Коли слід звертатись до логопеда:

13.Лют.2019
Коли слід звертатись до логопеда:
  • якщо у дитини не з’явилось мовлення до 2 років  або словник налічує не більше 10 слів;
  • коли дитина в 4 роки не вимовляє або неправильно вимовляє звуки;
    коли дитина повторює перші звуки, склади багато разів (заїкається);
  • якщо дитина не запам’ятовує віршики, не може переказати казку, порушує структуру слів.

Що необхідно знати про групи для дітей з вадами мовлення при дошкільних закладах:

1.           Групи для дітей з вадами мовлення (логопедичні групи) в дошкільних навчальних закладах створюються органами державного управління освітою.

2.           В логопедичні групи зараховуються діти 4 – 5 – річного віку, які мають різні відхилення мовленнєвого розвитку, виявлені логопедом, вихователем  або лікарем дитячої поліклініки.

3.           Обстеження дітей для зарахування їх в логопедичні групи проводиться такими спеціалістами: педіатром, отоларингологом, неврологом, психіатром, офтальмологом, хірургом (в разі потреби), логопедом, психологом.

4.           Медичні висновки подаються на розгляд обласної психолого-медико-педагогічної комісії для вивчення даних, яка направляє в логопедичні групи відповідно до діагнозу.

Висновок ПМПК – це той основний документ, на підставі якого, дитина направляється в логопедичну групу дошкільного навчального закладу системи освіти чи заклад соціального захисту.

Завдання вчителя – логопеда в дошкільному  навчальному закладі:

усунення різних мовленнєвих порушень дітей;

створення єдиного корекційно – навчального простору;

пропаганда логопедичних знань серед батьків, педагогів;

інтегрування зусиль педагогів, дітей та батьків з метою корекції мовленнєвих порушень;

створення  предметно-розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий і особистісний розвиток дитини.

Завдання логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, що мають недоліки мовленнєвого розвитку:

розвиток рухливості органів артикуляційного апарату;

розвиток фонематичних процесів;

розвиток дрібної моторики;

усунення вад звуковимови;

збагачення словникового запасу;

вдосконалення граматичної сторони мовлення;

підготовка до навчання грамоти.