Моніторинг готовності дітей

17.Тра.2022
Моніторинг готовності дітей

Моніторинг готовності дітей, яким виповнилось 6 років ЖДНЗ № 42

до навчання у школі станом на 01.09.2022

    Протягом січня-лютого 2022 року в ЖДНЗ №42 було проведено обстеження в яке були включені групи: 2 старші групи (враховуючи 5дітей інклюзивної форми навчання, 3 логопедичні групи).

    Порівняльний аналіз даних за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 навчальні роки показав позитивну динаміку у всебічному та психічному розвитку дітей при виконанні завдань, вміння орієнтуватись на систему вимог вихователя за словесною інструкцією. Порівнянні данні 2019 та 2022 н.р. вказують на те, що зросла та підвищилась мотивація дітей до навчальної діяльності та кінцевого результату навіть у дітей із діагнозом «синдром гіперактивності та дефіцитом уваги».

     Слід зазначити, що серед досліджуваних дітей – 5 дітей навчались за інклюзивною формою навчання. За  результатами обстеження та результатами проведеної корекційно-розвивальної роботи вихователями та вузькими спеціалістами, спільним засіданням команди інклюзивного супроводу ЖДНЗ №42 та членами комісії ІРЦ №2  було рекомендоване подальше навчання у ЗОШ (2 діток у спец класі ЗОШ №33) – протокол №3 від 14.01.22р.

    Таким чином, після детального кількісного та якісного аналізу отриманих даних, виявлено, що загальний рівень психологічної готовності до шкільного навчання має позитивну динаміку с 2019-2022 н.р. на рівні 22%.

Рекомендовано

Вихователям:

    Ознайомити батьків вихованців щодо результатів комплексного обстеження готовності дітей до школи та надати рекомендації щодо вибору типу школи та класу для подальшого навчання відповідно до можливостей дітей (вчитель-дефектологи), включаючи у режимні моменти ігри та вправи на розвиток довільної уваги та вміння виконувати словесну інструкцію, яка складається з 3-4 дій.

Батькам:

    Зберігати у дітей позитивне ставлення до школи та ролі учня, через читання та розповіді казок, історій про необхідність, значимість та користь навчання; виконувати рекомендації вчителя дефектолога, психолога, вчителя відносно занять з дитиною вдома.

Практичному психологу:

  Проінформувати вчителів, вчителів-дефектологів про результати повторного обстеження по готовності дітей до шкільного навчання; провести індивідуальне консультування батьків та дітей, які мають медичні заключення та середній рівень розвитку компонентів шкільної зрілості.