Концепції національно-патріотичного виховання

13.Сер.2022
Концепції національно-патріотичного виховання

МОН затвердило нову концепцію патріотичного виховання

Міністерство освіти і науки затвердило Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року.

Про це йдеться в наказі МОН від 06.06.2022 №527.

Серед основних складових національно-патріотичного виховання в концепції виокремлені громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та екологічне виховання.

Метою національно-патріотичного вихованим визначено становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності громадян па основі духовно-моральних цінностей Українського народу, національної самобутності.

Також у документі докладно прописані заходи до 2025 року для:

» удосконалення нормативно-правової бази щодо національно-патріотичного виховання (зокрема, розроблення законопроєкту “Про національно-патріотичне виховання”);

» створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання;

» зміни змісту й форми національно-патріотичного виховання;

» організації інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання;

» розвитку військово-патріотичного виховання.

Знайти документ ви можете за цим посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15#Text