Звіт завідувача за підсумками 2019-2020 навчального року

06.Вер.2020
Звіт завідувача за підсумками 2019-2020 навчального року

Звіт завідувача ЖДНЗ № 42 перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками 2019-2020 навчального року

    Заклад дошкільної освіти №42 організує освітній процес за пріоритетними напрямами роботи, працює в режимі, який відповідає запитам батьків відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Закону України “Про освіту”,Закону України “Про дошкільну освіту”, Закону України «Про охорону дитинства», Базового компонента дошкільної освіти(нова редакція) , Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Статуту, наказу МОН України від 11.08.2002 р. № 509 “Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах”, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та інших нормативно-правових актів.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Головною метою роботи ДНЗ № 42 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.
      Дошкільний навчальний заклад розрахований на 220 місць.
    У 2019– 20120 навчального року в дошкільному навчальному закладі функціонувало 11 груп: 2 групи раннього віку, 9 груп дошкільного віку (з них 3 логопедичні, 1 санаторна, ).
В них виховувалося всього 196 дітей
– в групах раннього віку – 32,
– в дошкільних групах – 122,
– в спеціальних групах – 42,
серед дітей:
– діти напівсироти –11,
– діти з інвалідністю – 2,
– з багатодітних родин – 61,
– з малозабезпечених сімей – 5,
– виховувалися одинокими матерями- 79,
– діти із сімей, які перебували у складних життєвих обставинах – 23,
– знаходилися під опікою-2,
– діти переселені із зони АТО -5,
– діти, батьки яких є учасниками АТО – 4,
– потерпілі від аварії ЧАЕС – 4.
    Протягом навчального року методична робота здійснювалась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію та збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні необхідності педагогів.
Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків Міжнародного фонду «Відкрите серце».
Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розтановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність, здійснюється диференційований підхід як до вихователів-початківців, так і до досвідчених педагогів-майстрів.
Підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів.
Якісний склад педагогічного колективу, який здійснював освітній процес в 2019– 2020 н.р: Всього педагогів – 34 чол., з них з повною вищою освітою – 21 чол. (60, 9 %), з неповною вищою освітою – 12 чол.(39,1%)
За віком: Педагогічний стаж

до 30 р. – 2 до 5 р. – 2;
до 40 р. – 4; від 5 -10 р. – 3;
до 50 р. – 12 ; від 10 -20 р. – 3;
до 60 р. – 9; від 20 до 30 р. – 13;
60 і старше – 6; більше 30 р. – 12

За кваліфікаційними категоріями:

• вища кваліфікаційна категорія – 8 педагогів, з них мають педагогічне звання «вихователь-методист» – 3 педагоги, педагогічне звання «учитель-методист»-3 педагоги.
• Вища кваліфікаційна категорія – 1 педагог;
• І кваліфікаційна категорія – 5 педагогів;
• ІІ кваліфікаційна категорія – 4 педагога;
• категорія «спеціаліст» – 1 педагог;
• 11 тарифний розряд – 11 педагогів, з них мають педагогічне звання «вихователь – методист» – 5 педагогів;
• 7 тарифний розряд – 3 педагоги.

    У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації. За минулий рік курсову перепідготовку пройшли 7 чоловік, атестовано – 5 педагогів. Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України від 06.10.2010 р.
У 2020 році атестовано 5 педагогів, що складає 15,1%. Вихователю Гавронській Ж.І. присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист», вчителю логопеду Терещук Л.Т. присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», Олішевській О.Ю. – суміснику, присвоєно педагогічне звання «учитель-методист».
Педагоги закладу беруть активну участь у педагогічних виставках, конкурсах на рівні міста, області, України. Так за підсумками 2019-020н.р.Терещук Любов Трохимівну, вчителя – логопеда, нагороджено Дипломом І ступеня за участь у педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини 2020»та Дипломом ІІ ступеня за участь у міській виставці «Освіта Житомира 2020». Вихователя Віннічек Людмилу Іванівну нагороджено Дипломом ХІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій Інституту модернізації змісту освіти МОН України та грошовою премією міського голови м. Житомира С.І. Сухомлина
У 2019-2020 навчальному році, відповідно до перспективного плану, на курсах підвищення кваліфікації при ОІППО підвищили свою фахову майстерність вихователь Гавронська Ж.І., і Туровець М.В. Михалюк Л.В., Шевчук Л.А., вихователь Вендер Т.В., психолог Пашківська Л.П. учитель-логопед Терещук Л.Т.,
Особливістю цього навчального року була організація дистанційних форм роботи з батьками та вихованцями. З цією метою педагогами закладу були опрацьовані інструктивно-методичні листи МОН України щодо дистанційної роботи з дітьми в умовах пандемії та впроваджено в практику роботи.
Упродовж року проводилася послідовна робота щодо наповнення сайта цікавою та змістовною інформацією щодо основних заходів дошкільного зкладу.
Одним із завдань дошкільного закладу у 2019-2020 навчальному році було забезпечення сприятливих умов для здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами. Учителі логопеди, дефектологи Терещук Л.Т., Гриб Н.С., Олішевська О.Ю. забезпечували належну корекційну роботу в спеціальних групах, надавали соціально-педагогічну допомогу батькам та педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, враховуючи індивідуальні особливості та потреби дітей.
Педагоги створили необхідні умови для проведення освітньо-виховного процесу на належному рівні. Логопедичний пункт забезпечений в повній мірі інструктивно-методичними матеріалами; обов’язковим спеціальним обладнанням, що сприяє досягненню позитивних результатів по виправленню та покращенню мови; в наявності є необхідна кількість розробок занять, консультацій для роботи з дітьми, батьками та педагогами. Аналізуючи роботу логопедів слід відмітити, що педагоги професійно грамотно здійснють діагностичну діяльність – вивчають анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні корекційно – компенсаторні плани роботи з кожною дитиною.
За результатами аналізу відмічаємо результативність роботи: з 17 дітей старшого дошкільного віку, які відвідували логопункт 13 дітей (76,4%) пішли до школи без дефектів мовлення, 4 (23,6%)- рекомендовані консультації із шкільним логопедом.
Психолого-педагогічний супровід, забезпечення психологічного комфорту дошкільників протягом року здійснювала практичний психолог закладу Пашківська Л.П. та педагоги, які активно впроваджували в практику роботи з дітьми аутотренінги та психогімнастику для заняття чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей. Педагоги успішно використовували музику, казки, «екран настрою». Враховуючи важливість даного питання в дошкільному навчальному закладі проводилося обстеження дітей щодо рівнів розвитку психічних процесів.
Робота педагогічного колективу забезпечила достатні показники готовності дітей до навчання в школі. Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав за психологічними критеріями більшість дітей готові до навчання в школі .
Кількість дітей, які завершили дошкільну освіту – 46. З них підтвердили рівні готовності до навчання в школі:

• високий – 11
• достатній – 13
• середній – 16
• низький -6

     Причини низького рівня : соціальна запущеність, низький % відвідування дошкільної установи, індивідуальні особливості окремих дітей.
Протягом 2019-2020 н.р. року в дошкільному закладі з метою підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу організовувалися різноманітні форми підвищення професійного рівня для всіх категорій працівників:
Велика увага приділялась підвищенню фахової майстерності педагогів; проводились наступні заходи: консультація «Соціалізація дошкільника як чинник розвитку компетентності майбутньої особистості»; педгодина «Ігрові технології як засіб формування соціальної компетентності старших дошкільників»; проблемний стіл «Фактори соціалізації особистості дошкільника»; круглий стіл «Основні напрямки соціалізації дітей дошкільного віку»; семінар «Формування життєвої компетенції дошкільника через провідну діяльність – гру»; педрада «Формування соціальних міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку»; ділова гра «Гра як засіб соціалізації дошкільника»; методичний порадник «Соціалізація – навчання жити в суспільстві» ,проводилися психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, диспути, вікторини, семінари-практикуми, майстер-класи та інші форми методичної роботи,
Впроваджувалися інноваційні педагогічні технології, методики та програми:
• технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ);
• ігри Воскобовича; блоки Дьєнеша, палички Кьюзенера
• інтерактивні методи навчання,методи арт-терапії з дітьми з особливими потребами;
• програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».
• Lego-технології
Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням. Педагогічний колектив закладу має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.(Терещук Л.Т. Гавронська Ж.І. Очкодер Л.К.)
Стимулюванням творчої та інноваційної активності педагогів стали огляди-конкурси, виставки.

– Створення розвивального середовища для сенсорного розвитку дітей раннього віку
– Фотоконкурс «Із життя нашої групи»
– Моє найкраще заняття (відеозапис або сценарій свята, заняття, розваги )
– Кращий навчально-ігровий посібник (дошкільний вік)
– Сучасна освіта Житомира-2020;
– Український сувеніри
– Кращий ігровий майданчик

     Проведення семінарів, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів з актуальних питань розвитку сучасного українського дошкілля сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань, визначаємо, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів.
Упродовж 2019-2020 навчального року дошкільний навчальний заклад працював над формуванням соціальних міжособистісних взаємин.
Соціальним педагогом Андрух І.Е. в лютому 2020 року було проведено дослідження соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку з метою визначення особливостей соціалізації старших дошкільників. В дослідженні приймали участь 27 дітей. Діти з високим рівнем (40%) усвідомлюють норми та правила поведінки в соціумі, вміють ефективно співпрацювати, мають достатній арсенал мовленнєвих засобів та активно застосовують їх у спілкуванні з оточуючими. Діти, які виявили середній рівень соціальної компетентності (54%), також добре обізнані з нормами соціуму, досить ефективно налагоджують стосунки з однолітками, в більшості випадків вміють знаходити спільну мову в різних проблемних ситуаціях, але застосовують лише стандартні способи соціальних дій, не можуть гнучко реагувати на ситуацію. Низький рівень соціальної компетентності визначено у 6% дітей, вони не володіють правилами соціальної поведінки, не можуть безконфліктно будувати стосунки в колективі однолітків, не вміють донести до інших свої думки, діють на підставі сили чи реагують на ситуацію лише емоційно. З дітьми з низьким рівнем соціальної компетенції проводилась індивідуальна корекційна робота.
Сім’ям надавалися консультації практичного психолога, вчителя-логопеда, соціального педагога. Діти пільгових категорій забезпечувались безкоштовним харчуванням в закладі, надавались продуктові пайки, гуманітарна допомога родинам.
З метою всебічного розвитку дітей, розкриття їх творчих здібностей та обдарованості в 2019-2020 навчальному році в дошкільному закладі працювали гуртки за інтересами:
– Англійська мова –(Ковальчук С.В. керівник гуртка з англійської мови) за програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку (автори – І.А. Кулікова, Т.М. Шкваріна);
– «Паперопластика»» (Панц О.Ю. вихователь ) за програмою художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (автор – Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик).
     Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Адміністрацією закладу систематично здійснювався контроль за організацією рухового режиму; надавалася оцінка організації різних форм роботи з фізичного виховання, нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі, розвитком рухів і фізичних якостей дошкільників, здійснювався медико-педагогічний контроль за станом здоров’я дітей.
Доцільно відмітити роботи інструктора з фізичного виховання Халімончук О.М. яка організовує фізкультурно-оздоровчу роботу з дошкільниками згідно вимог програми та Базового компонента дошкільної освіти. На особливу увагу заслуговує організація та проведення спортивних свят та розваг:«Школа дорожніх наук»; «Зимові пустощі»; «Світ професій
Робота з родинами вихованців
Велика увага приділялась роботі з родинами вихованців. Практичним психологом ДНЗ Пашківською Л.П. проводилась робота з сім’ями щодо адаптації дитини до умов дошкільного закладу; оформлено інформаційні куточки в кожній групі «Ми завжди Вам допоможемо»;проведено тренінги «Стежкою батьківської мудрості», «Адаптація дітей до умов дитячого садка», «Почути серцем голос Вашої дитини»; консультації «Дитячі неврози – профілактика та попередження», «Профілактика агресивної поведінки дитини шляхом використання арттерапевтичних методів.
Використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, нестандартно підійшли до питання обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток має своє власне «обличчя», викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого кутка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.
Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків.
Особливо слід відмітити педагогів, які проявили активність в спільній роботі з батьками: психолога Пашківську Л.П.учителя-логопеда Терещук Л.Т ., вихователів Очкодер Л.К., Корзун Р.С., Клочко Я.Б. Вендер Т.В. та інші
Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», а також «Інструкції про організацію харчування дітей в дошкільному навчальному закладі» із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №202/165 (z0440-13) від 26.02.2013 року, чинного санітарного регламенту.
Регулярно, відповідно до вимог листа МОН України від 21 червня 2007 року «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» в ЖДНЗ№ 42 здійснюється котроль за організацією харчування дітей.
Дошкільний заклад працює по впровадженій системі управління безпечністю харчових продуктів НАССР. З цією метою в закладі видано
наказ про створення групи НАССР,розподілено обов’язки, видано основні законодавчі акти у галузі харчування дітей, ведеться відповідна документація системи управління безпечності харчових продуктів .
В дошкільному закладі організовано 4-х разове харчування для дітей груп раннього віку та дошкільних груп та для дітей санаторних груп.
З 1 січня 2020 року рішенням виконавчого комітету Житомирської
міської ради від 17.12.2019 №1368 «Про встановлення вартості харчування
окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань», встановлена
вартість харчування однієї дитини:

– для дітей раннього віку – 28,90 грн.
– для дітей дошкільного віку – 42,90 грн.
– для дітей санаторної групи – 53,70 грн.

з яких з 30%- кошти міського бюджету та за рахунок благодійного фонду «Відкрите серце»- сплачується 70% батьківської плати.
     Відповідно до додатку №2 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 у період з 1 червня по 31 серпня збільшились грошові норми на харчування на 10% для придбання свіжих
овочів та фруктів і вартість харчування однієї дитини становить:

– для дітей раннього віку – 31, 79 грн.
– для дітей дошкільного віку _ 47,19 грн.
– для дітей санаторної групи – 59,07

      Щомісячно ведеться аналіз виконання грошових та натуральних норм.
За І півріччя 2020 року середнє виконання щоденних норм продуктів харчування по основним продуктам становить 96 % . Однак, дещо менше від норми (в середньому-85%) діти отримують овочів, фруктів та молочних продуктів.
Медичне обслуговування дітей забезпечує медична сестра старша Борис Л.М. та медична сестра з дієтичного харчування Притуляк Л.В.У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями складений листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
М/с старша Боріс Л.М.проводить аналіз стану здоров’я та захворюваності вихованців, розподіляє їх по групам здоров’я.

Паспорт здоров’я по ДНЗ № 42
(за групами здоров’я)

Всього 196 дітей, із них:

І група здоров’я – дітей – 66,5 %
ІІ група здоров’я – дитина – 30,5 %
ІІІ група здоров’я – дітей – 3,0 %

    Моніторинг відстеження стану здоров’я кожної дитини показав, що спостерігається збільшення лор – захворювань. Останнім роком збільшилась інфекційна захворюваність за рахунок збільшення вірусно-крапельних інфекцій. Однак, стосовно хронічних захворювань, спостерігається значне поліпшення стану дітей в динаміці. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят.

    Особливістю цього навчального року було запровадження онлайн-занять з дітьми та батьківського супроводу у період пандемії .
   Відповідно до ст. 29 Закону України від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19: наказу МОН від 16.03.2020 р. №406, рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 16.03.2020 р. №301» з 23.03.2020 р., наказу № 58 від 20.03.2020 р. по ЖДНЗ № 42 «Про запровадження дистанційної роботи на період карантину» у закладі було запроваджено дистанційну роботу на час обмежувальних заходів.
   Адміністрацією було розроблено заходи для впровадження дистанційної роботи у ДНЗ. Зокрема, з працівниками було опрацьовано нормативні документи:
• лист МОН № 1/9-154 від 11.03.2020 р. щодо запровадження карантину для усіх закладів освіти,
• Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (СОVID 19) від 16/03/2020.
Онлайн послуги з навчання та виховання дошкільників надавали усі педагогічні працівники закладу. З них: 22 вихователя, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 2 музичних керівника, 2 інструктора з фізкультури, 2 вчителя-логопеда.
Вихователем-методистом було розроблено та надано рекомендації педагогічним працівникам щодо організації дистанційної роботи на період карантину. Також педагогам було рекомендовано перегляд безкоштовних онлайн вебінарів з питань організації дистанційної роботи з дітьми на період карантину на порталах «Всеосвіта», МСFR та ін.
Особлива увага була звернута на рекомендації сайту Міністерства освіти і науки України у розділі «Дистанційна освіта»:

• Поради для батьків від МОН та ЮНІСЕФ.
• Поради батькам дітей дошкільного віку з ОПП.
• Поради та вправи для дітей дошкільного віку від МОН.
• Як говорити про коронавірус з дітьми молодшого віку.
• Як зменшити стрес та тривожність у дітей дошкільного віку.

     В умовах карантину важлива взаємодія вихователів та батьків дітей. Тому у закладі функціонує гнучка система роботи з родинами, враховуючи специфіку закладу. Оскільки не всі батьки мають технічні можливості для зв’язку з вихователями, в основному зв’язок здійснювався через телефонний зв’язок, мережу VIBER, Facebook.
Онлайн робота з дітьми здійснювалась згідно перспективно-тематичного планування, за програмою «Українське дошкілля».
Педагоги дошкільного закладу досить швидко зорієнтувалися і розробили систему дистанційного навчання. Батькам наших вихованців надавались індивідуальні консультації, рекомендації, для дітей проводились заняття з використанням інтернет ресурсів. Графік такого віддаленого навчання діяв щодня з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00.
Окрім занять з вихователями діти та їх батьки отримували консультації від вихователя – методиста, соціального педагога, практичного психолога, медичної сестри, музичного керівника, вчителів-логопедів, інструктора з фізкультури, керівника гуртка.
На виконання рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 26.05.2020 р. №581 «Про затвердження Регламенту роботи закладів дошкільної освіти в умовах адаптивного карантину» (далі Регламент) та з метою організованого відновлення роботи закладів дошкільної освіти , наказу департаменту освіти«Про затвердження Регламенту роботи закладів дошкільної освіти в умовах адаптивного карантину» та організацію відновлення роботи в закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах» з 27 травня 2020 року було відновлено роботу дошкільного закладу. З цією метою в закладі було видано відповідні накази та організовано та забезпечено проведення усіх необхідних протиепідемічних заходів щодо роботи в умовах адаптивного карантину.
У нових умовах діяльності педагогічному колективу потрібно створити безпечне та цікаве середовище, яке дасть змогу наповнювати життя дітей радістю навіть із дотриманням дистанції. Це новий виклик для дошкільного закладу. Але сприймаємо ми його позитивно, адже він спонукає нас до пошуку, творчості, нестандартних рішень.
З урахуванням вимог часу першочерговими в роботі колективу у 2020-2021 навчальному році визначено наступні завдання:
1.Забезпечити безумовне виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно–гігієнічного законодавства, сприяти формуванню основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та пост-карантинного періоду.
2. Забезпечити сприятливі умови для формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку, використовуючи ІКТ, дистанційні форми навчання.
3. Сприяти створенню фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи шляхом:
• впровадження програми «Впевнений старт», «Українське дошкілля»;
• створення змінного навчально-ігрового середовища, його модернізації;
• удосконалення форм та методів освітньої роботи, активізації використання інноваційних технологій, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами (відкриття інклюзивних груп)
4. Активізувати співпрацю з родинами вихованців шляхом залучення до активної участі в освітньому процесі та використанням дистанційних форм роботи.

Завідувач ЖДНЗ № 42 Л.Л.Єфремова