку №1 53% 58% 56% 59% 56% 54% 56%
№2 52% 54% 58% 55% 54% 59% 55%
Логопедична 1

 

58% 53% 50% 51% 52% 52% 52%
Логопедична

2

52% 53% 52% 50% 48% 55% 51%
Логопедична 3 50% 56% 54% 54% 52% 51% 52%
Санаторна група 54% 69% 51% 52% 56% 59% 56%
Виконання програмових завдань 56% 60% 57% 56% 57% 59% 57%

Зведена таблиця результатів станом на січень 2021р.

Освітні лінії Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина у світі культури Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Гра дитини Середня оцінка рівня виконання програми у вікових групах %
Старші групи Старша № 1 68% 72% 72% 69% 68% 78% 70%
Старша № 2 66% 74% 73% 64% 71% 76% 70%
Середні групи Середня 1

 

64% 69% 71% 62% 65% 66% 66%
Середня 2

 

63% 67% 69% 64% 63% 68% 65%
Молодша група 69% 69% 73% 68% 71% 63% 73%
Групи раннього віку №1 67% 78% 74% 72% 70% 79% 73%
№2 59% 71% 65% 61% 61% 67% 64%
Логопедична 1

 

56% 58% 51% 55% 58% 55% 55%
Логопедична

2

54% 63% 56% 51% 50% 61% 55%
Логопедична 3 53% 61% 56% 57% 62% 58% 57%
Санаторна група 57% 71% 55% 56% 60% 62% 61%
Виконання програмових завдань 63% 68% 65% 63% 59% 66% 64%

           

Зведена таблиця результатів станом на травень 2021р.

Освітні лінії Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина в природному довкіллі Дитина у світі культури Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини Гра дитини Середня оцінка рівня виконання програми у вікових групах %
Старші групи Старша № 1 81% 86% 80% 78% 74% 84% 80%
Старша № 2 83% 88% 83% 75% 76% 86% 81%
Середні групи Середня 1

 

82% 89% 79% 79% 78% 86% 82%
Середня 2

 

83% 84% 78% 81% 73% 79% 79%
Молодша група 74% 88% 84% 79% 75% 75% 79%
Групи раннього віку №1 69% 82% 78% 78% 72% 64% 73%
№2 66% 84% 76% 73% 69% 69% 72%
Логопедична 1

 

63% 78% 67% 66% 61% 76% 68%
Логопедична

2

67% 76% 66% 71% 62% 71% 68%
Логопедична 3 68% 82% 72% 72% 72% 84% 75%
Санаторна група 74% 81% 70% 78% 73% 81% 76%
Виконання програмових завдань 73% 83% 75% 75% 71% 78% 75%

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

 (75-100%) – високий рівень розвитку  – ВР

(63-74%) – достатній рівень розвитку – ВС (вище середнього)

(42-62%) – середній рівень розвитку  – СР (посередній, задовільний)

 (25-41%) – рівень розвитку  нижче середнього – НС (незадовільний)

 (0-24%) – низький рівень розвитку  – НР (низький, критичний)

1.29. Висновки

Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось:

 • валеологічне,
 • екологічне,
 • правове,
 • народознавче,
 • логіко-математичне виховання дошкільників,
 • особлива увага приділялась розвитку зв’язного діалогічного мовлення,
 • розвитку креативності дітей.

В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння програмових вимог з усіх розділів. 

 

           Більшість дошкільників комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано достатній рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення». У всіх дітей сформований інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова. 

             Спостереження за дітьми старшого дошкільного віку під час різних видів діяльності свідчать, що дошкільники не завжди  ще можуть застосовувати знання, вміння та навички в нових умовах. Діти, як правило, інтуїтивно використовують свої логічні уявлення під час розв’язання завдань, копіюють дії однолітків.

            Програмові вимоги засвоїли майже всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

 

            Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань.  

             Проведення семінарів, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів з актуальних питань розвитку сучасного українського дошкілля сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань, визначаємо, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів.

Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2020-2021 навчальному році залишаються актуальними питання:

 • створення універсального дизайну, змінних освітніх осередків у групових, ігрових кімнатах та на спортивних майданчиках, його модернізацію, оновлення та осучаснення у відповідності до Примірного переліку та вимог Базового компоненту.
 • реалізації Державного стандарту: природничо-екологічна компетентність дитини, шляхом формування в дошкільників звичок і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.
 • забезпечення безумовного виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах закладу дошкільної освіти та формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та пост-карантинного періоду.
 • актуальними залишаються питання забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітям з особливими потребами та надання їм якісних освітніх послуг, а також надання фахової психолого-медико-педагогічої допомоги їх родинам;
 • створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;
 • забезпечення належного психологічного і соціального супроводу дітей та батьків шляхом урізноманітнення форм роботи з сім’єю;
 • у 2021-2022 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо  застосовування сучасних методів роботи з дошкільниками (інтерактивні ігри, завдання творчого характеру, прийоми ТРВЗ, квести тощо);
 • активізувати роботу ініціативних та творчих груп.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю дошкільного навчального закладу має спрямувати свою діяльність на:

 • створення універсального дизайну, змінних освітніх осередків у групових, ігрових кімнатах та на спортивних майданчиках, його модернізацію, оновлення та осучаснення у відповідності до Примірного переліку та вимог Базового компоненту.
 • реалізації Державного стандарту: природничо-екологічна компетентність дитини, шляхом формування в дошкільників звичок і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.
 • забезпечення безумовного виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах закладу дошкільної освіти та формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та пост-карантинного періоду.

Враховуючи досягнення, недоліки в роботі, запити батьків та державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий навчальний рік такі завдання на 2021-2022 навчальний рік:

 1. Забезпечити створення універсального дизайну, змінних освітніх осередків у групових, ігрових кімнатах та на спортивних майданчиках, його модернізацію, оновлення та осучаснення у відповідності до Примірного переліку та вимог Базового компоненту.

 

 1. Сприяти реалізації Державного стандарту: природничо-екологічна компетентність дитини, шляхом формування в дошкільників звичок і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

 

 

 1. Забезпечити безумовне виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах закладу дошкільної освіти та формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та пост-карантинного періоду.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

 Діяльність структур колегіального управління:

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відпові­дальний Приміт

ка

1 1.                 Вибори ради закладу дошкільної освіти, її членів і голови.

2.                 Встановлення строку повноважень  ради закладу.

3.                 Звіт керівника з питань статутної діяльності закладу.

4.                 Затвердження Правил внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу.

Вересень Завідувач  
2 1.                 Звіт керівника.

2.                 Оцінка навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти (голосування).

3.                  Затвердження основних напрямків вдосконалення роботи і розвитку ЗДО.

Травень Завідувач  
 • Загальні збори колективу

2.2.  Педагогічні ради

Мета: сприяти підвищенню якості навчально-виховного процесу через застосування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення механізму моніторингу освітнього процесу забезпечувати  його поступальний  інноваційний  розвиток;  здійснювати керівництво освітньо-виховним процесом закладу; сприяти  розв’язанню конкретних завдань в роботі педагогічного колективу; підвищувати  професійну, інформаційну  компетентність педагогічних працівників та  їх творчий, інтелектуальний потенціал

Зміст роботи Форма проведення Відповідальній Прим.
І.  Тема: «Робота дошкільного закладу в умовах пандемії ».  Вересень   
1. Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу за 2020 -2021н.р. презентація завідувач
2. Ознайомлення з нормативно-правовими актами  та  інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році» ( додаток до листа МОН України від 30.07.2021 № 1/9-411) повідомлення вихователь-методист
3.

 

Пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу на 2021-2022н.р. у контексті оптимізації освітнього  процесу.

Презентація річного плану роботи ЖДНЗ № 42 на 2021-2022 н.р.

повідомлення

презентація

схвалення

завідувач

 

5. Обговорення:

– плану роботи психологічної служби;

– програм, за якими будуватиметься освітній процес у вікових групах, в тому числі інклюзивних;                

– форми планування освітньої роботи з дітьми;

– режиму дня та розкладу занять вікових груп;

– плану спільної роботи ЖДНЗ № 42 та ЗОШ 33.

Інформація,

обговор. «відкритий мікрофон»

вихователь-методист
6. Стан підготовки до нового навчального року. звіт завідувач
7. Стан проходження медичних оглядів працівниками та вакцинація. звіт Старша м/с

ІV. «Формування здоров’язбережувальної компетенції дитини – дошкільника згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти». Травень

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради. експрес-повідомлення

 

завідувач
2. Стан організації здоров’язбережувального розвивального середовища. аналіт. довідка вихователь-методист за результ.

тематич.

вивчення

3. Здоров’язбережувальні технології – інноваційний крок в формуванні здорового способу життя. доповідь інструктор з фіз.вих.
4. Формування знань про особисту безпеку дітей дошкільного віку презентація Вихователь ст. групи  

 

5 Аналіз результативності профілактики захворювань і дотримання санітарногігієнічного режиму в групах доповідь Ст. м/с
6. Ефективність взаємодії інструктора з фізкультури й вихователів протягом дня. круглий стіл Інструктор з фіз..вих з досвіду роботи
7. Використання фізкультхвилинок і музичних пауз для зняття м’язової втоми. Доповідь з досвіду роботи вихователі молодших і середніх груп
8.  Відеоперегляд  фрагментів різних видів фітнес-хвилинок з дітьми старшого дошкільного віку Відео презентація Вихователі груп, інструктор з фіз.вих
9. Результати моніторингу за 4 напрямками ВСЯО. звіт Вихователь-методист
ІІ. Тема:  «БРЕНДИНГ – новий механізм забезпечення якості освіти» Листопад
1 Брендинг – новий механізм забезпечення якості освіти. Іінформація завідувач
2 Створення універсального дизайну, змінних освітніх осередків у групових, ігрових кімнатах та на спортивних майданчиках, його модернізаці, оновлення та осучаснення у відповідності до Примірного переліку та вимог Базового компоненту. Інформація за наслідками тематичного контролю Вихователь-методист
3 Напрямок «Освітнє середовище». Пізнавальність закладу освіти та наданих нею послуг. Дорожня карта, модель забезпечення якості освіти Вихователь-методист
4 Психолого-педагогічний флеш – тренінг «Вплив успіху вихователя на розвиток життєвої компетентності учнів» Обмін досвідом Практичний психолог
5 Напрямок «Педагогічна діяльність». Фаховий бренд. Дорожня карта, модель забезпечення якості освіти Творча група
6 SWOT – аналіз – гармонія успішного розвитку закладу в майбутньому. Аналіз Завідувач
4. Тема: «Освіта для сталого розвитку в дії» Березень
1. Освіта для сталого розвитку, як технологія сучасного погляду на життя у дітей дошкільного віку презентація завідувач
2. Створення передумов для впровадження в роботу закладу ідей освіти для сталого розвитку. інформація за результатами тематичного контролю. вихователь-методист
3. Організація освітнього середовища дошкільного закладу для реалізації ідей освіти для сталого розвитку інформація Вихователі груп
4. Робота педагогів з упровадження ідей сталого розвитку:
– методика роботи вихователя за окремими темами:
а) спілкування;
б) ресурси;
в) подарунки
довідка завідувач вихователь-методист
5. Організація роботи з батьками ДНЗ з питань сталого розвитку (Лінії взаємодії батьками) З досвіду роботи Вихователі старших груп
6. Обговорення  теми «Ситуації –провокації, як засіб формування сталої поведінки» Обмін досвідом Творча група

 

 • Виробничі наради дошкільного закладу (2021-2022 н.р.)

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний
І 1.Про результати роботи колективу в оздоровчий період; Вересень

2021 р.

Завідувач
2.Про підсумки підготовки дошкільного закладу до нового навчального року Завідувач
3.Про роботу ДНЗ що до соціального захисту дітей, працівників ДНЗ. Соціальний педагог
4. Стан харчування дітей . Сестра медична старша
5. Дотримання санітарно-гігієнічних норм  в ДНЗ. Сестра медична старша
6. Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей . Вихователь-методист
7. Діяльність  ради  та батьківського комітету Завідувач
8. Дотримання режимів прогулянок та провітрювання . Вихователь-методист
ІІ 1. Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей . Жовтень

2021 р.

Завідувач
2. Взаємодія ДНЗ  із загальноосвітніми навчальними закладами, сім’єю та громадськістю Вихователь-методист
3. Культурно-гігієнічні навички дітей . Вихователь-методист
4. Стан медичного обслуговування . Сестра медична старша
5. Дотримання санітарно-гігієнічних норм Сестра медична старша
6. Співпраця з фондом «Відкрите серце» Завідувач
V 1.Дотримання  Санітарного регламенту в ДНЗ. Січень

2022 р.

Завідувач
2.Аналіз результатів роботи ДНЗ щодо зниження

 захворюваності  та харчування дітей за минулий календарний рік

Сестра медична старша
3.Про результати медичного огляду дітей та використання здоров’я  збережувальних технологій в ДНЗ; Сестра медична старша
4.Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей . Сестра медична старша
5. Звіт про виконання угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом. Сестра медична старша
6. Про стан ведення ділової документації в ДНЗ. Вихователь-методист
7. Затвердження графіка щорічних відпусток працівників на 2022 рік Голова ПК
8.Аналіз використання енергоносіїв. Завідувач
IX 1. Виконання річного плану роботи закладу за навчальний рік . Травень

2022 р.

Завідувач
2. Стан харчування дітей . Сестра медична старша
3. Дотримання санітарно-гігієнічних норм Сестра медична старша
4.Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей . Вихователь-методист
5. Про підсумки захворювання та відвідування дітьми ДНЗ за 2021-2022 н.р. Сестра медична старша
6. Взаємодія ДНЗ із загальноосвітніми навчальними закладами, сім’єю та громадськістю. Вихователь-методист
7.Про підготовку до літнього оздоровлю вального періоду та режим роботи. Директор
8. Про роботу творчої групи Вихователь-методист
9.Звіт про фінансово-господарську діяльність Головний бух
10.Про проходження медичних оглядів працівниками. Сестра медична старша

 

 • Адміністративна нарада 2021-2022 н.р.

п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний
  Завідувач під час адміністративних нарад має змогу оперативно:

·        скоординувати освітній процес

·         відкоригувати річний план роботи, програму розвитку закладу

·        підвищити якість і оперативність управлінських рішень

·        делегувати повноваження тощо. Основні завдання адміннаради:

·         контроль за дотриманням норм законодавства та виконанням наказів і розпоряджень завідувача виявлення негативних/позитивних тенденцій в організації освітнього процесу,

·        прийняття рішень щодо його вдосконалення аналіз результатів діяльності педагогічних працівників

·         забезпечення контролю за дотриманням норм охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Основні функції адміннаради:

·        інформаційно-пізнавальна інформування представників колективу та членів адміністративної групи контрольно-регулювальна виявлення відхилень і порушень у роботі закладу, їх усунення

·        нормативно-оцінювальна підбиття підсумків роботи за певний час оцінювання діяльності персоналу

·        творчо-пошукова розроблення колективних рішень щодо розв’язання складних питань діяльності закладу

 Учасники наради:

адміністративна група:

·        вихователь-методист

·        заступник завідувача з господарства

·        головний бухгалтер

·        психолог

·        медсестра.

За результатами наради: дають вказівки, розпорядження тримають виконання на контролі.

Адміністративну нараду за участі адміністративної групи організовують щопонеділка тривалістю 15–30 хв.

 

Завідувач

 

Адміністративні наради у ДНЗ

з/п

Зміст роботи Термін Відпо­відальні Прим.
1. 1.Готовність педагогів до здійснення освітньо – виховного процесу  відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій  «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році»  (Додаток  до листа МОН України  від 30.07.2021 № )

2.Результати  підготовки груп до нового навчального року

вересень 2021 р. завідувач

вихователь-методист

 

Аналітичний звіт

 

 

 

 

 

 

(Нагородження

грамотами згідно наказу завідувача)

2. 1.Психологічний та педагогічний  супровід  адаптаційного періоду дітей раннього віку.

2.Організація інклюзивного навчання в закладі.

3.Результативність проведення місячника «Зелений вогник».

4. Результати моніторингу за ВСЯО.

жовтень 2021р. вихователь-методист

практичний психолог

вихователі

вихователь-методист

Аналітичний звіт,

 

 

інформація

3.

 

 

1.      Готовність педагога до інноваційної діяльності в умовах ДНЗ.

( Моніторингові дослідження)

2.      Про результати медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей.

3.      Результативність проведення місячника «Пожежної безпеки».

листопад 2021р. вихователь-методист

практичний психолог

Тести,

анкети,

бліц-опитування

 

інформація

4. 1.      Результативність проведення місячника з охорони дитинства в ЖДНЗ.   

2.       Правова освіта всіх учасників о/в процесу: системний підхід.

3.      Робота  з дітьми різних соціальних категорій  та їх родинами.

 грудень

2021р.

завідувач

вихователь-методист

практичний психолог

Наказ,

Аналіз Статистичний звіт банку даних  закладу

5. 1.      Корекційно-відновлювальна робота з дітьми з особливими потребами: програмне забезпечення.

2.      Про стан освітньо-виховної роботи відповідно до вимог програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт».

3.      Про проведення Новорічних свят.

січень, 2022р. вихователь-методист практичний психолог Звіт (згідно обстежень та даних практичного психолога)

Інформація

6. 1.      Методичний супровід  педагогічних працівників,  які атестуються  протягом атестаційного періоду

2.      Психологічний супровід атестації педагогічних працівників

березень 2022р.

 

 вихователь-методист

практичний психолог

Аналітичний звіт
7. 1.      Реалізація інклюзивного навчання в ЖДНЗ.

2.      Психологічний супровід дітей з особливими потребами.

3.      Ефективність проведених спільних форм роботи

 квітень 2022р. завідувач вихователь-методист

практичний психолог

Аналіз

роботи згідно плану співпраці

8. 1.       Ефективність шляхів формування життєвої компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2.      Результативність та ефективність  роботи педагогічного колективу над пріоритетними завданнями  закладу  у  2021-2022н.р. Результативність за параметрами ВСЯО (моніторинг).

травень 2022р. завідувач вихователь-методист

 

Інформація

 

 

 

 

Аналітичний звіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.

Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відпові­дальний Приміт

ка

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:
1. Вивчати та впроваджувати в практику роботи дошкільного навчального закладу інструктивно – методичні листи, методичні рекомендації  МОН України; приводити до виконання  накази  обласного, міського департаментів освіти . протягом  2021-2022н.р. завідувач

вихователь- методист

педагогіч

ний колектив

2. Направити на курси підвищення кваліфікації педагогів закладу при ЖОІППО та забезпечити  їх докурсовими завданнями протягом  2021-2022н.р. завідувач

вихователь-

методист

Згідно плану

НМЦ департамент освіти ЖМР,   ЖОІППО, ЖДУ та згідно

наказів

3. Забезпечувати активну участь педагогічних працівників у науково-методичній роботі  НМЦ департаменту освіти, а саме у проведенні:

–         міських методичних об’єднань вихователів  молодшого та старшого дошкільного віку згідно освітніх ліній;

–          творчих лабораторій;

–         школи педагогічної адаптації;

–         семінарів-практикумів для  вихователів – методистів та завідувачів.

протягом  2021-2022н.р. Вихователь- методист

 

( Згідно плану НМЦ департамент освіти ЖМР)
4. Постійно знайомити педагогів з нормативно-правовими актами, новинками науково-методичної літератури, періодичних фахових видань. протягом  2021-2022н.р. вихователь- методист

 

Педагогічні години
З метою забезпечення організаційного та методичного супроводу самоосвіти як основи професійного зростання педагогів:
1. Провести індивідуальні консультації щодо складання педагогами планів із самоосвіти на новий навчальний рік. вересень 2021р. вихователь- методист
2. Опрацювати всім педагогам:

§     Шкала оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти

§  програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт»

Педагогам спеціальних, інклюзивних  груп (на офіційному сайті МОН):

§  Програму розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»

( авт.:  Сак Т. В.  та ін.);

§  Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» 

( авт. Бартєнєва Л. І. )

·                   Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

·                   Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт”

·                   Програма розвитку дітей “Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення”

·                   Програма розвитку дітей “Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення”

·                   Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом» 

·                   Методичний посібник до парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей віком від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом»

протягом  2021-2022н.р. вихователь- методист

педагоги закладу

 

В  щоденниках самоосвіти
3. Вивчати і впроваджувати в освітньо-виховний процес  передовий педагогічний досвід педагогів закладу та міста. протягом  2021-2022н.р. вихователь- методист

педагогічні працівники

 

вихователь- методист

(затвердж науков. радою НМЦ у.о. ЖМР)
Познайомити педагогів з досвідом організації Міжнародного освітнього простору (Польща, Франція, Італія, Японія, Фінляндія, Сінгапур)
4. Продовжити функціонування «Школи вихователя-початківця» та  затвердити  її склад. Призначити  та закріпити наставників для    педагогів – початківців протягом  2021-2022н.р. вихователь-

методист

вихователі

 

(згідно  затвердженого плану

роботи ШПП)

5. Сприяти відвідуванню педагогами методичних заходів міста згідно план – сітки НМЦДО:

Методоб’єднання:

–  вихователів-методистів;

 -вихователів груп раннього віку;

 – вихователі ДНЗ

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури» ;

вихователі ДНЗ

Освітня лінія «Мовлення дитини»;

Освітні лінії «Особистість дитини», «Дитина в соціумі»;

Освітні лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини»;

-вихователі-початківці;

-вихователі спеціалізованих груп;

-музичні керівники;

-інструктори з фізичного виховання.

згідно графіка

НМЦДО

завідувач

вих.-методист

 

 

 

 

6.  Провести теоретичний семінар «Інклюзивна освіта. Завдання та реалії» вересень

2021 р.

Завідувач (за участю науковців)
7. Робота творчої групи  педагогів спеціальних груп з проблемної теми:

« Сучасні підходи до організації корекційних занять для дітей  з особливими потребами»

 Затвердити   склад творчої групи.

Протягом  навчального року

 

 жовтень

2021 р.

вихователь-

методист

керівник творчої  групи

уч.-логопед

(згідно із затвердженим планом роботи ТГ)
8. Періодично заслуховувати звіти педагогів  про самоосвіту.

 

 грудень 2021р.,

травень

2022р.

завідувач

вихователь-

методист педагогічні працівники

9. З метою виявлення рівня  професійної майстерності  педагогів, їх творчого потенціалу та запитів і потреб провести моніторингові дослідження  вересень

 2021 р.

квітень

2022 р.

вихователь-

методист

10. Здійснювати аналіз  якості освітньо -виховного процесу та стан реалізації  програмових вимог та пріоритетних завдань закладу  через тематичне вивчення та моніторинг. протягом  2021-2022 н.р. завідувач

вихователь- методист

( звітна інф    на нараді при завідув. згідно з планом  провед.)
З метою  забезпечення психологічної підтримки педагогічного колективу:
1. Періодично проводити   групове та  індивідуальне консультування педагогів з психологічних проблем розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку протягом  2021-2022 н.р. практ. психолог

 

(відповідно до річного  плану  психологіч. служби)
2.  Сприяти забезпеченню позитивного соціально-психологічного макро та  мікро  клімату  у педагогічному колективі протягом  2021-2022 н.р. практ. психолог

 

3. Провести  тренінгові  заняття  протягом  2021-2022 н.р. практ. психолог

 

(відпов. до плану  роб. психол.  служби) 
З метою забезпечення  якісного проведення атестації педагогічних працівників:
1. Атестувати згідно перспективного плану  у 2021-2022 н.р.  наступних педагогів: до 01.04.2022р Атестаційна комісія закладу (відповідно до перспектта річного  плану ДНЗ)
2. Підготувати  та видати накази в  ЖДНЗ:

  -Про підготовку та проведення атестації в 2021-2022 н. р.;

–  Про створення атестаційної комісії  в закладі;

– Про результати проведення атестації педагогічних працівників в  закладі  в 2021-2022н.р.

вересень- жовтень  2021р.

 

 

 

квітень

2022 р.

завідувач

 

(склад АК погодити з деп. освіти ЖМР)
3. Вивчити систему роботи педагогічних працівників, які підлягають атестації шляхом відвідування різних форм роботи з дітьми, колективних переглядів до

01.03.2022р

Завідувач,

вихователь- методист, члени АК

4. Ознайомити  педагогічний колектив з наслідками атестації у 2021-2022н.р. квітень 2022р. завідувач

вихователь- методист

Наказ

(на виробн. нараді)

З метою підвищення якості реалізації пріоритетних завдань  у 2020-2021н.р.:
1. Визначити зміст, завдання  та програмне забезпечення  освітньо-виховного процесу, скласти навчальні та перспективні плани,  розклади ОНВП на новий 2021-2022н.р. вересень

 2021 р.

Завідувач

Вихователь – методист

(На засіданні настановч. педагогічної ради)
2. Систематично проводити педагогічні години, спрямова­ні на визначення системи педагогічних  інноваційних впливів, що   реалізують принцип гуманізації та  забезпечують  підвищення якості освітнього процесу постійно

(третій понеділок  кожного місяця)

 

вихователь – методист

 

(згідно плану проведення педгодин)
3 Забезпечити особистісно- орієнтований, диференційований, індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі. постійно вихователь – методист

вихователі спеціаліст

практ. психолог

(згідно інстр-мет. реком  «Про орган.роб. в днз у 2021/2022»
4 Здійснити моніторинг ключових   компетентностей згідно ліній розвитку програм «Українське дошкілля» та «Впевнений старт» у групах дітей  загального розвитку та спеціальних групах. вересень-жовтень, 2021р.

квітень-травень 2022р.

вихователі вихователь – методист

 

(в кінці н.р. згідно

БК д/о)

5 Взяти участь у міській та обласній педагогічній  виставці  інноваційних передових ідей та технологій «Сучасна освіта-2022р.»  та представити  вивчений і узагальнений  досвід педагогів закладу. грудень 2021р. –

січень 2021р.

вихователь – методист Згідно запроп. номінацій НМЦ

Д.о. Жмр)

З метою  підвищення ефективності педагогічної діяль­ності, внутрішньої мотивації  педагогічних працівників до педагогічної діяльності   та  якості освітнього процесу:
1 Організувати цикл групових та індивідуальних консультацій для  педагогів з питань, які є для них проблемними. протягом  2021-2022 н.р. вихователь- методист

 

( за запитом)
2 Надавати методичну допомогу педагогам-початківцям з метою  підвищення рівня фахової майстерності. протягом  2021-2022 н.р. вихователь-

методист

(згідно анкетува

ння  та за запитом через ШМВ)

3 Провести моніторингове дослідження  вміння здійснювати педагогами впровадження інноваційних технологій  та самооцінку (рефлексію) своєї діяльності. вересень 2021р. вихователь- методист

 

анкетува

ння

 

2.2 Виконання вимог нормативних,законодавчих та інструктивних документів в галузі дошкільної   освіти

        

 

Зміст роботи Термін Відповід. Прим.
1. Спрямувати діяльність ДНЗ на виконання програм, нормативно-правових актів, законодавчих та інструктивних документів  у галузі  дошкільної освіти протягом  2021-2022 н.р.

 

завідувач

вихователь –

методист

2. Своєчасно доводити до працівників нормативно – правові  акти, документи  та інструктивні – методичні листи,  методичні рекомендації  МОН України у галузі  дошкільної освіти протягом  2021-2022 н.р.

 

завідувач

вихователь –

методист

На виконання Закону України «Про охорону дитинства»
1 Скласти соціальний паспорт закладу

 

вересень, 2021 р.

протягом року

Соціальний педагог,

вихователі

(Банк даних закладу)
2 Подати статистичні звіти соціальних категорій сімей  в департамент освіти (щоквартально). протягом

2021-2022р.

Соціальний педагог (згідно графіка д.о. ЖМР та банку даних закладу)
3 Спланувати та провести відповідні заходи з дітьми та  батьками даних соціальних  категорій за участю соціальних служб протягом року вих.-методист

практ. психолог, соціальний педагог

(згідно плану)
4 Забезпечити безкоштовне відвідування гуртків, які функціонують в закладі дітьми різних соціальних категорій протягом року завідувач

вих.-методист

 

З метою дотримання прав дитини, реалізації Конвенції ООН про права дитини:
1 Активізувати просвітницьку роботу  з сім’ями щодо роз’яснення прав вихованців. протягом

2021-2022р.

вихователь-методист

практичний психолог

(В рамках  міс. з Ох. дит-ва та за

запитом)

2 Осучаснити  куточок  «Правова освіта  в дошкільному закладі».

 

грудень 2021р. вихователь-методист

практичний психолог

3 Оформити виставку «Дитина

та її права» та періодичну інформацію в куточках для батьків.

грудень 2021р. вихователь-методист

практичний психолог

(В рамках провед. міс. з Ох. дит)
4 Провести індивідуальні та групові консультації для педагогів та батьків:

·        «Дитина і її  права»;

·        «Правова освіта в ДНЗ: основні засади»

протягом року вихователь-методист

практичний психолог

(згідно  річного плану)
5 Провести місячник з Охорони дитинства листопад 2021р. вихователь-методист

практичний психолог

(згідно плану д.о. ЖМР)

Розділ 4

 Методична робота з кадрами

 • Семінар –практикум на тему:

«Формування екологічної компетентності особистосі шляхом оновлення системи освітньої діяльності, побудованої на принципах сталого розвитку»

Мета: організувати професійний діалог з метою формування мотивації у дітей та дорослих до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

Завдання:

 • познайомити педагогів з алгоритмом діяльності в межах запропонованих інноваційних технологій;
 • ознайомити із дидактично-ігровим матеріалом;
 • надати методичні рекомендації щодо впровадження сучасних педагогічних технологій сталого розвитку в освітній процес.

 ПРОГРАМА

семінару-практикуму

«Освіта для змін:  практичне ресурсозбереження»

 

Теоретична частина Практична частина
Вступ. Практикум «Шукай взаємозв’язки»
Основна частина.
І. Ключові ідеї освіти для сталого розвитку.
ІІ. Ресурсозбереження та цінності: як зробити діяльність особистісно значущою. Практикум «Прання»

Практикум «Доводи»

Практикум  «Ціннісні орієнтації»

Практикум «Ціннісні орієнтації для дій»

ІІІ. Форми організації діяльності дітей
IV. Проектна діяльність із ресурсозбереження у ДНЗ.

               Проект та його складові.

               Формування команди проекту.

               Створення «освітнього середовища».

               Освітні та практичні заходи впровадження ресурсозбереження

Практикум «Задай питання»

Практикум «Освітнє шкільне середовище»

Практикум «Ярмарок ідей»

Підбиття підсумків. Анкета «зворотній зв’язок»

 

Семінар-практикум

«Організація сучасного освітнього простору як сукупність умов, сприятливого для проживання дошкільного дитинства»

 

Мета заходу: підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо формування сучасного освітнього простору закладу дошкільної освіти, поширення передового досвіду.

 

Зміст роботи Форма проведення Відповід. Прим.
1.          Розбудова сучасного освітнього простору та середовища закладу дошкільної освіти. Доповідь Завідувач

 

 
2.          Особливості створення освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами. Презентація Вчителі-логопеди, практичний психолог, асистенти вихователів  
3.          Моделювання освітнього предметно-розвивального середовища у вікових групах. Обмін досвідом Вихователі груп  
4.                 Створення умов для формування здоров’язбережувального освітнього простору. Педагогічна мозаїка Халімончук О.М.  
5.          Освітньо-музичний простір ДНЗ.

 

Калейдоскоп ідей Чаповська О.Ю.  
6.       Підсумок семінару.

7.       Завдання вихователям.

Інформаційна скриня Вихователь-методист  

 

Семінар

Базовий компонент дошкільної освіти.

Нова редакція та поради для організації освітнього процесу

Мета: сприяти підвищення фахового рівня, професійної компетентності вихователя з даної проблеми. Познайомити педагогічний колектив зі змістом та структурою Базового компоненту дошкільної освіти. Сприяти підвищенню освітнього рівня педагогів.

Зміст роботи Форма проведення Відповід. Прим.
1 Чи буде успішним розвиток дитини — залежить від дорослого

 

Круглий стіл Завідувач
2 Наказ МОН

Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція

інформація Вихователь-методист
3 Інваріантний складник. Освітні напрями

Освітній напрям «Особистість дитини»

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»

Освітній напрям «Гра дитини»

Оcвітній напрям «Дитина в соціумі»

Освітній напрям «Мовлення дитини»

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»

Обговорення Вихователь-методист
4 Варіативний складник. Освітні напрями

Освітній напрям «Особистість дитини. Спортивні ігри»

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»

Освітній напрям «Мовлення дитини. Основи грамоти»

Освітній напрям «Мовлення дитини. Іноземна мова»

Освітній напрям «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність»

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва. Хореографія»

 

Обговорення Вихователь-методист
5 Умови реалізації

§  Участь сім’ї в розвитку дитини

§  Взаємодія закладів дошкільної освіти з сім’ями дітей як учасниками освітнього процесу

§  Педагог як фахівець, який стимулює процес розвитку дитини

§  Зміст та організація освітнього процесу

§  Універсальний дизайн у закладі дошкільної освіти

§  Наступність між дошкільною та початковою освітою в реалізації перспектив розвитку дитини

§  Роль суспільства та громади у забезпеченні доступної та якісної дошкільної освіти

Значення понять, що вживаються в стандарті

Поради практиків і науковців щодо організації освітнього процесу

Круглий стіл Завідувач

Вихователь-методист

Е

 

 • Консультації

Консультації для педагогічних працівників

 

Зміст роботи Термін Відпо­відальні Прим.
1. Моніторимо освітній процес.

Пам’ятка.

ECERS-3: сім фактів, які варто знати.

Вересень 2021 вихователь-методист

 

 
. Методичні рекомендації щодо проведення  тематичного блоку «Моя країна – Україна» (з 01.09. по 05.09.) та заходи святкування 1035-ї річниці м.Житомира серпень, 2021р.

 

 

 

Серпень, 2021р.

Вихователь-методист

 

 

 

вихователь-методист

 
Рекомендації щодо проведення 1-го заняття у вересні «З Україною в серці»
2. Ознайомлення дошкільників з державною символікою України вересень,

2021р.

Вихователь-методист  
3. ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ (за К.Л. Крутій) жовтень, 2021р. Вихователь-методист  
4. Інклюзія від А до Я: обговорення поширених питань. вересень 2021р. Завідувач  
5. Особливості проведення тижня здоров’я в дитячому садку грудень,

2021р.

Вихователь-методист  
6. Пізнавальні прогулянки з дошкільниками. Січень, 2022р. Вихователь-методист  
7. Організація роботи з батьками щодо виховання у дітей почуття патріотизму лютий, 2022р. Вихователь-методист  
8. Вплив забовлянок на процес формування словника у дітей раннього віку. Березень, 2022р. Практичний психолог  
  Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей.   Учитель-логопед  
9.

Надання першої долікарської допомоги 

квітень, 2022р. Ст/медсестра  
10. Використання природних факторів зміцнення здоров’я. Організація загартування дошкільників влітку. Травень, 2022р. Вихователь-методист, вих..з фізвиховання  

Консультації для спеціалістів

 

Зміст роботи Термін Відпо­відальні Прим.
1. Санітарно-гігієнічні та методичні вимоги до проведення ранкової гімнастики вересень 2020р. Вихователь-методист

ст/медсестра

(для педагогів груп раннього віку)
2. Етапи процесу виправлення дефектного звука жовтень, 2020р. Учитель-логопед (для вихователів логопед.груп)
3. Екологічна культура дошкільника засобами сталого розвитку січень, 2021р. Вихователь-методист

 

(для вихов. З екологіч.вих..)

 

4. Взаємодія музичного керівника та вихователя в підготовці розвивального музичного простору. Березень, 2021р. Вихователь-методист

 

(для музичних керівників)

Консультації для помічників вихователів

 

Зміст   роботи Термін Відповідальні Примітки
1.

Безпека життєдіяльності: дотримання посадових обов’язків як гарантія безпеки життєдіяльності.

Жовтень     завідувач
2. «Помічник вихователя- активний учасник освітнього процесу в закладі» листопад вихователь-

методист

3. «Правила ефективної взаємодії з вихователями та батьками» квітень практичний психолог
 • План занять школи молодого вихователя 

Керівник: Кульбач С.Й., Пустохіна О.В.

Тематика занять Термін проведення
1 Ділова документація вихователя

Ознайомлення з навчальними програмами. Організована діяльність дітей. Структура заняття. БКДО. ECTRS.

Вересень
2 Знайомство з періодичними виданнями

Мистецтво спілкування з дітьми

Створення ігрового середовища в групі

Інноваційні технології в дошкіллі

Жовтень
3 Форми роботи з дітьми з розвитку мовлення

Інтерактивні форми роботи з дітьми

Художнє слово в роботі з дошкільниками

Практикум «Вивчення віршів за допомогою елементів ейдотехніки»

Листопад
4 Розвиток логічного мислення дошкільників

Організація трудової діяльності дошкільників

Рухова активність дошкільників протягом дня

Види арт-терапії у роботі з дітьми

Грудень
5 Дослідницька діяльність дошкільників

Організація театралізованої діяльності дошкільників

Логіко-математичний розвиток дітей

Практикум «Проведення спостережень в природі»

Січень
6 Організація співпраці з батьками

Засоби та методи патріотичного виховання

Інноваційні форми роботи з батьками

Практикум «Обговорення педагогічних ситуацій»

Лютий
7 Використання здоров’язберігаючих технологій

Методи ознайомлення дітей з основами БЖД

Виховуємо в дітей культурно-гігієнічні навички

Практикум «Нетрадиційні методи оздоровлення»

Березень
8 Організація та проведення ігрової діяльності протягом дня

Емоційні намистинки для маленької дитинки

Нетрадиційні техніки зображувальної діяльності

Практикум «Розвиток творчих здібностей дітей шляхом використання інноваційних технологій»

Квітень

 

9 Організація літнього оздоровлення

Загартування дітей – запорука здоров’я

Безпека дітей під прогулянок та екскурсій

Практикум «Як організувати дозвілля дітей під час літніх канікул»

Травень
 • Колективні перегляди у 2021/2022 н. р.

з/п

Проблемна тема колективного перегляду Термін Відповідальні Прим
1. Інтегроване заняття за навчальним курсом «Дошкільнятам освіта для сталого розвитку» для дітей старшого дошкільного віку лютий, 2021р. Вихователь Шевчук Л.А. Конспекти  РВЗ, власні педагогічні доробки
2. Інтегроване заняття з сенсорно-пізнавального розвитку для дітей раннього віку лютий, 2021р. вихователь групи раннього віку
3. Краса на склі (заняття з малювання на лоні природи) січень, 2021р. вихователь

 

4. «Неслухняна цеглинка»

Формування інженерного мислення та вдосконалення навичок конструювання

січень. 2021р. вихователь

 

5. «Сонечко в гості завітало та з дітками пограло» лютий, 2021р. вихователь групи раннього віку
6. Інтегроване заняття з використанням прийомів сторітелінгу лютий, 2021р. вихователь
7. Колективний перегляд заняття  з використанням методів та прийомів активізації мовленнєвої діяльності дітей молодшого дошкільного віку  лютий, 2021р. вихователь

 

 • Свята та розваги в 2021/2022 н. р.

 

Зміст роботи Термін Відповідальний
1. День знань  «З Україною в серці!» вересень музкерівники

вихователі

середні, старші, логопедичні
2. Розвага з БЖД «Будь уважним на дорозі!» вересень музкерівники

вихователі

всі дошк.гр.
3.  Розваги «Осінь-чарівниця  в гості завітала» жовтень музкерівники

вихователі

всі дошк.гр.
4. Спортивно-обрядова  розвага 

 «Козацького ми роду, дочки і синочки!»

жовтень вих. з фізвиховання

музкерівники

вихователі

старші гр., логоп.гр. (старші)
5. Розваги «Казками рушаємо й права свої знаємо» листопад музкерівники

вихователі

середні, старші, логопедичні
6.  Розвага «Ой, хто Миколая любить…»

 

грудень музкерівники

вихователі

всі дошк.гр.
7. Святкові новорічні ранки

«Зимові новорічні фантазії»

грудень музкерівники

вихователі

всі дошк.гр.
8.  Спортивна розвага

«Зимові олімпійські ігри»

січень

 

вих. з фізвиховання

музкерівники

вихователі

старші гр., логоп.гр. (старші)
9. Розвага «Ой, Масляна у нас» лютий музкерівники

вихователі

старші гр., логоп.гр. (старші)
10. Святкові ранки

«Мамине свято ми зустрічаємо, щиро матусеньку рідну вітаємо»

березень музкерівники

вихователі

всі дошк.гр.
11. Розвага «Весну закликаємо –  свято Великодня  зустрічаємо» квітень музкерівники

вихователі

всі дошк.гр.
12. Тематично-спортивна  розвага «Школа безпечних наук»

 (квест-гра)

травень вих. з фізвиховання

музкерівники

вихователі

всі дошк.гр.
13. Родинне свято

 «Моя матуся найкраща в світі»

травень музкерівники

вихователі

середні гр.
14. Святкові випускні  ранки

«Прощавай садок дитячий –  школо здрастуй!»

травень музкерівники

вихователі

старші гр., логоп.гр. (старші)

 

 • Гурткова робота
Назва гуртка Керівник
1. Гурток англійської мови

 (для дітей старшого дошкільного віку)

керівник  гуртка з англійської мови
2. Гурток вокального співу Чаповська О.Ю.
3. Футбольна студія Халімончук О.М.
 • Робота методичного кабінету  в 2021/2022н.р.

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідаль

ний

Примітка
1. Поповнювати методичний кабінет  сучасною науково-методичною педагогічною та дитячою  літературою відповідно  до нових програм протягом 2021- 2022н.р. завідувач

вихователь-методист

 

2. Продовжити формування картотеки методичної  та педагогічної літератури відповідно до:

– комплексних освітніх та парціальних  програм;

 – програм та навчально-методичних   комплексів (для роботи в спецгрупах).

  протягом 2021-2022н.р. вихователь-методист

вихователі

3. Систематично проводити  огляд

 методичної та педагогічної літератури,  періодичних фахових   видань.

 

протягом 2021-2022н.р. вихователь-методист

вихователі груп

(Під час пров.

ння педгодин)

5. Розпочати діяльність творчої групи  педагогів спеціальних груп.

Затвердити   склад творчої групи

протягом 2021-2022н.р..

вересень 2021р.

вихователь-

методист

учителі-логопеди

(згідно із затвердженим планом роботи ТГ)
6. Продовжити  роботу  «ШПА вихователя-початківця» та індивідуально-методичну  роботу з молодими педагогами протягом 2021-2022н.р. вихователь-методист

 

(Згідно плану роботи ШПП)
8. Практикум «Мультімедійна дошка: можливості використання в умовах ДНЗ» вересень 2021р. Вихователь-методист

 

(І півріччя 2016-17 р.)
9 Проводити консультації для   педагогів з проблеми організації освітньо-виховного процесу в ДНЗ відповідно вимог сьогодення д/о.

 

протягом 2021-2022н.р. вихователь-методист

 

(згідно плану і  графіка

консультацій та за  потреби)

10. Відповідно  до інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021н.р.» накопичувати  та систематизувати  теоретичний і  практичний(наочний , демонстраційний ) матеріал  з даних напрямів:

·         інклюзивне навчання в умовах дошкільного закладу

·         економічне виховання як один із важливих аспектів становлення компетентної особистості,

·         збереження і зміцнення здоров’я дошкільників через створення  безпечного розвивального здоров’язбережувального  середовища та належної рухової активності  в умовах дошкільного закладу та сім’ї.

протягом 2021-2022н.р. Вихователь-методист

 

(в тематичні папки в методкабі

неті,

групах)

11. Надати    інформацію про план проходження курсів підвищення кваліфікації  при ЖОІППО педагогами закладу в  2021 календарному році. вересень

2021р.

 

вихователь-методист

 

(над.  метод. допом. щодо

курс. завдань)

12.  Ознайомити  педагогів: 

·         зі списком атестуючих у 2020-2021н.р.;

·         планом перебігу атестаційного періоду

 вересень-жовтень

 2021р.

вихователь-методист

 

13.  Поновити «Атестаційний вісник»  необхідною  інформацією та методичними рекомендаціями  вересень-жовтень

 2021р.

вихователь-методист

 

14. Провести Тиждень педагогічної майстерності за участю педагогічних працівників які атестуються. 02. 2022р. вихователь-методист (мультимедіа презент.портфоліо перегляд форм  роботи з дітьми)
15. Здійснювати консультування  педагогічних працівників всіх категорій

з різних  розділів програми 

протягом 2021- 2022н.р. Вихователь-методист (згідно плану пров. консультацій )
16.  Забезпечити  передплату періодичних та фахових видань на 2022 календарний  рік вересень-жовтень

2021р.

завідувач

.

17. Провести моніторинг  педагогічних працівників  з метою визначення творчого потенціалу, рівня самовдосконалення та готовності до впровадження  інноваційних технологій.

 

10.2021р.

05.2022р.

вихователь-методист
18. Оновити в методкабінеті виставку ППД педагогічних працівників закладу    та міста  з подальшим впровадженням впроваджувати його в освітньо-виховний процес закладу протягом 2021-2022н. р. вихователь-методист ( досвід який узагальнений  НМЦ управлі

ння освіти

ЖМР)

19. Створити методичний куточок з

«Інклюзивна освіта в дошкільному закладі»

до листопада 2021р. вихователь-методист (в рамках місячника з ох. Дитин.)
20. Систематично оновлювати  тематичні виставки. протягом  2021- 2022н.р. вихователь-методист

 

(згідно плану

провед.

темат. вист..)

21. Розробити методичні рекомендації для команди фахівців індивідуального супроводу дитини з особливими потребами «Інклюзивна практика в дії» протягом  2021- 2022

н. р.

вихователь-методист

 

22.  Організувати та провести   обласні,  міські та внутрішні відкриті методичні заходи (методоб’єднання, практичні заняття для педагогів курсової перепідготовки); колективні перегляди. протягом 2021-2022 н.р.

листопад

березень

вихователь-методист (згідно планів ЖОІППО,НМЦ у. о.річного плану закладу)
23. Підготувати матеріали педагогів для участі у виставці «Сучасна освіта м.Житомира -2022р.». листопад – – грудень

2021р.

вихователь-методист

педагоги

24. Оформити у методичному кабінеті виставки «На допомогу вихователю»:

 • «Новинки методичної літератури»;
 • Виставка методичних посібників до теми «Формування математичної компетентності дошкільника»;
 • «Інклюзивна освіта в Україні: погляд у майбутнє».
 • «Готуємось до педради»;
 • «Тиждень безпеки дитини»

.

 

протягом 2021-2022н.р.

 

вихователь- методист

25. Розробити план підготовки та проведення:

·         місячника «Зелений вогник» 

·         місячника «Пожежної безпеки» 

·         місячника «Охорони дитинства» 

·         місячника «Знань правил дітьми безпеки життєдіяльності» 

·         «Тижня безпеки дитини».

 

вересень

жовтень

листопад

травень

вихователь-методист
26. Практичний тренінг « Евакуація дітей та працівників з приміщень дошкільного закладу». травень 2022р. завідувач

вих.-методист

27. Розробитити орієнтовну тематику розваг, свят, театралізованих дійств для  всіх вікових груп до 10.09.2021р. вихователь-методист

музкерівники

28. Поповнити кабінет добіркою матеріалів щодо впровадження інноваційних здоровязберігаючих технологій в освітній процес. березень,

квітень

 

педагоги закладу
29. Поповнення фізкультурного та музичного обладнання протягом року

 

педагогічні працівники
30. Добірка сценаріїв для проведення театралізованої та музичної  діяльності. протягом року музичні керівники,  вихователі  

 

 Участь у конкурсах, виставках

Зміст роботи Термін Відповід. Прим
1. Прийняти активну участь у виставках, конкурсах організованих міським управлінням освіти:

·         «Мій рідний край, моя земля»,

·          «Сучасна освіта Житомира – 2022р.»;

·         «Мати.Родина. Україна».

 

 

 

жовтень

листопад-грудень

травень

 

Завідувач вихователь-методист педагоги

2. Участь педагогічного колективу у конкурсах і виставках:

 • Моє славне місто ”.
 • “ Барвиста осінь”.
 • “Моя країна  – Україна ”.
 • “Зимонька  зима”.
 • “Моя люба матуся ”

·         «Літо танцює, літо співає»

 

 

вересень

жовтень-

грудень

березень

травень

 

 

 

вихователі вікових

груп

3. Забезпечити участь дошкільного закладу в місячниках:

·         місячник «Зелений вогник”;

·         місячник пожежної безпеки;

·         місячник з охорони дитинства»;

·         місячник знань дітьми правил безпеки дитини;

·         Тиждень безпеки дитини.

 

 

вересень

жовтень

листопад

травень

 

завідувач

вихователь-методист

педагоги ДНЗ

Екологічні акції:

·         Операція «Жовтий листочок»;

·         «Збережемо ялинку!»

·         «Підгодуємо птахів»;

·         «Не зірвемо первоцвіти!»

·         «Викликаємо птахів з теплих країв»;

·         «Насіннячко візьму і у землю посаджу».

·         «Зробимо наше подвіря чистим!» (до Дня довкілля)

 

жовтень

грудень

лютий

квітень

квітень-

 

Педагоги

батьки

діти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5 Робота з дітьми з ООП

 5.1.  Корекційно- розвивальна робота в  спеціальних групах

Завдання корекційної  роботи на 2021/2022 н.р.:

 1. Удосконалювати та осучаснювати корекційну – розвивальну  роботу  з дітьми з особливими потребами з урахуванням  вимог   спеціальних програм та  програмно-методичних комплексів .
 2. Активно використовувати інноваційні підходи в  корекційно –розвивальній роботі  з дітьми з особливими потребами.
 3. Під час корекційно – розвивальної роботи використовувати  систему  різноманітних дидактичних ігор та вправ, логіко-математичних  та  мовленнєвих завдань  відповідно лексичних тем, художніх творів, які  попередньо адаптовані до даної категорії дітей та спрямовані, насамперед, на корекцію психічного та мовленнєвого розвитку дітей з особливими потребами; розширення, узагальнення і закріплення знань  дітей з математики, формування відповідних  умінь і навичок, розвитку логічного мислення дошкільнят  та подолання вад у мовленнєвому розвитку.
 4. Створення інклюзивного середовища для дітей з ООП. Оснащення ресурсної кімнати.

План взаємодії вчителів-логопедів з учасниками

корекційно-педагогічного процесу

Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка
1. Складання річного перспективного плану корекційно-розвивальної роботи вересень учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі, пр. психолог
2. Провести поглиблене обстеження та уточнення мовленнєвих діагнозів дітей, що виховуються в логопедичних групах жовтень учителі-логопеди, практичний психолог
3. Заповнити мовленнєві картки та скласти плани по подоланню мовленнєвих вад жовтень учителі-логопеди, практичний психолог
4. З метою виявлення природи дефекту мовлення організувати зустрічі з батьками дітей-логопатів та заповнити індивідуальні картки розвитку дитини жовтень учителі-логопеди, практичний психолог
5. Проведення семінарів, майстер-класів, методоб’єднань, педагогічних майстерень тощо з метою удосконалення корекційної роботи з дітьми-логопатами за графіком ЖДНЗ, НМЦ департаменту освіти учителі-логопеди, практичний психолог
7 Виставки новинок навчально-методичної та фахової літератури, ігор, посібників щоквартально учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі,

пр. психолог

8 Оформлення інформаційних стендів для батьків, папок-пересувок щомісячно учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі,

 пр. психолог

9 Обстеження дітей на предмет виявлення розладів мовлення квітень-травень завідувач

учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі,

пр. психолог

10 Комплектування груп згідно логопедичного висновку та віку Квітень-травень завідувач,

учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі,

пр. психолог

11 Створити необхідні умови для розвитку дітей з особливими потребами.

Добірка інтернет-ресурсів, що можуть стати у нагоді батькам та педагогам при організації дистанційної роботи з дітьми з комплексними порушеннями розвитку в період карантину: https://thepoint.rabota.ua/karantyn-z-korystyu-sim-onlayn-kursiv-dlya-samorozvytku/  Карантин з користю: сім онлайн-курсів для саморозвитку

–                    http://tvoemisto.tv/news/yak_organizuvaty_indyvidualne_navchannya_dlya_dytyny_rozyasnennya_moz_ Як організувати індивідуальне навчання для дитини. роз’яснення МОН

–                    https://www.ed-era.com/courses/ Онлайн-курси EdEra — студія онлайн-освіти

–                    https://www.youtube.com/watch?v=Pg6yqiB2oE8&feature=share&fbclid=IwAR1pIHhB0NyHF1rq4NQ8Bs2WKeV7Ozv2RGVygxEngF1H4un3Yg-AEOMFJ1g  Як говорять тварини. Розвиваючі мультики для дітей українською мовою

–                    https://www.youtube.com/watch?v=qUt1v0jrGWQ&feature=share&fbclid=IwAR0UsEYrFSAO_VonH3tkYG34EBEyJ9lUpnlFrsboNMW1bc7OR9E57gYFy20 Розвиваючі логопедичні мультики. Професії

–                    https://zatyshok.net.ua/5528/  11 добрих мультиків для дітей та дорослих, які варто переглянути під час карантину

–                    https://osobluvadutuna.com.ua/category?tag=13 Розвиваючі ігри для дитини із ЗПР і аутизмом

–                    https://www.youtube.com/channel/UCQ-E7PHQi8o6gxWUd70HBcQ Дитячий канал Ладоньки-Ладоньки – мультфільми українською мовою для дітей

–                    https://vemakids.com.ua/ua/education-center/metodyka-rozvytku-navychok-samoobslugovuvannya-u-ditey-z-autyzmom-v-domashnih  «Вема Кідс» – постачальник кращих рішень і технологій для розвитку дітей, а також для реабілітації та адаптації дітей з фізичними та психологічними відхиленнями

–                    https://fishki.net/3272212-30-prostyh-sposobov-zanjaty-detej-na-karantine.html 30 простых способов занять детей на карантине

–                    https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-impresivnogo-movlenna-u-ditej-z-intelektualnimi-porusennami-167.html  Розвиток імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями

–                    https://vseosvita.ua/webinar/pidtrimka-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-prakticni-poradi-155.html  Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради

–                    https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-pidhodi-v-roboti-z-ditmi-aki-maut-auticni-rozladi-143.html   Педагогічні підходи в роботі з дітьми, які мають аутичні розлади

–                    https://vseosvita.ua/webinar/nemovlenneva-ditina-v-inkluzivnomu-prostori-142.html  Немовленнєва дитина в інклюзивному просторі

–                    https://vseosvita.ua/webinar/spivpraca-fahivciv-ta-batkiv-ditini-iz-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-osnovni-zasadi-efektivnoi-roboti-128.html  Співпраця фахівців та батьків дитини із особливими освітніми потребами: основні засади ефективної роботи

–                    https://vseosvita.ua/webinar/pobudova-osvitnogo-procesu-komandou-suprovodu-ditini-iz-oop-u-zakladi-osviti-z-inkluzivnou-formou-navcanna-109.html  Побудова освітнього процесу командою супроводу дитини із ООП у закладі освіти з інклюзивною формою навчання

–                    https://naurok.com.ua/webinar/ne-strashna-inklyuziya-osoblivosti-roboti-z-ditmi-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami?reg=true  Вебінар на сайті «На Урок» «(Не) страшна інклюзія: особливості роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»

–                   https://www.youtube.com/watch?v=jqz53xChwVM&feature=emb_logo  Вебінар «Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе»

За потребою Вихователі логопедичних груп, інклюзивних груп, вчителі-логопеди, асистенти вихователів, практичний психолог
Спільна корекційно-розвивальна педагогічна діяльність
1 Обстеження психофізичного розвитку дітей вересень, квітень-травень учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі,

 пр. психолог

2 Узгодження тематичних календарних планів логокорекційної роботи вересень учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі,

пр. психолог

Робота з батьками
1 Підготувати виступи на батьківських зборах на теми:

1.    «Діслалія, її види, причини появи та необхідність усунення в дошкільному віці»;

2.    «Батькам про розвиток дітей, які потребують особливої уваги»

жовтень, квітень учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі,

пр. психолог

2 Підготувати і провести бесіди з батьками на теми:

·         «Роль і місце батьків і виконані дитиною корекційних завдань»;

·         «Домашній режим для дитини – запорука успішного навчання у школі»

жовтень, травень учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі, пр. психолог
3 В рамках «Школи для молодих батьків» провести зустріч на теми:

3.    «Міжзубна вимова – це не просто косметична вада»;

4.    «Вчити мову – будити думку»

 

березень, травень

учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі, пр. психолог
Підвищення фахового рівня
1 Поповнювати методичну базу конспектами логопедичних занять та підбірками розвивальних ігор. протягом року учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі,

пр. психолог

2 Систематично знайомитись з інноваційними програмами та технологіями, знайомитись з новинками та логопедичної літератури постійно учителі-логопеди, вих.-методист, вихователі, пр. психолог
3. Започаткувати роботу творчої групи з проблеми:….. протягом року учителі-логопеди, вихователь-методист,

вихователі логос. Груп.

5.2. Організація інклюзивного навчання у 2021/2022н.р.

Зміст роботи Термін відповідальний Пр.
1. Опрацювати нормативно-законодавче впровадження інклюзивної освіти в ДНЗ. вересень 2021р. завідувач  
2. Створення координаційної групи, психолого-педагогічної комісії по розробці плану інклюзивної освіти. жовтень, 2021р. завідувач

вихователь-методист

 
3. Проведення психолого-педагогічних консиліумів (ППК) з метою корекції ІПР, ІНП спеціалістів. щомісяця вихователь-методист

група інд. супроводу

 
3. Вивчення інклюзивного досвіду в Україні та за її межами жовтень-грудень,

2021р.

вихователь-методист  
4. Розробка постійнодіючої системи консультацій спеціалістами закладу з питань психолого-педагогічних особливостей дітей з особливими потребами та специфіки роботи з ними. листопад 2021р.- лютий 2022р. виховат.-методист,

група фахівців індивід. супроводу

 
5. Проблемний семінар «Інклюзивна освіта: українська практика впровадження» грудень 2021р. завідувач

виховат.-методист

пр. психолог

 
6. Відвідування методичних заходів міста з метою вивчення теоретичних основ та обміну досвідом впровадження інклюзивної освіти в ДНЗ м.Житомира протягом року завідувач

виховат.-методист педагоги інклюзивних груп

 
7. Створення моделі інклюзивної освіти в умовах ДНЗ. квітень, 2022р. завідувач

виховат.-методист

 
9. Розроблення системи організації різних видів діяльності дітей з врахуванням специфіки порушень. протягом 2022р. вихователь-методист, вихователі інкл. груп,

асистенти вихователів,

пр. психолог

 
10. Організувати роботу консультпункту для батьків з метою  надання спеціалістами закладу  консультаційної допомоги щодо розвитку дітей з особливими потребами протягом

року

вихователь-методист,

група індивід.супроводу

за планом консультпункту
11. Оснащення інклюзивного середовища в групах, фізкультурному залі та ресурсній кімнаті протягом

року

завгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Організаційно-педагогічна  робота

Взаємодія з батьками або законними представниками дітей

з/п

Зміст роботи
Форма
Відповідаль
ний
Примітка
Загальні батьківські збори
 І. Тема: «Дитячий садок та сім’я: аспекти взаємодії  щодо гармонійного розвитку особистості»

 Дата проведення:  вересень 2022 р.

1.1 Пріоритетні напрями роботи з батьками у 2021- 2022н.р.

 

Повідомлення завідувач
1.2

 

«Карантиноправила від Наталії Гуркіної» https://www.youtube.com/watch?v=OapXnKq42Zo&fbclid=IwAR2FGEJjeY15ZbGbM7B9MXyPLvkUO02IRYtZXST8S1z2V6qXdkoBARn-oZI

 

інформація вихователь- методист (Рекоменда

ції,пам’ятки)

1.3

 

Основні напрями психологічної роботи з батьками у 2021- 2022н.р. Повідомлення практичний психолог
1.4

 

Ознайомлення з положенням про БК.

Укладання угоди  з батьками. 

Договір  завідувач
1.5 Обрання батьківської ради

на 2021-2022н.р.

Обговорення завідувач

 голова БК

(Протокол)
1.6  «Запитання-відповіді» конструктивний діалог завідувач

вихователь- методист

ІІ. Тема: «Здоровя дитини понад усе» 

Дата проведення: травень 2022р.

2.1  Основні засади діяльності закладу в 2021-2022н.р. Оцінка діяльності роботи завідувача. Звіт завідувач
2.2 Виховуємо здорову дитину разом з батьками.

 

Повідомлення вихователь-методист
2.3 «Розвиток мовлення і готовність дитини до школи» інформація учитель-логопед
2.4 Ознайомлення з пріоритетними напрямками та  планом роботи на літній оздоровчий  період 2022р. План роботи завідувач
2.5 « Ефективність взаємодії ЖДНЗ № 42 з батьками» Анкетування вихователь-методист
2.6 Результативність співпраці батьківської ради  з ЖДНЗ та педагогічним колективом у 2021-2022н.р. Звіт батьківської

ради

завідувач

голова БК

                                       

Групові батьківські збори

Ранній вік (3-й рік життя)
І. Тема: «Соціальна  адаптація дітей  раннього віку до змінних умов життя»

Дата проведення: вересень, 2021р.  (Круглий стіл)

1.1  «Азбука спілкування»                    

  (розвиток мовлення малюків)

повідомлення

 

вихователі

практичний психолог

спеціалісти

 

1.2 Дитина до 3-х років:  психологічний портрет інформація
1.3 Пандемія. Спільні підходи до безпеки малюків. Іфнформація (рекомендації)
1.4 Обрання батьківського комітету групи обговорення (Протокол)
ІІ. Тема:  «Сенсорний розвиток дітей раннього віку в ДНЗ та сім’ї»

Мета: підвищувати рівень психолого – педагогічних знань  батьків  про вікові можливості сенсорного розвитку дітей раннього віку та показники  їх компетентності.

Дата проведення: травень, 2022р.  (Проблемний  діалог)

2.1  Вимоги програми «Українське дошкілля» з сенсорного розвитку   дітей раннього віку інформація

 

Вихователі

Практичний  психолог

Спеціалісти

 

 

 

 

 

голова БК

 
2.2 Підбір і використання іграшок для сенсорного розвитку дітей раннього віку     (згідно  методичних рекомендацій  Міністерства освіти і науки України  від 18.07.08 № 1/9-470 „ Підбір і використання іграшок для  дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах ”) (виставка іграшок і дид. Ігор)
2.3  Особливості сенсорного розвитку дітей раннього віку анкетування  
2.4 Ефективність діяльності батьківського комітету групи впродовж навчального року  Звіт БК  
 

Молодший та середній  дошкільний вік (4-й та 5-й рік життя)

І. Тема:   «Виховання маленької особистості – спільна роботи  педагогів та батьків»

Дата проведення: вересень, 2022р  (Круглий стіл)

1.1 Реалізація завдань дошкільної освіти України через Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» .

Показники компетентності  дітей  дошкільного віку (4-й та 5-й рік життя)

Інформація вихователі

вихователь-методист

практичний психолог

1.2 Дитсадок дистанційно: що робити батькам, якщо …

osvitanova.com.ua › posts › 3.

Повідомлення
1.3 Обрання батьківського комітету групи Обговорення (Протокол)
1.4  «Запитання-відповіді» Конструктивний діалог
 

ІІ. Тема: «Виховання маленької дитини – спільна робота педагогів і батьків в умовах дошкільного закладу та сім’ї »

Дата проведення: травень 2022р. (Круглий стіл)

2.1 Вимоги до безпеки під час пандемії інформація

 

пр.психолог

вихователі

вихователь-методист

спеціалісти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голова БК

2.2 «Наші досягнення»

Підсумок роботи за 2021/2022н.р.

звіт (моніто

ринг  особистісно

го розвитку

дітей)

2.3 Інформаційне  середовище  дитини. Як довго дитині дивитись телевізор, займатися за комп’ютером. Повідомлення
2.4 Ефективність діяльності батьківського комітету групи впродовж навчального року  звіт БК
Старший дошкільний вік (6-й рік життя)
І. Тема: «Гармонійний розвиток особистості дитини старшого дошк.  Віку»

Дата проведення: вересень, 2021р  (Круглий стіл)

1.1 Реалізація Базового компонента дошкільної освіти, що є Державним стандартом дошкільної освіти України через Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» інформація Вихователі

Вихователь-методист

Практичний психолог

1.2 Психологічна вікова  характеристика старшого дошкільника повідомлення
1.3   «50 обов’язкових завдань для дошкільника на карантин»

 http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR3UpWIDhtahNxMw-z_igpBZSd-fWDIpAVudbm3slyHe3TuGifGXeztMzMA

повідомлення

 

(Мультимедійна презентація)
1.4 Обрання батьківського комітету групи обговорення (Протокол)
1.5  «Запитання-відповіді» конструктивний діалог
ІІ. Тема: «На порозі шкільного життя»

Дата проведення: травень, 2022р. (Круглий стіл)

2.1 Як допомогти дитині підготуватися до колив дома. Інформація Вихователі

Вихователь-методист

Спеціалісти

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова БК

2.2 «Наші досягнення» 

Підсумок роботи за 2021/2022н.р.

звіт   (моніторинг  особ. Розвитку

дітей)

2.3 Створення  безпечного розвивального здоров’язбережувального  середовища в умовах ДНЗ та сім’ї  протягом літнього оздоровчого періоду повідомлення
2.4 Ефективність діяльності батьківського комітету групи впродовж навчального року  звіт БК
Спеціальні групи
І. Тема: Гармонійний розвиток особистості дитини з особливими потребами

Дата проведення: вересень, 2021р. (Круглий стіл)

1.1 Реалізація Базового компонента дошкільної освіти, що є Державним стандартом дошкільної освіти України через загальні  спеціальні програми та програмно-методичні комплекси інформація вихователі

вихователь-методист

практичний психолог

учитель-логопед

1.2 Психологічна вікова  характеристика дошкільника з особливими потребами повідомлення
1.3 Роль батьків у корекційній роботі. Як займатися з дитиною вдома під час карантину? Лекторій

 

(Мультимедійна презентація)
1.4 Обрання батьківського комітету групи обговорення (Протокол)
1.5  «Запитання-відповіді» конструктивний діалог
ІІ. Тема: «Формування основ здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя і  власної безпеки через створення  безпечного розвивального здоров’язбережувального  середовища в умовах дошкільного закладу та сім’ї»

Дата проведення: травень 2022р.

2.1 Відповідальне ставлення батьків  до збереження і зміцнення здоров’я дітей – запорука щасливого дитинства повідомлення

 

Вихователі

Вихователь-методист

2.2 Створення  безпечного розвивального здоров’язбережувального  середовища в умовах ДНЗ та сім’ї  протягом літнього оздоровчого періоду методичні рекомендації  

 

2.3 «Результат колекційної роботи за 2021-2022р.» інформація учитель-логопед  

 

2.4 Ефективність діяльності батьківського комітету групи впродовж навчального року  звіт БК Голова БК

Консультації для батьків у 2021-2022н.р.

з/п

Зміст роботи
Термін
Відповідальний
Прим.
1. Пандемія. МОЗ рекомендує… 09.2021 Ст.м/с
2. «Проблеми адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ДНЗ та шляхи їх подолання» 09.2021р. пр.психолог
3. «Як формувати навички поведінки дітей на дорозі» ( до місячника «Зелений вогник» 09.2021р. вихователь – методист
4. Попередження дитячих неврозів 10. 2021р. пр.психолог (зокрема для батьків дітей, які не охоплені д/о)
5. «Виховання любові до свого народу, до Батьківщини засобами народної мудрості». 11.2021р. вихователь – методист (екологічне виховання дітей вдома)
6 «Безпечні іграшки для малюка» 12.2021р. вихователь – методист
7. «Розвивайте пізнавальні інтереси дітей»  01.2022р. практичний психолог
8. Логопед де і коли? 02.2022р. учитель-логопед
9.  Психологічні проблеми харчування у дітей. 03.2022р. практичний психолог (Для батьків старших дошкільників)
10. Пальчикові ігри для розвитку мислення та мовлення дітей. 04.2022р. вихователь – методист
11. Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема сучасності.

 

05.2022 р. Вихователь – методист (В рамках тижня безпеки дитини)
12. Чи готова Ваша дитина до школи?

 

05.2022 р. Завідувач
Консультації  для батьків  дітей з особливими потребами
1. Як піклуватися про фізичне, психічне та соціальне здоров’я дитини? 10.2021р. вихователь

 – мето­дист

(прояви розладів аутичного спектра)
Пальчикові ігри для розвитку мислення та мовлення дітей. 11.2021р. учитель-логопед
2. Як виконувати домашні логопедичні завдання з дитиною? 12.2021р. учитель-логопед  (для батьків  спец.груп)
3.   Що таке «правильна вимова» або як навчити дитину розмовляти.                                           02.2022р. учитель-логопед (для батьків корекційної групи)
4. Корекційне фізичне виховання дітей, лікування плоскостопості у дітей.  01.2022р. медсестра

Тематичні виставки робіт дітей та їх батьків

з/п

Зміст роботи
Термін
Відповідальний
Примітка
1. «Долаємо вірус» 09.2021 р. Вих.-методист

Вихователі груп

(до місячника «Зел. Вогник»)
2.  «Будь обережним з вогнем!»

 

10.2021р. Вихователі (до місячника «Пожеж. Безпеки»)
3.  «Барвисті кольори Осені» 11.2021р. Вих.-методист

Вихователі

 

4.  «Я і мої права»

 

12.2021р. Вих.-методист

Вихователі

(до місячника ох. Дитинства)
5. «Новорічні дива» 12.2021р. Вихователь груп
6. «Мамина усмішка – сонце ласкаве..» 03.2022р. Вихователі груп.
7. «Великодні фантазії» 04.2022р. Вихователі груп
8 «Політ у Космос» 04.2022р. Вихователі груп (до Дня Космонавтики)
9.  «Наша щаслива родина» 05.2022р. Вихователі груп

 

Робота  з батьківською радою закладу протягом

2021/2022н. р.

 

№ п/п Дата проведен. Питання для розгляду Відповідальний Відмітка про викон.
1. 07.09.

2021р.

1. Звіт про заходи щодо підготовки до нового навчального року.

2. Про підготовку до осінньо-зимового періоду.

3. Про організацію харчування дітей.

 

Завідувач

2. 19.01.

2022р.

1. Про підведення підсумків захворювання дітей за вересень-грудень 2019р. Та організація проведення профілактичних заходів у закладі. 

2. Звіт про витрати за вересень-грудень 2019р.

3. Про затвердження об’єму ремонтних робіт до нового навчального року.

 

 

 

 

Голова ради

 

 

3. 05.04.

2022р.

1. Про підготовку до проведення ремонтних робіт.

2. Про підготовку та проведення випускних ранків.

3.Профілактика дитячого травматизму.

4. Звіт про витрати за І квартал 2020р.

 

Голова ради

 

Голова ради

4. 10.05.

2022р.

1. Про організацію та проведення ремонтних робіт, дотримання правил безпеки  під час їх проведення.

2. Про роботу закладу влітку та проведення оздоровчого періоду.

3. Про підготовку до нового навчального року.

4. Звіт про витрати за навчальний рік.

 

Голова ради

 

 

 

Голова ради

 

 Співпраця із закладами загальної середньої освіти, іншими установами та організаціями.

План спільних заходів

ЖДНЗ № 42 та ЗОШ № 33 на 2021-2022 навчальний рік

Назва заходу

 

Строк виконання Відповідальні
Організаційно-педагогічна робота
Уточнення списків дітей, які вступатимуть до першого класу липень-серпень Вихователь-методист,

заступник директора з навч.-виховної роботи

Комплектування старших груп у відповідності до «Положення про дошкільний навчальний заклад». червень Завідувач ДНЗ
Співбесіда вихователя-методиста ДНЗ із класним керівником першого класу серпень Вихователь-методист
Знайомство із сім’ями дітей, які вступатимуть до першого класу серпень Вчителі 1 класу
Укладання угоди про співпрацю серпень Завідувач ДНЗ,

Директор ЗОШ

Участь в урочистостях до Дня знань 01.09. Вихователі старших груп
Вивчення медичних карток учнів першого класу. Оцінка стану здоров’я і фізичного розвитку дітей травень, вересень Старша медсестра ДНЗ,

медичний працівник школи

Організація взаємовідвідування: уроків у 1 класі вихователями старших груп та занять у ДНЗ учителями початкових класів школи вересень

за потребою

Вихователь-методист, заступник директора

з навч.-виховної роботи

Екскурсія з дітьми випускних груп ДНЗ до школи листопад

травень

Вихователі старших груп ДНЗ
Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів першого класу протягом року Заст. директора з навчально-виховної роботи, вчителі
Знайомство дітей старших груп ДНЗ з навчальним процесом у початковій школі січень – травень Вихователі старших груп ДНЗ
Співбесіда із заступником директора з навчально-виховної роботи школи, класними керівниками першого класу за підсумками успішності учнів першого класу за четверть. листопад, грудень, березень, травень Завідувач ДНЗ

 вихователь-методист

Проведення моніторингу освітньої діяльності. 3рази\рік Пр. психолог, вихователь-методист, заст. директора з навчально-виховної роботи
Інформаційно-методичне забезпечення
Складання програми реабілітації учнів «групи ризику» вересень Практичний психолог ДНЗ та школи
Вивчення нормативних документів з питань організації навчання у початковій школі. протягом року Вихователь-методист, вихователі старших груп
Розроблення рекомендацій для батьків

 

 

листопад Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи
Добірка завдань для проведення контрольних зрізів знань старших дошкільників та учнів першого класу, підбір текстів для перевірки техніки читання грудень Вихователь-методист, 

заступник директора з навч.-виховної роботи

Діагностика адаптаційних процесів учнів першого класу жовтень

квітень

Практичний психолог ДНЗ, практичний психолог школи
Засідання педагогічної ради «Створення умов для успішної адаптації дітей у першому класі» лютий Завідувач ДНЗ, вихователь-методист, директор школи, заступник директора з навч.-виховної роботи
Вивчення динаміки успішності та розвитку учнів першого класу протягом року Пр. психолог ДНЗ, вихователі, пр. психолог школи, вчителі 1 класу
Формування портфоліо дітей старшого дошкільного віку, учнів першого класу протягом року Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу
Відвідування різних форм роботи з дітьми старшого дошкільного віку грудень, квітень заступник директора з навч.-виховної роботи, учителі 1 класу
Діагностика готовності переходу дітей старших груп до початкової школи березень, квітень Практичний психолог ДНЗ
Нарада при директору «Комплектування першого класу» травень Завідувач ДНЗ, директор школи
Засідання педагогічної ради «Узгодження та затвердження плану взаємодії ДНЗ і школи на новий навчальний рік» травень Завідувач ДНЗ, вихователь-методист, директор школи, заступник директора з навч.-виховної роботи
Робота з кадрами
Спільний проблемний семінар   «Державні стандарти дошкільної та початкової освіти: вектор наступності». листопад Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи
Консультація-діалог «Сучасні методи та здоров’язбережувальні технології розвитку дитини в умовах ДНЗ» листопад Вихователь-методист,

старша медсестра ДНЗ, заступник директора з навч.-виховної роботи

Бесіда за круглим столом з питань забезпечення наступності у діяльності ДНЗ і школи грудень Завідувач ДНЗ,

директор школи

Консультація для учителів початкових класів, вихователів групи продовженого дня школи та вихователів ДНЗ «Які показники характе-ризують розвиток старшого дошкільника напередодні його вступу до школи?» лютий Вихователь-методист
Спільний семінар «Санітарно-гігієнічні вимоги щодо утримання дітей в ДНЗ та першому класі школи»

 

 

квітень

 

 

  Вихователь-методист,

старша медсестра ДНЗ,

заступник директора з навч.-виховної роботи

Робота з батьками
Анкетування батьків учнів першого класу «Чи потрібна вам допомога?» жовтень Вихователі старших груп ДНЗ
Круглий стіл «Коли вважати дитину готовою до школи: основні показники» листопад Вихователі старших груп, вихователь-методист
Консультації для батьків:

ü  « Рівні адаптації дітей до школи»

ü  «Організація режиму дня першокласника: слушні поради»

лютий,

березень

вихователь-методист, вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу
День відкритих дверей у ДНЗ жовтень, лютий, квітень Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи
Консультації для батьків, які мають проблеми щодо виховання дітей за потребою Практичний психолог ДНЗ, практичний психолог школи
Проведення родинних свят «Наша рідна українська мова» лютий Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу
Збори батьків майбутніх першокласників «Особливості навчання учнів у 1 класі» березень Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи
Батьківські збори за підсумками успішності учнів за четверть листопад, грудень, березень, травень заступник директора з навч.-виховної роботи, вихователі ДНЗ
Проведення роботи з батьками з попередження дитячого травматизму за потребою Вихователі, вчителі 1 класу
Робота з дітьми
Свято першого дзвоника 1 вересня Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу
Допомога учням зорієнтуватися у розміщенні навчальних кабінетів школи перший тиждень вересня Вчителі першого класу школи
Посвята у першокласники вересень Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу
Бесіда з учнями першого класу з питань адаптації до нових умов жовтень Вихователь-методист, заступник директора з навч.-виховної роботи
Екскурсія з дітьми старших груп ДНЗ школою листопад, квітень Вихователі старших груп ДНЗ
Спільне свято

«Зустрічаємо рік новий разом»

січень Вихователі старших груп, музичний керівник ДНЗ, вчителі 1 класу
Спортивне свято «Малі Олімпійські ігри» квітень Інструктор з фізкультури ДНЗ, учитель фізкультури школи
Організація спільної виставки дитячих робіт «Сім кольорів дитинства» 3р\рік вихователі, вчителі 1 класу
Свято першокласників «Прощавай, Букварику!» із залученням дітей старших груп ДНЗ квітень Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу
Проведення свят «Прощавай, дитячий садок» із залученням учнів початкових класів школи травень Музкерівник ДНЗ, вчитель музичного мистецтва школи
Театральний тиждень (перегляд вистав, підготовлених дітьми, учнями та педагогами) січень Музкерівник ДНЗ, вчитель музичного мистецтва школи
Виставка найкращих дитячих робіт 3рази\рік Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу
Свято останнього дзвоника із залученням дітей старших груп травень Вихователі старших груп ДНЗ, вчителі 1 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7

 Адміністративно-господарська діяльність        

№ п\п

 

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальні

Примітка

про виконання

   

Адміністративний контроль

1. Контроль за комплектуванням груп у відповідності до віку дітей. серпень,

протягом року

завідувач
2. Комплектування закладу педа-гогічними кадрами та молодшим обслуговуючим персоналом.  серпень,

за потребою

завідувач
3. Готовність груп, фізкультурної та музичної зали, харчоблоку, інших приміщень і території закладу до нового навчального року. до 20.08. завідувач

методист

медична сестра старша

4. Готовність ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період. до 15.10. завідувач

завідувач осподарства

5. Контроль за роботою структурних підрозділів:

·  комірника:

·  своєчасне завезення, збереження продуктів харчування;

·  дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів тощо;

·         кухарів:

–  відповідне закладання продуктів харчування;

–  якість приготування страв;

–  технологія приготування страв;

–  дотримання норм видачі порцій на групи;

–  дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час обробки продуктів харчування;

–       виконання інструкцій з ОП;

·           завідувача господарства:

–  економність використання мийних засобів;

–  своєчасний ремонт меблів та сантехнічного обладнання;

–  виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);

–  своєчасність підготовки системи опалення;

–  здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання;

–  виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;

–  перевірка стану електрооблад-нання та електропроводки;

–     своєчасне завезення піску (для посипання доріжок узимку);

·    помічників вихователів щодо виконання посадових обов’язків.

·    сестри медичної старшої, сестри медичної з дієтичного харчування:

–  ведення бракеражної докумен-тації;

–  ведення медичної документації;

–  придбання медикаментів та контроль за термінами їхнього використання;

–  своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень;

–  аналіз захворюваності;

–  своєчасне проходження медичного огляду працівниками ЗДО тощо;

–  ведення відповідної  документації з харчування дітей тощо;

·     машиністів з прання білизни:

–   наявність та дотримання графіку зміни білизни;

–   якість прання білизни;

–   дотримання норм витрат мийних засобів;

–   збереження обладнання;

–  виконання інструкцій з ОП.

1р\міс завідувач

медична сестра старша

6. Контроль за якістю прибирання приміщень ЗДО.

 

періодично 1р/міс завідувач

медична сестра старша

7. Облік дітей у ЗДО з веденням книги обліку. постійно завідувач

діловод

8. Складання заходів щодо підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період та контроль за ходом їх виконання. серпень завідувач
9. Контроль за охопленням дітей дошкільною освітою. вересень

січень

завідувач
10. Контроль за впорядкуванням особових справ працівників. протягом року завідувач

діловод

11. Контроль за обліком трудових книжок, своєчасне внесення записів про зміни у трудовій діяльності працівників та про їх нагороди. постійно завідувач

діловод

12. Контроль за оформленням документів з атестації. протягом року атестаційна комісія
13. Контроль за дотриманням колективного договору. грудень адміністрація профком
14. Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку. протягом року адміністрація
15. Контроль за рівнем підготовки та проведення батьківських зборів по групах та загальносадових зборів. 2-3р/рік адміністрація
16. Контроль за проведенням інструктажів відповідальними особами та дотриманням інструкцій працівниками з охорони праці, пожежної безпеки тощо. 1р\кв завідувач

громадський інспектор

   

Створення розвивального життєвого простору дитини

 

1.

Провести ремонт павільйонів.

Протягом року

Адміністрація

2. Провести поточний ремонт сходових маршів, кабінетів, буфетних у всіх вікових групах. Протягом року  Адміністрація 
3. Придбати захисні ролети у музичний зал Протягом року Адміністрація,
4. Завезення піску у пісочниці на дитячі ігрові майданчики. Липень-серпень Адміністрація
5. Ремонт та фарбування обладнання на ігрових майданчиках та території закладу. Червень- липень Працівники груп батьки
6. Косметичний ремонт усіх приміщень закладу. Протягом літа Адміністрація працівники груп, батьки

 

7. Планове чищення усіх водонагрівачів. Протягом року Слюсар-електромонтер
8. Скошування трави, підрізання кущів та зрізання аварійних дерев нв території закладу. Протягом року Двірник
9. Зміцнення матеріальної бази закладу: придбання рушників. Серпень та протягом року Адміністрація
10. Косметичний ремонт овочесховища. Червень Комірник
11. Повірка манометрів у підвальному приміщенні. Серпень-вересень Заст. завідувача господарства
12. Повірка ваг на харчоблоці. Листопад Заст. завідувача господарства
13. Перезарядка вогнегасників, перевірка пожежних кранів, гідрантів. Жовтень-грудень Заст. завідувача господарства
14. Дезінфекція та дератизація приміщень дошкільного закладу. Протягом року Заст. завідувача господарства
15. Придбання та встановлення спортивного обладнання на фізкультурний майданчик. Протягом року Адміністрація
16. Реконструкція електромережі закладу з метою збільшення потужності. Протягом року Адміністрація
17. Гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення та промивання трубопроводів. Травень-червень Заст. завідувача господарства
18. Складання паспортів та актів готовності дошкільного заакладу до ново-го навчального року та опалювального періоду. Серпень Адміністрація технічна комісія
19. Придбання стендів для батьківських куточків музкерівників та інструктора з фізкультури. Вересень Адміністрація
20. Облаштування зовнішнього освітлення на території закладу Протягом року Завгосп
21. Модернізація предметно-ігрового середовища в групах:

Бізіборди, бізікуби, сортери та ін. розвиваючі ігри різного напрямку.

Облаштування смарт-павільйонів різним ігровим обладнанням.

Протягом року Завгосп
22. Придбання спортивного обладнання . Придбання гойдалок балансирів. Придбання модульних блоків для інклюзивних груп. Протягом року Завгосп
23. Придбання компютерної та копіювальної техніки. Протягом року Завгосп
24. Облаштування ресурсної кімнати. Протягом року Завгосп
   

Фінансово-господарська діяльність

 

1. Контроль за веденням та здачею  документації:

–  табелів на зарплату;

–  табелів щоденного відвідування дітей;

–  інформації про харчування дітей;

–  інформації про охват дітей дошкільною освітою по селищу;

–  інформації про фінансове утримання однієї дитини у ДНЗ за рік;

–  статистичний звіт;

–  звіт щодо травматизму;

–  потреби щодо формування бюджету закладу на рік, підняття заробітної плати тощо.

постійно завідувач,

мед. сестра старша,

діловод

2. Затвердження тарифікаційного списку, штатного розпису. вересень та

за потребою

завідувач
3. Облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів (медикаменти, іграшки, канцтовари, господарський та м’який інвентар, продукти харчування). постійно матеріально-відповідальні особи
4. Інвентаризація та списання непридатного майна. листопад,

1р\кв

завідувач,  матеріально-відповідальні особи
5. Контроль за роботою щодо залучення і використання позабюджетних коштів. постійно БК на групах,

піклувальна рада,

завідувач

6. Здійснення передплати фахової преси. 2р\рік методист
7. Укладання договорів з організаціями на доставку продуктів харчування для дітей у ЗДО. січень завідувач,

головний бухгалтер

8. Укладання договорів на обслуговування обладнання харчоблоку та дезинфекцію приміщень ЗДО. січень завідувач

 

   

Робота з охорони праці. Інструктажі

1. Контроль за виконанням вимог охорони праці під час проведення ремонту. червень – липень служба ОП
2. Складання актів готовності ЗДО (приміщення, фізкультурно-музичної зали, майданчиків, груп) до нового навчального року. серпень комісія
3. Проведення вступного інструктажу з ОП при прийомі працівників на роботу. за потребою завідувач
4. Проведення   інструктажів  (первинного, повторного, позапланового, цільового) на робочому місці. червень

січень

за потребою

методист,            

мед.сестра старша,

заст. завідув. господарства

 

 

 

5. Складання акту-дозволу прове-дення навчальних занять у фізкультурній та музичній залі, на спортивному майданчику. серпень служба з ОП
6. Складання плану роботи на навчальний рік щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей. серпень методист
7. Забезпечення наявності інструкцій з охорони праці на робочих місцях працівників. постійно служба ОП
8. Проведення навчань з охорони праці та ЦЗ. вересень служба ОП
9. Видання наказу про попередження дитячого травматизму. вересень квітень  завідувач
10. Коригування правил внутрішнього трудового розпорядку. 1р\рік адміністрація

профком

11. Ведення журналу громадсько-адміністративного контролю з ОП. протягом року громадський інспектор
12. Оновлення куточка ОП. вересень адміністрація
13. Заправка вогнегасників. вересень заступник завідувача господарства
14. Випробування системи опалення й отримання акту в теплових мережах. вересень заступник завідувача господарства
15. Контроль за підготовкою ДНЗ до роботи в зимових умовах. жовтень служба з ОП
16. Проведення громадсько-адміні-стративного контролю з ОП. щомісяця громадський інспектор
17. Перевірка захисного заземлення та опору ізоляції електромережі. листопад заст. завідувача господарства
18. Перевірка пожежних рукавів,  кранів та гідрантів. 1р\кв відповідальний з ПБ
19. Звіт про виконання колективного договору з розділу ОП. грудень громадський інспектор
20. Проведення доплати працівникам  зі шкідливими умовами праці. вересень

постійно

завідувач
21. Контроль за журналом реєстрації нещасних випадків. 1р\ кв завідувач
22. Видання наказу про організацію роботи з охорони праці. січень завідувач
23. Контроль за журналом реєстрації інструктажів з працівниками. протягом року завідувач

 

 

Додаток 1

План-циклограма

внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу.

Мета:   створювати ефективні  умови для  удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі  шляхом здійснення  моніторингу та отримання  повної  інформації про стан  організації життєдіяльності дітей закладі. Стимулювати педагогічних працівників до творчої активності, готовності до  інноваційної діяльності  та впровадження елементів інноваційних технологій, підвищення фахової майстерності.

Зміст контролю Вид контролю Група Форма узагальн. Розгляд результ. Термін викон.

 

Відповід.
1. Комплексний

Вивчення стану освітньо-виховної роботи відповідно до вимог Базового компонента  через програму «Українське дошкілля», «Впевнений старт» .

комплексний ІІ молодша група

 

Наказ

 Довідка

 

нарада при завідувачу грудень-січень, 2022р. завідувач

вих.-методист

2. Тематичний

Створення універсального дизайну, змінних освітніх осередків у групових, ігрових кімнатах та на спортивних майданчиках, його модернізаці, оновлення та осучаснення у відповідності до Примірного переліку та вимог Базового компоненту.

тематичний Усі групи Наказ

 інформація

 

Педрада №2 Листопад, 2021р. завідувач

вих.-методист

ст./медсестра

3. Тематичний

Створення передумов для впровадження в роботу закладу ідей освіти для сталого розвитку.

тематичний Старші групи  Наказ,

Інформація

 

 

Педрада

№3

лютий, 2022р. завідувач

вих.- методист

4. Тематичний

Стан організації здоров’язбережувального розвивального середовища.

тематичний Групи раннього віку  Наказ,

Інформація

 

Педрада

№4

лютий, 2022р. завідувач

вих.- методист

6.  Сформованість ключових компетентностей випускників ДНЗ – складова успішного навчання. тематичний старші гр. Наказ

 Довідка

 

Педрада

№4

Травень, 2022р. завідувач

вих.-методист

7. Оперативний

Стан обстеження звукової культури мовлення дітей та планування індивідуальної корекції вихователі груп для дітей раннього віку, молодшого та середнього дошкільного віку 

оперативний ранній вік,

молодша,

логопедичні групи

наказ на педгодину жовтень

2020р.

Завідувач вих.-методист
8. Моторна щільність ранкової гімнастики на спортивному майданчику.

 

 

оперативний старші гр. на педгодину вересень ст./ медсестра
9. Зміст та якість планування та  ведення ділової документації у відповідності до наказу МОН України  від 01.10.2012 № 1059 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах” вибірко-

вий

Всі групи Методичні рекомендації,

індивід.

співбесіди

Педгодина протягом навч. року

(останній тиждень місяця)

Завідувач вих.- методист
10. Вплив курсів підвищення кваліфікації на результативність роботи  педагога з дітьми вибірко-

вий

Педагоги які атестуються Інформація до відома педгодина протягом року завідувач вих.- методист
11. Про стан планування освітньої роботи в групах попереджувальний вибірково рекомендації педгодина жовтень

2019р.

березень, 2020р.

пр.

психолог, завідувач

12. Медико-педагогічний контроль за фізкультурно- оздоровчою роботою в закладі

 

парамет

ричний

всі групи Інформація до відома нарада за участю завідувача щомісяця. завідувач

ст./ медсес вих.- методист

13. Організація самостійної діяльності дітей в другу половину життя оперативний вибірково інформація на педгодину протягом року вих.- методист
14. Результативність корекційно-розвивальної роботи в логопедичних та інклюзивних групах. оперативний логопедичні, інклюзивні групи Наказ

 

 

 

Нарада за участю завідувача травень

2020р.

завідувач
15. Зміст та якість проведення свят,розваг, театралізованих дійств.

 

операт.-оглядовий Всі групи аналітичні звіти

 

Педгодина протягом року

 

завідувач вих.- методист
16. Якість виконання заходів місячників «Зелений вогник», пожежної безпеки, охорони дитинства, знань дітьми правил безпеки життєдіяльності. оперативний Всі групи  

інформа

ція

Педгодина вересень

жовтень

листопад

травень

 

завідувач

вих.-методист

 

17. Інформативність куточків для батьків оглядово-оперативна Всі групи

 

До відома Педгодина

 

протягом року

 

завідувач вих.- методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування: охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежжна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування

Зміст контролю Вид контролю Кого перевір. Форма узагальн. Розгляд результ. Термін викон.

 

Відповід.
1.                     Виконання інструкції охорони життя та здоров’я дітей. попереджувальний Працівники закладу Наказ Виробнича нарада Протягом року завідувач

 

2.                     Дотримання режиму дня, санітарно-гігієнічних вимог. операт.-оглядовий Працівники закладу Наказ

 

Адміністративна нарада Протягом року завідувач

ст./ медсестра

3.                     §  Організація харчування дітей  в закладі відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 23.05.2012 № 1/9-396 “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” операт.-оглядовий Працівники закладу Наказ

 

виробнича нарада Протягом року завідувач

ст./ медсестра

4.                     §  Виконання правил внутрішнього трудового розпорядку підсумковий Працівники закладу Усне повідомлення Адміністративна нарада Протягом року Завідувач
5.                     §  Виконання посадових інструкцій працівників закладу дошкільної освіти з блоком питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності попереджувальний Працівники закладу Усне повідомлення Виробнича нарада Протягом року Завідувач
6.                     Роль відповідальних осіб за:

·         організацію роботи з охорони праці в закладі освіти та в окремих приміщеннях (спортивна зала, музична зала, кабінети тощо)

·         експлуатацію енергогосподарства експлуатацію бойлерів, котлів, інших посудин, що працюють під тиском

оперативний Відповідальні особи Усне повідомлення Адміністративна нарада Протягом року Завідувач
7.                     Моніторинг стану охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки, безпеки життєдіяльності в закладах освіти міста підсумковий Відповідальні особи Усне повідомлення (за актами) Адміністративна нарада щоквартально Завідувач
8.                     Перевірка технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж закладів освіти попереджувальний Відповідальні особи Усне повідомлення (за актами) Виробнича нарада щоквартально Завгосп
9.                     Перевірка стану електрообладнання та електроустаткування, дотримання Правил електробезпеки в закладах освіти попереджувальний Відповідальні особи Усне повідомлення

(за актами)

Виробнича нарада щоквартально Завгосп
10.                 Перевірка протипожежного стану. Підведення підсумків весняного огляду протипожежного стану та ЦЗ. попереджувальний Відповідальні особи Усне повідомлення

(за актами)

Виробнича нарада щоквартально Завгосп
11.                 Перевірка стану спортивних залів та спортивних майданчиків шкіл міста попереджувальний Відповідальні особи Усне повідомлення

(за актами)

Виробнича нарада щоквартально Завгосп
12.                 Оформлення актів готовності закладів освіти до нового навчального року оперативний Відповідальні особи Усне повідомлення

(за актами)

Виробнича нарада До нового навчального року Завідувач
13.                 Медичні огляди працівників закладів освіти оперативний Відповідальні особи Усне повідомлення Виробнича нарада щомісячно Старша м/с
14.                 Контроль за проведенням інструктажів з питань охорони праці в закладах освіти міста оперативний Відповідальні особи Усне повідомлення Адміністративна нарада Протягом року Завідувач
15. Перевірка стану ведення документації з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти оперативний Відповідальні особи Усне повідомлення Адміністративна нарада щоквартально Завідувач
16. Контроль за забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту оперативний Відповідальні особи Усне повідомлення Адміністративна нарада щоденно Завгосп
17. Контроль за забезпеченням протипожежного стану оперативний Відповідальні особи Усне повідомлення Адміністративна нарада Протягом року Завгосп
18. Стан медичного обслуговування оперативний Відповідальні особи Усне повідомлення Адміністративна нарада Протягом року Завідувач
19. Попередження травматизму. оперативний Відповідальні особи Усне повідомлення Адміністративна нарада Протягом року Завідувач

 

 

Додаток 3

План заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Заходи Термін Відповідальний Контроль
1.     Аналіз стану роботи освітнього закладу з охорони праці за минулий рік Січень Богданенко Н.А.

Інженер з охорони праці

Інформація
2.     Розробка заходів щодо виконання Законів України “Про охорону праці”, “Про дорожній рух”,“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, запобігання дитячого травматизму. Серпень Богданенко Н.А.

Інженер з охорони праці

План роботи
3.     Організація комісії для оформлення дозволу на експлуатацію кабінетів, пральні, харчоблоку, фіз. обладнання. Підписання акту прийняття закладу освіти до нового навчального року Серпень Богданенко Н.А.

 

Акт перевірки готовності закладу освіти
4.     Перевірка захисного заземлення і опору ізоляції, електроустановки та електропроводки, випробування засобів індивідуального захисту Серпень Богданенко Н.А.

 

Акти
5.     Перевірка та забезпечення засобами протипожежної безпеки закладу освіти. Січень Богданенко Н.А. Акт
6.     Виконати перезарядку вогнегасників Серпень Богданенко Н.А.

 

По необхідності
7.     Перевірка дотримання санітарнотехнічних норм у всіх приміщеннях закладу освіти. Серпень

Січень

Богданенко Н.А.

Боріс Л.М.

Акт
8.     Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці з працівниками, які щойно прийняті на роботу. За потребою Завідувач Журнал
9.     Проведення первинного інструктажу з питань охорони праці з працівниками, які щойно прийняті на роботу. За потребою Завідувач Журнал
10.               Перевірити медичне засвідчення осіб, які щойно прийняті на роботу. За потребою Завідувач Медичні книжки
11.               Затвердити наказом по закладу освіти:

11.1.Відповідальних осіб за організацію охорони праці і розподіл обов”язків по створенню здорових та безпечних умов праці 11.2.Відповідальних осіб за організацію роботи з пожежної безпеки

11.3.Про виконання Закону “Про дорожній рух”

 11.4.Про виконання Закону України “Про санітарне та епідемічне благополуччя населення”

11.5.Про затвердження номерів інструкцій з охорони праці

11.6.Про організацію роботи щодо попередження дитячого травматизму

Серпень Директор Наказ
12.               Переглянути інструкції з охорони праці для здобувачів освіти, працівників закладу освіти. вересень директор інструкції
13.               Проведення вступного інструктажу з питань безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти, щойно прийнятими вчителями вересень директор інструкції
14.               Проведення повторного інструктажу з працівниками з охорони праці вересень директор інструкції
15.               Проведення первинного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці вересень директор інструкції
16.               Затвердити план та схему дій здобувачів освіти та працівників на випадок виникнення пожежі. вересень директор План, схема
17.               Проведення вихователем-методистом, вихователями бесід із  вихованцями з питань охорони праці та БЖ, протипожежної безпеки, дій на випадок виникнення пожежі, про дотримання вимог санітарії та особистої безпеки, про профілактику травматизму дітей під час освітнього процесу, в позаурочний час, на вулиці. Згідно плану роботи Вихователь-методист Планування
18.               Проведення загальношкільного практичного заняття по відпрацюванню плану дій дітей та працівників на випадок виникнення пожежі Жовтень Вихователь-методист У рамках проведення місячника
19.               Перевірка електричного освітлення в навчальних кабінетах Жовтень Богданенко Н.А.

 

Акти
20.               Вивчення положення про порядок розслідування і обліку нещасних випадків із здобувачами освіти під час освітнього процесу та з працівниками на виробництві, невиробничі травми. Жовтень Вихователь-методист Семінар
21.               Перевірка відповідності шкільних меблів віковим категоріям здобувачів освіти. Серпень Завгосп, ст. м/с Акт
22.               Перевірка обладнання медичного кабінету з питань охорони праці Серпень Завгосп, ст. м/с Акт
23.               Контроль за підготовкою закладу освіти до роботи в зимових умовах.                                            Листопад Завідувач, завгосп Наказ
24.               Організація пожежної безпеки під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей під час Новорічних та Різдвяних свят Грудень Завгосп

вихователь-методист

Журнал
25.               Перевірка виконання розділу з охорони праці і колдоговору між адміністрацією та профспілковим комітетом, складання акту виконання Грудень Завгосп, голова ПК Акт
26.               Проведення повторного інструктажу з охорони праці, пожежної безпеки з працівниками закладу освіти Січень Завгосп, вихователь-методист Журнал
27.               Перевірка стану роботи з охорони праці та безпеки на уроках фізвиховання Лютий Завгосп, вихователь-методист Журнал
28.               Перевірка документації електрогосподарства (паспорт з описом основного електрообладнання, загальні схеми електропостачань, інструкції, журнали перевірки знань, протоколи перевірок заземлення). Лютий Завгосп Акт
29.               Перевірка технічного стану пожежного водопостачання Березень Завгосп Акт
30.               Перевірка маркування електричних щитів, пультів управління різноманітної електрокомунікаційної апаратури з зазначенням розміру напруги. Березень Завгосп Акт
31.               Перевірка стану і дотримання правил охорони праці, БЖ, пожежної безпеки на харчоблоці, в пральні Березень Завгосп Акт
32.               Проведення практичного заняття щодо відпрацювання дій дітей та персоналу на випадок виникнення пожежі Березень Вихователь-методист Акт
33.               Розробка заходів щодо літнього відпочинку дітей і підготовка групових та службових приміщень до ремонту з урахуванням правил БЖ, пожежної безпеки, санітарних норм. Травень Вихователь-методист План на літній оздоровчий період
34.               Видати наказ про охорону праці під час ремонту закладу освіти. Травень Директор Наказ

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

План заходів з охорони дитинства

№ п/п Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка
1. Обновити банк даних дітей, які підлягають соціально-психологічному супроводу.

З цією метою провести аналіз інформації та встановити соціальний діагноз:

– багатодітні

– малозабезпечені

– опинилися в тяжких умовах

– діти-сироти, під опікою

-напівсироти

-діти-інваліди

-діти, які виховуються одинокими матерями

-діти, постраждалі від аварії на ЧАЕС

-діти переселенці із зони АТО

вересень
грудень

березень

червеньсоціальний педагог 2.

Розгорнути систему педагогічної освіти батьків, що мають дітей дошкільного віку. З цією метою здійснити:

3.1.Соціально-педагогічний патронат:

а) вивчення умов виховання дітей в сім’ї з метою вивчення мікроклімату кожної родини вихованців закладу, виявлення негативних факторів впливу на розвиток дітей;

б) вивчення  інтересів та вимог родини щодо освіти дошкільнят.;

в) визначення виду допомоги сім’ям дітей, які не відвідують дошкільний заклад.

3.2.Організувати випуск стендової інформації:

– Переваги підготовки дітей до школи в умовах ДНЗ;

– Труднощі адаптації;

– Значення режиму для фізичного стану дитини;

– Великі права маленької людини(охорона дитинства);

– Спілкування з батьками- основний шлях прояву власної активності дитини;

– Чи можна подолати погану поведінку хорошими методами.

3.4.Запросити батьків на заходи, що проводяться в ЖДНЗ:

– День відкритих дверей «Перше вересня»;

– «Свято щедрої осені»; «Новий рік – на поріг»;«Мамине свято»; «Школо, здрастуй, дитсадочок, прощавай!»

 

 

 

вересень

 

 

жовтень

 

березень

 

вересень

жовтень

 

листопад

грудень

лютий

 

квітень

 

 

травень

протягом року

соціальний педагог

 

педагоги закладу

 

педагоги закладу

педагоги закладу

 

педагоги закладу;

 

практичний психолог

 

 

 

 

 

 

соціальний педагог

 

вихователь-методист

 3.Організувати роботу психолого-педагогічного консультпункту «Запитуйте-відповідаємо»протягом року

вихователь-методист

 

 4.Забезпечити короткотривале перебування дітей 5-6 річного віку в ЖДНЗпротягом рокузавідувач 

5.

 

Організувати  святкову розвагу «Хто , хто Миколая любить»груденьмузичний керівник 

6.

 

Організувати та провести Місячник з охорони дитинства.

Грудень

 

вихователь-методист 

7.

 

Провести засідання батьківської школи «Батько як вихователь».                      Січеньзавідувач 

8.

 

 

Провести психологічний семінар «Чи готова ваша дитина до школи?»

березень

 

практичний психолог 

9.

 

Надавати звіти про банк даних дітей із сімей, які підлягають соціально-педагогічному супроводу.

 

01.10.2020

01.01.2021

01.04.2021

01.07.2021

соціальний педагог

 

 10

Надання матеріальної підтримки дітям пільгових категорій:

•  безкоштовне харчування;

•  відвідування гур­тків за інтересами;

•  організація акції «Допоможи ближньому» (за участю вихова­телів, батьків)

протягом 2020-2021н.р.

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 

План роботи

Житомирського

Дошкільного навчального закладу №42

на літній  оздоровчий період

2021-2022 н.р.

 

 

Основні завдання

на літній оздоровчий період

 

 1. Реалізувати систему заходів, направлену на оздоровлення, фізичний розвиток і рухову активність  дошкільників, в тому числі дітей з особливими потребами,  їх моральне-етичне виховання, розвиток допитливості, пізнавальної і комунікативно-мовленнєвої активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навиків.
 2. Здійснювати індивідуально-диференційований підхід в організації освітньої діяльності та загартуванні;
 3. Забезпечити охорону життя і здоров’я дітей влітку, попередження захворюваності і травматизму.
 4. Осучаснити матеріально – технічну базу дошкільного закладу, розширити та поповнити розвивальне середовище у відповідності до вимог програми та вимог безпеки.
 5. Здійснювати педагогічну та санітарну просвіту батьків з питань виховання та оздоровлення дітей влітку.

 

 

 

 

 

 

 Розділ I. Організаційно-педагогічна робота

Зміст роботи Термін проведення відповідальний Пр.
1. Скласти розклад занять та режимних процесів на літньо-оздоровчий період.  

до 01.06.22р

вихователь -методист
2. Погодити із спеціалістами плани музичних та фізкультурних розваг на літньо-оздоровчий період.  

до 01.06.22р.

 

вихователь-методист

3. На допомогу вихователям та спеціалістам підготувати матеріал:

·        Безпека влітку.

·        Мовні фізкультурні хвилинки – інтеграція мовленнєвого і фізичного розвитку.

·        Екологічна стежина як засіб розвитку спостережливості.

 

 

червень

 

липень

 

 

серпень

 

 

вихователь-методист

вих. з фізвиховання

4. Посилити роботу з дошкільниками щодо розвитку рухової активності:

·        щоденно залучати дітей до ранкової гімнастики;

·        активізувати спортивні ігри, розваги, естафети;

·        організувати піші переходи та екскурсії  за межі закладу;

·        провести спортивні розваги «Граємо, усміхаємось – літечко вітаємо»

 

 

 

червень- серпень

 

 

 

вихователь-методист педагоги

5. Оганізувати конкурси серед дітей:

– дитячий малюнок на асфальті «Літній дивокрай»;

– іграшок – саморобок з природного матеріалу;

– дивовижний світ паперових перетворень

           

 

червень

 

липень

 

серпень

 

завідувач

вихователь-методист

вихователі

6   Оформити «доріжки здоров’я» на ігрових майданчиках (з камінців, гальки, піску, трави тощо) червень вих. з фізвиховання вихователі груп
7. З метою залучення дітей, які не відвідують дошкільний заклад, організувати роботу консультативного пункту:

·        індивідуальні консультації спеціалістів закладу .

 

 

 

протягом літа

пр. психолог

завідувач

вихователь-методист

спеціалісти

8. Організувати в усіх вікових групах максимальне перебування дітей на повітрі, підвищити рухову активність дітей, збагатити їх новими знаннями та уміннями. З цією метою:

v проводити заняття, ігри та розваги на свіжому повітрі (по можливості);

v ввести додаткові загартовуючи процедури: водні гігієнічні (перед обідом) та повітряні (після денного сну).

 

 

 

червень

липень

серпень

 

 

 

 

 

 

 

завідувач вихователь-методист педагоги

 

 

 

 

 

9. День відкритих дверей «Давайте знайомитись»

(гр. раннього та молодшого дошк. віку).

липень завідувач вихователь-методист

педагоги

Розділ 2. Підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників

Зміст термін відповідальний Пр.
 

1.

Видати наказ та ознайомити з ним працівників закладу про посилення режиму виконання інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей у літній період.  

до 31.05.22р.

 

завідувач

 

 

 

2. Опрацювати з працівниками :

·     „Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»”

·     «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

·     «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України від 17.12.08р. №1/9-811).

·          «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок ДНЗ».

 

червень

липень

 

 

серпень

 

завідувач 

вихователь-методист

 
3. Проводити „Час цікавої інформації” по обговоренню методичної літератури та професійної періодики, педагогічні читання. 2, 4 понеділок місяця завідувач вихователь-методист педагоги   
4. Продовжувати роботу прес – звітів «Вісті з курсів». згідно  графіка вихователь-методист  
5. Забезпечити роботу педагогів – наставників з молодими спеціалістами .

 

червень-

серпень

завідувач вихователь-методист  
6. Продовжувати систематично опрацьовувати із педагогами майбутніх старших груп фахові видання  під рубрикою «Програма розвитку дитини дошкільного віку». 1-й понеділокмісяця завідувач вихователь-методист педагоги  
7. Провести круглий стіл «Впровадження новітніх фізкультурно-оздоровчих методик в практику роботи дошкільних закладів».

 

червень

 

вихователь-методист

вих.з фізвих.

педагоги

 
8. Психологічний проблемний стіл для вихователів груп раннього дошкільного віку «Забезпечення психічного здоровя дітей раннього віку». червень практ. психолог  
9.

 

 

 

 

Майстер-клас вихователя з фізичного виховання «Здоровя дитини в наших руках» липень

 

 

 

 

вих. з фізвихов.,

інстр. з плавання

 

 
10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести консультації для педагогів :

·         Режим дня у літній період;

·        Дотримання безпеки на прогулянці;

·        Розвиток рухової активності малюків засобами ігрової діяльності

·        Особливості загартування дитячого організму в умовах ДНЗ та сім’ї.

·        Раціональне харчування;

·        Літо і його небезпеки. Сонячні опіки

Консультації для спеціалістів:

·         Вправи на суші для засвоєння техніки плавання. (для інст.  з плавання);

·         Українські звичаї і обряди (для музкерівників)

 

 

червень

червень

липень

серпень

 

 

червень

 

 

липень

 

вихователь-методист

 

вихователь-методист

вих. з фізвиховання

ст. м/с

 

вихователь-методист

 

 
11. Засідання Школи педагогічного мінімуму (для помічників вихователів):

·        Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання ігрових майданчиків.

·        Дотримання температурного та питного режиму влітку

 

 

червень

  липень

 

 

 

 

ст. м/с

вихователь-методист

 
 

        Розділ 3. Робота методичного кабінету

1.

 

На допомогу педагогам поповнити матеріали з питань реалізації завдань  на літньо-оздоровчий період. до 01.06.22р.

 

вихователь-методист

завідувач

 
2. Розробити режим роботи для вікових та спеціалізованих груп на на літньо-оздоровчий період. до 01.06.22р.  

вихователь-методист

 
3.

 

 

 

 

 

 

На допомогу вихователям систематизувати матеріали за напрямками:

·        «Літньо-оздоровча робота в закладі»,

·        «Створення позитивного мікроклімату у групі».

·        «Рухова активність дітей влітку»

·        тематичну виставку «Народні рухливі ігри у дитячому садку та вдома».

протягом літа

 

червень

 

липень

 

серпень

 

вихователь-методист

 

пр.. психолог

вихователь-методист

вихователі

 
4. Організувати виставки дитячих робіт «Літо красне і прекрасне». протягом літа вих з зображ. д-ті вихователі  
5. Фотоколлаж «Як ми літо провели!» серпень вихователь-методист

вихователі

 
6. Доповнити картотеку методичного кабінету новими матеріалами. протягом літа вихователь-методист  
7. Систематично надавати педагогам необхідну консультаційну допомогу з питань організації життєдіяльності дітей у  літній тоздоровчий період. протягом літа

 

вихователь-методист

 

 
8. Розробити методичні рекомендації для молодих вихователів щодо вимог по підготовці групи до нового навчального року. до 20.06.22р. вихователь-методист

 

 
9. Здійснити аналіз роботи  дошкільного навчального закладу за 2021-2022н.р.. до 1.07.22р. вихователь-методист Завідувач  
10. Скласти річний план роботи  на 2021-2022н.р. до20.08.22р. вихователь-методист завідувач  
 

Розділ 4. Вивчення стану освітньо-виховного процесу

Зміст роботи Мета Форма Групи Термін Відповід. Пр
1. Дотримання режиму дня і організація ро-боти груп з ураху-ванням специфіки оздоровчого сезону до відома опера-тивний всі вікові груп система-тично

 

завідувач вих.-методист ст. м/с  
2. Проведення загарто-вуючих процедур протягом дня. Фор-мування культурно-гігієнічних навичок у дошкільників. до відома вибірк. сер.гр., лог. групи

 

червень

липень

серпень

 

завідувач

методист

педагоги

ст. м/с

 
3. Організація ігрової діяльності на свіжому повітрі. до

відома

вибірк. Всі групи система-тично

 

методист

педагоги

ст. м/с

 
4. Формування любові до українського мовлення засобами театралізованої діяльності.  

до відома

 

опера-тивний

 

Серед. старші гр..

 

 

система-тично

 

 

методист

педагоги

 

 
5.  Контроль за якістю продуктів харчування з метою визначення їх біологічної цінності та безпеки для здоров’я дітей.  

до відома

 

опера-тивний

 

всі вікові групи

 

 

система-тично

 

 

завідувач

ст. м/с

 
6. Організація рухового режиму дітей під час пішого переходу. до відома опера-тивний Старші гр.. постійно вих. -методист

 

 
7. Адаптація дітей-новачків до умов дошкільного закладу. до відома опера-тивний гр.

ран. та мол.віку

серпень практ. психолог  
8. Планування організації життєдіяльності дітей під час оздоровчого періоду на пед. годину епізодично всі вікові групи

 

червень-серпень

 

завідувач

вих.-методист

 

 
 

Розділ 5. План роботи з батьками

1. Поновити для батьків рекомендації щодо оздоровлення дітей в літній період. до 10.06.22р. методист  
2. Залучати батьків до участі в екскурсіях, прогулянках, спортивних святах, розвагах, які організовуються влітку. протягом літа педагоги ДНЗ  
3.  Підготувати рекомендаційні матеріали для батьківського куточка:

·        «Щоб літо приносило лише радість. Вітаміни для дітей».

·        «Загартування малюка вдома».

·        «Як підготувати дитину до дитячого садка»

 

 

червень

липень

серпень

вих.-методист

ст. м/с

вихователі

 
4. Провести ряд консультацій та оформити ширми, папки – пересувки у всіх вікових групах для батьків вихованців:

·        формування у дітей знань правил вуличного руху, протипожежної безпеки та вмінь їх дотримання,  культурно-гігієнічних навичок;

·        запобігання випадків харчових отруєнь дітей неїстівними грибами, рослинами, зараження кишково-шлунковими  інфекціями;

·        Поняття про здорову їжу. Національна кухня.

·        індивідуальні консультації.

 

 

 

 

червень

липень

серпень

 

 

завідувач

вих. -методист

практ. психолог

педагоги

ст.м/с

 
4. Залучити батьків до участі в екологічній акції «Зробимо квітучим наш садок» . Протягом літа вихователі  
5. Спільна з батьками благодійна акція «Добрі справи своїми руками». червень-серпень завідувач

вихователі

 
 

Розділ 6. Адміністративно-господарська діяльність

1. Здійснити комплектацію груп на новий 2021-2022 навчальний рік. до 30.08.22р. завідувач  
2. Підготувати навчально-методичну базу кожної вікової групи до нового навчального року. до 15.08.22р педагоги  
3. Здійснити комплексну перевірку змісту навчально-методичної бази в кожній віковій групі до нового навчального року. до 30.08.22р. завідувач методист  
4. Проводити інструктажі і навчання всіх працівників з безпеки життєдіяльності, цивільної оборони, пожежної охорони, охорони життя і здоров’я дітей. систематично

 

завідувач методист

завгосп

 
5. Перевіряти надійність обладнання спортивного залу та майданчиків. 1 раз в місяць завгосп  
6. Забезпечувати контроль за виконанням трудової дисципліни. систематично завідувач

завгосп

 
7. Здійснювати контроль за виконанням посадових інструкцій. постійно завідувач  
8. Контролювати надійність протипожежного інвентарю, електроустаткування. 1 раз на тиждень завгосп  
9. Здійснювати контроль за санітарним станом приміщень ДНЗ та майданчиків. систематично завідувач

ст. м/с

 
10. Забезпечити піском ігрові майданчик и. до 01.06.22р. завідувач  
11. Підготувати заклад до нового навчального року:

·        виконати поточний ремонт музичної зали,

·        групових кімнат, спалень, роздягалень у приміщеннях всіх вікових груп;

·        пофарбувати спортивне обладнання на групових майданчиках.

 

протягом літа

 

 

 

завідувач

завгосп

вихователі

 

 
 

Розділ 7. Виробничі наради

1. 1. Підготовка груп до нового навчального року.

2. Підсумки оздоровлення дошкільників в літній період.

серпень

2022р.

завідуюча

методист

педагоги

ст. м/с

 
 

Розділ 8. Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей

1. Проводити первинні інструктажі під час влаштування на роботу в ДНЗ нових  працівників, чергові та позачергові інструктажі з питань охорони праці, профілактики травматизму та збереження здоров’я кожного вихованця.  

протягом літа

 

завідувач

завгосп

 
1.                  2. Забезпечити максимальне перебування дітей всіх вікових груп на свіжому повітрі, підвищити рухову активність дітей, розвивати їх творчі здібності. протягом літа

 

Завідувач

вих.-

методист

педагоги

 
2.                  3. З метою загартування дітей систематично здійснювати загартувальні процедури з вихованцями: водно-гігієнічні перед обідом, повітряні під час гімнастики пробудження та по можливості на прогулянці.  

протягом літа

 

завідувач

ст. м/с

вихователі

 
3.                  4. Ранкову гімнастику та заняття за сприятливих погодних умов проводити на свіжому повітрі. протягом літа вих. з фіз. вих.  
4.                  5. З метою профілактики дорожнього травматизму проводити тематичні прогулянки до перехрестя, закріплювати правила вуличного руху.  

щотижня

 

вихователі

 
5.                  6. Планувати відповідну роботу з дошкільниками з охорони життя і здоров’я, техніки безпеки в різних видах дитячої діяльності та у повсякденному житті. систематично

 

музкерівники

вихователі

вих. з фіз. вих. 

 
6.                    Запланувати ігри, бесіди з дітьми:

– «Гострі кишкові інфекції»;

– «Сонячні опіки та тепловий удар»;

– – «Загартовуйся, якщо хочеш бути здоровий!»;

– «Гроза-це небезпека»

– «Отруйні рослини і гриби»

– «Якщо зустріли бродячу собаку…»

 

протягом літа вихователі

 

 
7.                  7. Добирати приладдя для навчально-виховного процесу, дотримуючись методики (заокруглені ножиці, тупі заокруглені ножі, стеки тощо). постійно

 

вихователі  фахівці  
8.                  8. Надавати необхідну методичну допомогу вихователям щодо пропаганди здорового способу життя, охорони життєдіяльності серед дітей та батьків.   

систематично

 

завідувач

методист

 
9.                  9. Проводити медичний огляд дітей і аналізувати причини дитячої захворюваності та ефективність їх усунення. протягом літа лікар

ст. м/с

 
10.             10. Проводити контроль за якістю продуктів харчування з метою визначення їх біологічної цінності та безпеки для здоров’я дітей, за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог працівниками харчоблоку, закладу.  

систематично

 

завідувач

 

ст. м/с

 
Розділ 9. Свята та розваги
1. Свято до Міжнародного дня захисту дітей «Здрастуй літо, сонцем зігріте!» червень музкерівники

вихователі

інст. з фіз. вих.

2. Свято до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища

«Зробимо свій дитячий садок чистим!»

червень.

 

 

музкерівники

вихователі

 

3. Свято кольорової крейди «Щасливе дитинство» . липень вихователі
3. До  Дня Незалежності України:  «Україна – мій рідний край»; серпень музкерівники

вихователі

фізкер.

4. Свято посвяти малюків у садову сім’ю «Ми, твої сини і дочки, нене Україно!». 01.09.22р.

 

музкерівники

вихователі

5. Дні  здоров’я:

ü  «Нам природа – вірний друг»;

ü  «Бабусині ліки»;

ü  «Літечко ми любимо, з літечком ми дружимо».

 

1 п’ятниця місяця

червень

липень

серпень

музкерівники

вихователі

інст. з фіз. вих.

5. Розвага «Ой,на Івана та і  на Купала». липень музкерівники

вихователі

6. Розвага «Прощавай, літечко веселе!» серпень фізкерівники,
7. Театралізовані та лялькові вистави «У світі українських народних казок» 1 раз в місяць музкерівники