Звіт завідувача за підсумками 2020-2021 навчального року

06.Вер.2021
Звіт завідувача за підсумками 2020-2021 навчального року

Звіт завідувача  ЖДНЗ № 42 перед педагогічним колективом та громадськістю за підсумками

 2020-2021 навчального року

    Заклад дошкільної освіти  №42  організує освітній процес за пріоритетними напрямами роботи, працює в режимі, який відповідає запитам батьків відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Закону України “Про освіту”,Закону України “Про дошкільну освіту”, Закону України «Про охорону дитинства», Базового компонента дошкільної освіти(нова редакція) , Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234),  Статуту, наказу МОН України від 11.08.2002 р. № 509 “Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах”, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та інших нормативно-правових актів.

Діяльність закладу у 2020-2021н.р. направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

✔ забезпечення безумовного виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарного законодавства, формуванню основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та пост-карантинного періоду;

✔ забезпечення сприятливих умов для формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку,засобами впровадження ІКТ, інноваційних технологій, різних форм дистанційного навчання;

✔ створення фундаменту для розвитку успішної дитини в умовах Нової української школи шляхом впровадження програми «Впевнений старт»;

✔ активізації співпраці з родинами вихованців шляхом залучення до активної участі в освітньому процесі;

✔ розширення мережі груп, створення умов для виховання дітей з ОПП, в тому числі відкриття інклюзивних груп.

          Дошкільний навчальний заклад розрахований на 247 місць.

У 2020– 2021 навчального року в дошкільному навчальному закладі, функціонувало 11 груп:  2 групи раннього віку, 9 груп дошкільного віку (з них 3 логопедичні,4 інклюзивні, 1 санаторна, ).

 В них виховувалося всього224 дітей

✔ в групах раннього віку – 32,

✔ в дошкільних групах – 144

✔ в спеціальних групах – 48,

серед дітей:

✔ діти напівсироти –9,

✔ діти з інвалідністю – 6,

✔ з багатодітних родин – 38,

✔ з малозабезпечених сімей – 9,

✔ виховувалися одинокими матерями- 76,

✔ діти із сімей, які перебували у складних життєвих обставинах – 23,

✔ знаходилися під опікою-3,

✔ діти переселені із зони АТО -4,

✔ діти, батьки яких є учасниками АТО – 4,

✔ діти з сімей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей – 3.

Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків Міжнародного фонду «Відкрите серце».

Підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів.

 Слід позитивно відмітити , що якісно підвищився освітній рівень педагогів, які здійснюють освітній процес в 2020– 2021 н.р

Так, серед 34 педагогів – з  повною вищою освітою працюють– 23чол.      (67,6 %),, що на 7 % вище попереднього року,   з неповною вищою освітою – 11чол.(32%), що на 6% менше попереднього року

Посада Кількість
1.         Завідувач 1
2.         Вихователь-методист 1
3.         Педагогічні працівники 32
Всього педагогічних працівників 34

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

 За освітою 

Освіта Кількість
1. Повна вища освіта 23
2. Неповна вища освіта 11
3. Повна вища і неповна вища фахова 11

 

 За наслідками атестації присвоєно 

Категорія Кількість
1. Вища кваліфікаційну категорію  11
2. І  кваліфікаційну категорію    9
3. І І  кваліфікаційну категорію  2
4. кваліфікаційна категорія  «спеціаліст» 10
5. 9 тарифний розряд 2

 

Присвоєно педагогічні звання 

Педагогічне звання Кількість педагогів
вихователь-методист 8
вчитель-методист 2
старший вихователь 1
старший вчитель 1
Всього педагогів мають звання 12

          У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації. За минулий рік курсову перепідготовку пройшли 11 чоловік, атестовано  – 5 педагогів.  Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України від 06.10.2010 р.(зі змінами)

Робота по впровадженню ВСЯО.

    Особливістю 2020-2021 н.р. було впровадження в закладах дошкільноі освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі ВСЯО). З цією метою наказом по закладу було створено створено робочу, розподілено обов’язки, опрацьовано нормативно-правові документи. В грудні 2020р. схвалено та затверджено «Стратегію розвитку» ЖДНЗ № 42 на 2021-2025 р.р., якою визначено основні напрямки та цілі та розвитку закладу, окреслено заходи щодо створення умов для фізичного розвитку та зміцнення розвитку дітей, зміцнення матеріальної бази, поліпшення якості освітнього процесу та надання освітніх послуг у закладі.

    В  2021 році схвалено та затверджено «ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЖДНЗ №42» відповідно якого визначено  чотири напрямки освітньої діяльності закладу освіти:

✑ Освітнє середовище;

✑ Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду, система оцінювання здобувачів освіти;

✑ Фахова  діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти;

✑ Управлінські процеси закладу освіти.

    Кожен компонент оцінюється у відповідності до Орієнтовних критеріїв та індикаторів для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти, які затверджені наказом Державної служби якості освіти від 30.11. 2020 року № 01-11/71.

Результати моніторингу оприлюднені на офіційному сайті закладу.

Методична робота

    Освітня діяльність ЖДНЗ № 42 здійснювалась на основі розробленого плану роботи на навчальний рік і літній період, що схвалений педагогічною радою закладу та затверджений керівником. Заходи, передбачені річним планом роботи закладу, виконано повністю

   Щоб реалізувати річні завдання протягом навчального року в закладі проводили педгодини, засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності. А також засідання круглих столів, методичні мости, тренінги, інформаційні вісники, ярмарки педагогічних знахідок, педагогічні діалоги, диспути, мозкові штурми, презентації, конкурси

  Для забезпечення мовленнєвого розвитку дошкільників педагоги в усіх вікових групах створили розвивальне середовище, яке дає кожній дитині можливість проявити себе. Вихователі груп раннього віку Михайлюк С.О., Михалюк Л.В., Дудченко І.А., Андрійчук В.С.  активно провадять роботу з дитячою книгою, картинками, ігри з лялькою, розповіді-описи іграшок, предметів. Аналіз виконання програмових вимог з розвитку мовлення засвідчив, що вихованці груп раннього віку комунікативні, мають елементарні навички культури мовлення, розмовляють відповідно до вікових особливостей

   У групах для дітей старшого дошкільного віку (вих. Кульбач С.Й., Побережна Л.В.) педагоги зібрали й оформили нові дидактичні ігри, які допомагають реалізовувати мовленнєві завдання; обладнали згідно з вимогами освітньої програми «Українське дошкілля» куточки книги та самостійної театралізованої діяльності.

    На виконання річного завдання з питань удосконалення системи роботи з логіко-математичного розвитку та безпеки життєдіяльності дитини відповідно до сучасних вимог та підходів — завдання, над яким колектив працював цей навчальний рік, проведено:

  1. Педагогічні ради на теми:

⇒ «Робота дошкільного закладу в умовах пандемії »

⇒ «Аспекти педагогічної діяльності щодо формування здоров’язбережувальної компетентності та рухової активності дітей дошкільного віку»

⇒ «Логіко-математичний розвиток дошкільників: шляхи оптимізації».

⇒ «Професійне зростання педагога та життєва компетентність дошкільника як результат ефективної організації освітньо- виховної та методичної роботи»

⇒ Семінар-практикум (педагогічна майстерня) «Математичні знахідки».

⇒ Семінар з елементами тренінгу для вихователів «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в розвитку».

     Результати тематичного контролю стану вирішення логіко-математичних завдань в усіх групах закладу свідчать, що вихователі проводять планомірну роботу з формування логіко-математичної компетентності дошкільників. В усіх групах обладнано пізнавальні осередки, в яких є все для самостійної діяльності дітей поза заняттями: розвивальні та настільні ігри, шахи, ігри на розвиток логічного мислення, пазли, мозаїка та ін.

Щоб розвинути конструкторські здібності та уміння дітей педагоги усіх вікових груп активно використовують у своїй роботі LEGО.

       У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив закладу продовжив роботу над удосконаленням системи роботи з основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

Для реалізації цього завдання проведено:

► консультацію для педагогів «Як загасити агресію батьків», яка допомогла набути уміння розмірковувати, знаходити раціональні шляхи розв’язання проблем, завідувач Єфремова Л.Л.;

► аналіз конспекту інтегрованого заняття для дітей старшої групи «Східці, сходи та щаблі — небезпека є чи ні?» (колективний перегляд) вихователь Кульбач С.Й.;

► мінітренінг для педагогів «Світ в об’єктиві: прийоми фототерапії в роботі з дітьми». Ознайомила педагогів з фототерапією, навчила визначати можливості фотографії як колекційного та розвивального засобу соціальний педагог Халімончук О.М.;

► консультацію для батьків «Експедиція в навколишню природу», вихователь Очкодер Л.К.

    За результатами тематичного контролю з цього питання встановлено, що усі педагоги закладу значну увагу приділяють питанню безпеки життєдіяльності дошкільників і здійснюють цю роботу на основі вимог Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми «Українське дошкілля».

    Плідно працювали ініціативні групи. Як результат — вихователі виготовили новий дидактичний матеріал в усіх вікових групах. Оформлено музичний зал до усіх календарних свят (Чаповська О.Ю., Халімончук О.М.).

    Належну увагу в 2020/2021 навчальному році приділяли вивченню та впровадженню інноваційних методик та технологій в педагогічний процес.

Розпочато роботу по вивченню та впровадженню Базового компонента дошкільної освіти.

  Особливо слід відмітити високий рівень проведення нетворкінг семінару «Освіта для сталого розвитку – основний напрям в сучасній освіті», який був проведений   9 лютого 2021 року.   

    До проведення семінару була запрошена експертка проєкту  «Освіта для  сталого розвитку»  Ринчковська Тетяна  Валентинівна.

   Учасники семінару мали можливість обговорити питання виховання у дітей  дій, які спрямовані на покращення стосунків між дітьми та іншими  людьми, підтримку морального і психологічного клімату  в групі, розумне споживання  енергії та води, зменшення витрат сировини, зміцнення власного здоров‘я тощо.

   Досвід показує, що втілення програми  у роботу  ДНЗ сприяє  партнерським  взаєминам  з вихованцями та їхніми батьками.

  Педагогічний колектив ЖДНЗ № 42 підтримав ініціювання впровадження програми, оскільки вона побудована на інноваційних  педагогічних  концепціях, зокрема педагогіці емпаурменту, відмінних  від традиційного навчання. Ця модель передбачає  впровадження елементів стратегії Нової української  школи – педагогіки партнерства, інтегрованого навчання, розвитку критичного мислення дітей. Що, своєю чергою, забезпечує  поєднання дошкільної освіти в  дошкільному закладі та початкової  освіти у школі.

   Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.

   Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів в дошкільному закладі застосовувалися різні форми методичної роботи:

Використовувались як традиційні форми проведення, так і інноваційні:

✔ Гейміфікація: використання ігрових підходів у навчальному процесі.

✔ Сторітеллінг: створення історій для навчання.

✔ Воркшоп: напрацювання нових навичок у груповій взаємодії.

✔ Фасилітація: колективне розв’язання проблем у командній роботі.

✔ Командний квест: покрокове вирішення інтелектуальних, пошукових та творчих проблем.

✔ Скрайбінг: творча візуалізація навчального процесу.

✔ Тренінги як активна форма навчання.

    Протягом року педагоги мали можливість знайомитись з досвідом колег міста, області шляхом перегляду онлайн семінарів, організованих демартаментом освіти Житомирської міської ради.

  З метою удосконалення навчально-виховного процесу педагогічний колектив використовував спеціалізовані програми, альтернативні методики та технології, а саме: інноваційні педагогічні технології для зміцнення здоров’я дитини: Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей М. Єфіменко («Методика пробудження», «Казкова фізкультура»). При підготовці до літнього оздоровчого періоду педагогами закладу було облаштовано доріжки здоров’я на ігрових майданчиках.

  Стимулюванням творчої та інноваційної активності педагогів стали огляди-конкурси, виставки:

✔ Створення розвиваючого середовища для сенсорного розвитку дітей раннього віку;

✔ Фотоконкурс «Із життя нашої групи»;

✔ Моє найкраще заняття (відеозапис або сценарій свята, заняття, розваги);

✔ Кращий навчально-ігровий посібник (дошкільний вік);

✔ Сучасна освіта Житомира-2021;

✔ Український сувенір.

    Проведення семінарів, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів з актуальних питань розвитку сучасного українського дошкілля сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.

  Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань, визначаємо, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів.

   Так, педагоги закладу щорічно є активними учасниками та переможцями педагогічних виставок на міському та регіональному рівнях:

  • дипломом ІІІ ступеня департаменту освіти Житомирської міської ради нагороджені Єфремова Л.Л., Віннічек Л.І. за участь у виставці «Сучасна освіта Житомира 2021»,.
  • колектив закладу нагороджений дипломом за участь у міському конкурсі «Український сувенір» (вихователь Вендер Т.В.) та
  • колектив закладу посів ІІІ місце у конкурсі «Мати. Родина. Україна» (Чаповська О.Ю., музичний керівник). Участь у цьому заході була заохочена грошовою винагородою департаменту освіти Житомирської міської ради

Методична робота в умовах карантину

        Особливістю роботи закладу в цьому навчальному році було організація роботи закладу в умовах пандемії. Освітній процес та робота в закладі проводилась з урахуванням вимог  Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.09. 2020р. № 55  «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби COVID-19»/ Зауважимо, що враховуючи епідемічний стан у країні, була спланована та проведена робота щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території закладу з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів.

    З метою сприяння дотримання соціальної дистанції в приміщенні, під час перебування дітей у груповому осередку здійснювалась організація простору ігрової кімнати у вигляді осередків діяльності, які відображають освітні потреби й інтереси дітей дошкільного віку. Освітня робота проводилась переважно  у парах, малих групах, а також індивідуально, уникаючи скупчення.

   Оскільки більшість організованих форм роботи було винесено на майданчики, вихователями усіх вікових груп було створено відповідне розвивальне середовище на свіжому повітрі (у павільйонах). Було організовано діяльність смарт павільйонів протягом усього навчального року. У яких розміщено: бізі-борди, розвиваючі доски, інтерактивні ігри, дитячі розвиваючі сортери, сенсорні ігри та багато іншого розвивального обладнання.

Протягом навчального року було організовано дистанційна робота з батьками та вихованцями, що з певних причин не відвідують дошкільний заклад. З цією метою педагогами закладу були опрацьовані інструктивно-методичні листи МОН України щодо дистанційної роботи з дітьми  в умовах пандемії та впроваджено в практику роботи різні форми роботи через Вайбер групи, Скайп, ZOOM.

Упродовж  року проводилася послідовна робота щодо наповнення сайта  цікавою та змістовною інформацією щодо основних заходів дошкільного закладу.

 Гурткова робота

   Належним чином протягом навчального року проводилась гурткова робота. На базі закладу дошкільної освіти функціонувало 2гуртки, в яких було задіяно 120 дітей. Керівник гуртка «ДОМІСОЛЬКА» Чаповська О.Ю. на заняттях розвиває творчі здібності дітей засобами музики, співу.ЇЇ вихованці є активними учасниками всіх заходів в нашому закладі, та приймають участь в міських конкурсах. У 2020році вихованці гуртка відмічені на міському конкурсі «Мати. Родина. Країна.»

   Результативними заходами, які створюють позитивний імідж нашого закладу є музичні свята організовані на високому рівні. Особливо слід відмітити яскраво проведені : квести, флешмоби до Дня Знань, Дня Незалежності України, свято «Святого Миколая», осінні свята, спільний захід до Дня народження Л. Українки, тощо.

  У нашому ДНЗ, вивчення англійської мови починається з трьохрічного віку, оскільки цей вік є оптимальним для засвоєння мов. Більш поглиблене вивчення англійської мови проводиться з старшими дошкільнятами, ураховуючи їхні вже більш сформовані психофізіологічні особливості.Керівник гуртка Ковальчук С.В. працює  за програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку (автори – І.А. Кулікова, Т.М. Шкваріна)

Наше гасло : “ Play,Learn and Grow”- Граючись, ми вчимося і зростаємо.                                          

На заняттях керівник гуртка англійської мови Ковальчук С.В. використовувала цікаві дидактичні матеріали, мовні кубики, настольні ігри, інтерактивні ігри, особливо дітям до вподоби були ігрові набори “McDonald’s”

“Burger” “ Fashion Girl”, які допомагали мені проводити яскраві, емоційні рольові ігри.

 Вихованці гуртка залюбки приймали активну участь у квестах, святкових концертах до Нового Року, свята Весни і Пробудження,  випускного балу.

В своїй роботі педагог  комбінує традиційні методики викладання з новітніми, прогресивними. Дуже вдалою і результативною є Методика Асоціативних Символів ( МАС). . Діти виконують рухи й озвучують їх одночасно. Їм усе зрозуміло, тому що мова й рухи переплітаються. Створюючи асоціативні образи-символи, «оживляємо» кожне слово, з яким можна провести цікаву, захоплюючу гру. Практика свідчить, що використання іншомовного навчально-ігрового середовища значно збільшує ефективність засвоєння матеріалу.

Проаналізувавши роботу гуртка англійської мови, можна зазначити, що дітям дошкільного віку подобається іноземна мова. Вони бажають познайомитися з життям країни, мову якої вивчають, з її народом і та його духовними цінностями, що пов’язані зі світом дитини.

Робота з дітьми з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта

    Одним із завдань дошкільного закладу у 2020-2021 навчальному році було забезпечення сприятливих умов для здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами, відкриття інклюзивних груп.

2020-2021 н.р. став визначальним для закладу   в частині створення умов для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами та розвитку інклюзивної освіти.

     Для забезпечення умов для здобуття освіти дітей з особливими потребами керуємось:  Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Наказом МОН від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у ДНЗ», наказом МОН від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в ЗЗСО та ЗДО», листом МОН № 1/9-691 від 13.11.18 року «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»  «Порядком організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти затвердженим постановою КМУ від 10.04.2019р.

  Освітній процес в усіх групах у 2020-2021 р.р. здійснювався у відповідності до наказу МОН від 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа МОН № 1/9-411 від 30.07.2020р. «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 р.»

Протягом 2020-2021 н.р. у ЖДНЗ № 42 діяло:

✔ 4 інклюзивних групи (2 – середні дошкільні групи, 2 – старші дошкільні рупи), в яких виховувалось 6 дітей;

✔ 2 логопедичні групи, в яких виховується 26 дітей;

✔ 1 група ЗПР, в якій виховується 12 дітей.

    Роботу в цих групах забезпечує 4 асистента вихователя, 2 вчителя дефектолога, 2 логопеда. Всі педагоги мають відповідну освіту та пройшли онлайн навчання та отримали сертифікати.

   З метою створення умов для виховання дітей завідувачем Єфремовою Л.Л. та вихователем- методистом Башинською І.С. проведені інструктивно-методичні наради, опрацьовано нормативні документи, проведено ряд індивідуальних консультацій та опрацьована ділова документація  на кожну інклюзивну групу.

    У квітні 2021 року на базі закладу було проведено навчально-практичний тренiнг для педагогiчних працiвникiв закладiв дошкiльноi освiти «Заклад дружнiй до дитини». Мета заходу – створення сучасного, безпечного, iнклюзивного середовища, толерантного ставлення до дiтей з боку ycix учасникiв освiтнього процесу. Тренінг проводила Тарнавська Наталiя Петрiвна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій.

     У квітні 2021 було організовано тематичний контроль на тему:  «Організація роботи з дітьми з ООП» та надані рекомендації педагогам по поліпшенню освітнього процесу в інклюзивних групах.

  Навчально – виховний процес в групах спеціального призначення організований згідно з рішенням педагогічних рад за програмами з різних нозологій:
 ✔ «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого та середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» авт. Трофименко Л.І.;

✔ «Віконечко» Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років за ред. Проф. Т.В. Сак.;

✔ Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ» авт. Рібцун Ю.В.

   Результати вивчення свідчать, що у групах для дітей з ООП створені належні умови для проведення корекційно-розвивальної роботи.

   Варто відмітити роботу вчителів-логопедів, які  будують корекційну роботу в ігровій формі за принципом «від простого до складного». Гарних результатів досягає вчитель-логопед Гриб Н.С., яка  використовує розроблену власну систему роботи з картинками, різноманітним навчальним матеріалом   для формування граматичної сторони мовлення у дітей-логопатів. Слід відмітити творчий підхід до організації корекційної роботи з дітьми логопедом Олішевською О.Ю., яка впроваджує в практику роботи сучасні інновації. Вчитель-дефектолог Терещук Л.Т., логопеди Гриб Н.С., Олішевська О.Ю.  забезпечували належну корекційну роботу в спеціальних групах, надавали соціально-педагогічну допомогу батькам та педагогам,  які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, враховуючи індивідуальні особливості та потреби дітей.

   Вчителі-логопеди закладу успішно працюють з дітьми інклюзивних груп. Зокрема, міжособистісні стосунки збагачують словниковий запас та збагачують пізнавальний розвиток закріплюють знання дітей про події та присттосовуваність до соціуму формують діалогочне та моногологічне мовлення

   На високому методичному рівні організовують освітню роботу вихователі логопедичної групи №1 (Вендер Т.В., Підкуйко Н.В.), логопедичної №2 (Клочко Я.Б., Гриневич Р.П.). Переглянуті заняття вихователів з дітьми свідчать про використання достатньої кількості наочного та мовного матеріалу, який направлений на формування фонематичного сприймання та всіх сторін мовлення, а також активізують пізнавальну та мовленнєву діяльність  дітей.

   Досвід роботи вихователів групи ЗПР (Дмитренко Т.С., Віннічек Л.І.) затверджений радою методичного кабінету департаменту освіти Житомирської міської ради та впроваджується в практику роботи закладу.

    Корекція затримки психічного розвитку дітей потребує тривалої і систематичної роботи, яка охоплює всі види її діяльності.

  Також скоординовані дії педагогів спец. груп з психологічною службою закладу, яку очолює практичний психолог (Пашківська Л.П.). В системі  практичний психолог здійснює діагностичну, розвивальну, корекційно-розвивальну, корекційно-відновлювану роботу за результатами та висновками ІРЦ та відповідно до річного плану та поквартальної інд. програми для кожної дитини. Надає консультативну допомогу направлену на формування емоційно-вольової сфери, корекції поведінкових реакцій зовнішніх подразників та направлену на адаптацію та соціалізацію дитини з метою комфортного перебування в оточуючому світі. На високому рівні психолог проводить індивідуальну та підгрупову роботу, використовуючи ігрові, практичні методи навчання, ТЗН.   В усіх групах практикується організація бінарних занять (вчителі-логопеди та практичний психолог).

   В усіх групах налагоджена взаємодія між вчителями-логопедами, вихователями, асистентами вихователів та батьками вихованців. 

   Як наслідок результативної роботи з дітьми – майже всі вихованці старшого віку, які відвідують  спец. групи,  готові до шкільного навчання.

    Таким чином, урахування та реалізація нормативно-правового, науково-методичного забезпечення змісту освітнього  процесу, використання сучасних підходів до навчання дітей зазначеної категорії, що включають цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефективність навчання дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корекційного результату. Завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей, у нього формується направленість до нормального, повноцінного життя і тут головне в тісному співробітництві з сім’єю, сформувати у дитини сприйняття своєї хвороби не як обтяжливої життєвої обставини, а як певного образу життя.

             Батьки учнів  активно співпрацюють з педагогами:  їх діти стають менш ізольованими від навколишнього світу, вчаться співпрацювати,  на достатньому та середньому рівні засвоюють навчальний матеріал, стають більш відкритими для спілкування.

1.20. Соціально-психологічна  робота. Робота з родинами вихованців

Упродовж 2020-2021 навчального року дошкільний навчальний заклад працював над формуванням соціальних міжособистісних взаємин.

Головним завданням в роботі над проблемою було:

✔ формування життєвої компетенції дошкільника через провідну діяльність – гру;

✔ залучення до елементарних загальноприйнятих норм і правил взаємовідносин з однолітками та дорослими;

✔ формування гендерної, сімейної, громадянської приналежності, патріотичних почуттів

   Соціальним педагогом  Халімончук О.В.  в лютому 2021 року було проведено дослідження соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку з метою визначення особливостей соціалізації старших дошкільників.

  В дослідженні приймали участь 27 дітей.

✔ Діти з високим рівнем (40%) усвідомлюють норми та правила поведінки в соціумі, вміють ефективно співпрацювати, мають достатній арсенал мовленнєвих засобів та активно застосовують їх у спілкуванні з оточуючими.

✔ Діти, які виявили середній рівень соціальної компетентності (54%), також добре обізнані з нормами соціуму, досить ефективно налагоджують стосунки з однолітками, в більшості випадків вміють знаходити спільну мову в різних проблемних ситуаціях, але застосовують лише стандартні способи соціальних дій, не можуть гнучко реагувати на ситуацію.

✔ Низький рівень соціальної компетентності визначено у   6% дітей, вони не володіють правилами соціальної поведінки, не можуть безконфліктно будувати стосунки в колективі однолітків, не вміють донести до інших свої думки, діють на підставі сили чи реагують на ситуацію лише емоційно. З дітьми з низьким рівнем соціальної компетенції проводилась індивідуальна корекційна робота.

    У вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей, створено банк данних дітей пільгових категорій.  З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.

    Вдало організована та проведена робота з родинами вихованців, що опинилися в складних життєвих обставинах, з матерями, що самі виховують дітей. Так, в лютому 2021р. спільно з  службою у справах дітей та громадською організацією «Місія В Україні» проведено онлайн- заняття з елементами тренінгу «Збережемо дитинство»

 Велика увага приділялась роботі з родинами вихованців. У дошкільному навчальному закладі використовуються різні форми взаємодії  з   родинами, індивідуальні, групові та загальні:

✔ Квести , флешмоби(на майданчиках)

✔ Батьківські збори (на подвір’ї закладу),

✔ Семінари – тренінги для батьків,

✔ Анкетування батьків,

✔ Звіти завідувача про роботу в ДНЗ,

✔ Консультації спеціалістів закладу

✔ Онлайн – консультації.

 Практичним психологом ДНЗ Пашківською Л.П. проводилась робота з сім’ями щодо адаптації дитини до умов дошкільного закладу:

✔ оформлено інформаційні куточки в кожній групі «Ми завжди Вам допоможемо»;

✔ проведено тренінги «Стежкою батьківської мудрості», «Адаптація дітей до умов дитячого садка», «Почути серцем голос Вашої дитини»;

✔ надано консультації «Дитячі неврози – профілактика та попередження», «Профілактика агресивної поведінки дитини шляхом використання арттерапевтичних методів.

    Використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, нестандартно підійшли до питання обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток має своє власне «обличчя», викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого куточка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.

    Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків.  

   Особливо слід відмітити педагогів, які проявили активність в спільній роботі з батьками:  психолога Пашківську Л.П.,., вихователів Очкодер Л.К., Корзун Р.С., Клочко Я.Б., Вендер Т.В.КононюкІ.М., Михалюк С.О.  та інші

  Протягом року велася робота з сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах. З дітьми проводилась індивідуальна діагностична та корекційна робота з метою подолання тривожності. Батькам були надані рекомендації щодо адаптації дітей до умов дитячого садка, проводилися індивідуальні та групові консультації щодо профілактики посттравматичних стресових розладів у дітей, у конфліктних та постконфліктних ситуаціях, дані поради батькам дитини, яка переживає посттравматичний стрес. Це допомогло ефективному налагодженню контакту з родинами, реалізації індивідуального підходу в роботі з батьками.

   З метою посилення організації взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців необхідно:

✔ урізноманітнити форми роботи з батьками вихованців;

✔ залучати до освітнього процесу на засадах партнерської взаємодії членів родин з педагогічними працівниками закладу;

✔ проводити Інтернет – консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу з батьками;

✔ надавати належну медико – педагогічну просвіту батькам, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій.

    Протягом року сім’ям, які виховують дітей в нашому закладі надавалися консультації практичного психолога, вчителя-логопеда, соціального педагога. Діти пільгових категорій забезпечувались безкоштовним  харчуванням в закладі, надавались продуктові пайки, гуманітарна  допомога родинам.

    Значну  увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

   Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їх здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується умов сьогодення, період пандемії. Тому пріоритетним напрямком роботи закладу залишається турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров’я.

   Адміністрацією закладу систематично здійснювався контроль за організацією рухового режиму; надавалася оцінка організації різних форм роботи з фізичного виховання, нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних умов у дошкільному закладі, розвитком рухів і фізичних якостей дошкільників, здійснювався медико-педагогічний контроль за станом здоров’я дітей. Вихователі працюють над виготовленням нестандартного обладнання такого, як масажні килимки, доріжки здоров’я, різноманітні посібники із пластикових  пляшок та інших матеріалів. При виготовленні матеріалів та обладнання враховується можливість його дезинфекції. Широко використовують педагоги оздоровчі технології,  такі як  вправи на дихання, для зміцнення зорових м’язів, масажі, самомасажі, вправи на розслаблення з елементами психогімнастики, елементи хатха-йога, вправи на розвиток нейробіки

    Доцільно відмітити роботу інструктора з фізичного виховання Халімончук О.М. , Марченко І.О. які вдало та в цікавій формі  організовують фізкультурно-оздоровчу роботу з дошкільниками згідно вимог програми та Базового компонента дошкільної освіти. На особливу увагу заслуговує організація та проведення спортивних свят та розваг: квест «Переможемо всі віруси»,«День захисту дітей» розваги: «Зимові пустощі»,« Стрітення»та інші

    Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», а також «Інструкції про організацію харчування дітей в дошкільному навчальному закладі» із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №202/165 (z0440-13) від 26.02.2013 року, чинного Санітарного регламенту.

    Організацію та контроль за харчуванням  забезпечує  медична сестра з дієтичного харчування Притуляк Л.В.

   Регулярно, відповідно до вимог листа МОН України від 21 червня 2007року «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» в ЖДНЗ№ 42 здійснюється котроль за організацією харчування дітей керівником закладу, комісією по контролю за харчуванням та  медичною сестрою з дієтичного харчування.

    Дошкільний заклад працює по впровадженій системі управління безпечністю харчових продуктів НАССР. З цією метою в закладі видано наказ про створення групи НАССР,розподілено обов’язки,  видано основні законодавчі акти у галузі харчування дітей, ведеться відповідна документація системи управління безпечності харчових продуктів .

В дошкільному закладі організовано 3-х разове харчування для дітей груп раннього віку та дошкільних груп та4-х разове для дітей санаторних груп.

З 1 січня 2021 року рішенням виконавчого комітету Житомирської

міської ради від 28.12.2020 №33-а/г «Про встановлення вартості харчування

окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань», встановлена

вартість харчування однієї дитини:

✔ для дітей раннього віку – 30.50 грн.

✔ для дітей дошкільного віку – 45,90 грн.

✔ для дітей санаторної групи – 58,00 грн.

 з яких з  30%- кошти міського бюджету  та за рахунок благодійного фонду «Відкрите серце»- сплачується 70% батьківської плати.

    Відповідно до додатку №2 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 у період з 1 червня по 31 серпня збільшились грошові норми на харчування на 10% для придбання свіжих овочів та фруктів

    Щомісячно ведеться аналіз виконання грошових  та натуральних норм.

   За І півріччя 2021 року середнє виконання щоденних норм продуктів харчування по основним продуктам становить 96 % . Однак,  дещо менше від норми (в середньому-85%) діти отримують  овочів, фруктів та молочних продуктів.

     З 2021 року дошкільний заклад працює за новим двотижневим меню затвердженим Держспоживслужбою , департаментом освіти та керівником закладу.

 Медичне обслуговування дітей забезпечує  медична сестра старша Борис Л.М. – І кваліфікаційна категорія, стаж 22 роки У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями складений листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

    М/с старша  Боріс Л.М.проводить аналіз стану здоров’я та захворюваності вихованців,  розподіляє їх по групам здоров’я.

                      Групи  здоров’я
1 131 59 116 58 136 61
2 88 40 83 41.5 79 35
3 1 0.4 1 0.5 6 2.7
4 1 0.4 1 0.4 1 0.4
5
                 Групи по фізкультурі
Основна 213 96 190 95 212 95
Підготовча 8 3.6 10 5 6 2.7
Спеціальна 4 0.2
Звільнені
   Поширеність інфекційних захворювань
ГЕК 1 0.4 1 0.4
Вітряна віспа 1 0.4 2 1
Скарлатина
Мікоз
Інфекційний мононуклеоз
Поширеність  гельмінтозу 2 0.9

    Слід позитивно відмітити, що у 2020 році не було зафіксовано жодного випадку інфекційних захворювань. Загальна захворюваність в ЖДНЗ №42 складає 2.3%кількості випадків на 1 дитину,відсоток пропусків через хворобу- 1.1%. Індекс здоров’я- 66 дітей. В садочку- 3 частохворіючих дитини, 4 -дитини с морфофункціональними відхиленнями, 8- дітей з хронічними захворюваннями, 6 -інвалідів. За 2020 рік зафіксовано 93 випадка хвороби  ОРВІ,що на 70 випадків менше ніж у 2019 році.

    Глистних інвазій не виявлено. Систематично один раз на 10 днів проводиться огляд на педикульоз, коросту та грибкові захворювання. Випадків не виявлено.  Травматизму не зафіксовано.

З метою забезпечення та дотримання протиепідемічних заходів в 2020 році було закуплено:

✔ 10 банок дезінфікуючого засобу «Бланідаз300» в таблетках 300шт. на суму 2296.00гр., 

✔ дезінфекційний засіб «Клін Стрім»гель 65 на суму 7604.17гр,

✔ дезінфекційний засіб «Біопагдез»2л.на суму 660.00гр.,

✔ «Стериллиум» 3 флакона на суму 589.80 гр.,

✔ дезінфекційні килимки 24шт. на суму 9480.00гр.

    Розроблено та затвердити графіки проведення протиепідемічних заходів, а саме:

✔ скринінгу працівників та вихованців ЖДНЗ № 42

✔ вологого прибирання та провітрювання приміщень

✔ прийому та повернення дітей

    Старшою медичною  сестрою Боріс Л.М.. забезпечено   суворий контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в період адаптивного карантину в навчальному закладі. Проводиться щоденний ранковий прийом  персоналу закладу,вихованців та батьків до закладу з температурним  скрінінгом з занесенням в відповідну документацію,також з температурним скрінінгом вихованців закладу кожні 4 години.

    Випадків захворювання на коронавірус серед вихованців ЖДНЗ № 42 у 2020році не зафіксовано. Серед працівників станом у 2020 -2021року зафіксовано 4 випадки захворювання на COVID-19.

   В закладі систематично здійснюється   контроль  за організацією фізичного виховання, ведеться медико-педагогічний  контроль.

   Особлива увага звертається на розподіл дітей  на медичні групи для занять з фізичною культурою, навантаженням дітей спец.груп, моторною щільністю занять, пульсометрією під час фізичних навантажень. Ведеться  контроль за проведенням ранкової гімнастики, гімнастики після денного сну, фізкультурними паузами,  фізкультурними хвилинками, фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята, розваги, дні здоров’я,проведення загартувальних заходів.

    За наслідками перевірок  вихователям були надані рекомендації щодо активізації  роботи з проведення загартовуючи заходів, гімнастики пробудження та ранкової гімнастики.

1.24. Матеріально-технічна база 

      Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їхнім віковим особливостям. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Для занять з дітьми створено усі умови, обладнанні спеціальні приміщення: музична та спортивна зали, кабінети вчителя-логопеда, практичного психолога, соціального педагога, методичний та медичний кабінети, кімната для проведення гурткової роботи, прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

      З метою створення сучасного  дизайну дошкільного закладу., універсального та змінного осітнього середовища в групах та на майданчиках в поточному році була проведена значна робота по збагаченню матеріально-технічної бази:

Поточні ремонти, що проводилися у закладі в 2020-2021 навчальному році:

✔ поточний ремонт коридора другого поверху і сходова клітка – 105000,00грн.

✔ поточний ремонт приміщень роздягальні санаторної групи та медичного кабінету – 37000,00грн.

✔ поточний ремонт об’єкта благоустрою: дитячого майданчика у ЖДНЗ № 42 – 93460,00грн.

✔ встановлення дверей на сходових клітинах – 20000,00грн.

✔ придбання дитячих тіньових павільойнів – 49990,00грн.

✔ облаштування буфетних в трьох групових приміщеннях – 48060,00грн.

Проведений поточний ремонт групових приміщень в усіх групових приміщеннях. Частково зхамінено сантехнічне обладнання, придбано посуд на харчоблоці та в групах.

Придбано:

✔ холодильну шафу-29000,0грн, парову праску-8000,0грн.;

✔ миюче – 19.800 грн.

✔ посуд – 8300 грн.

✔ буд.матеріали – 7000 грн.

✔ ел. товари – 4230 грн.

✔ сантехніка – 8589 грн.

✔ господарчі товари – 14900 грн.

ммеблі – 62 000 грн.

✔ білизна – 35 820 грн.

    Крім того, значна частина благодійних коштів була спрямована на придбання навчально-ігрового обладнаня в групах та на майданчиках. Протягом року в групах придбано 2 плазмених телевізори, 4 ламінатори, 2 гойдалки. Облаштовано дидактичні стійки та дидактичні ширми, бізіборди, віг-вами, куточки усамітнення, заламіновано  дидактичний матеріал, виконано поточні ремонти в 3 групах, облаштовано інклюзивний куточок в 2 групових.

     Розпочата робота по облаштуванню ресурсної кімнати: проведено поточний ремонт та придбано навчально-ігрового обладнання на суму  27252грн.

    У нових умовах діяльності педагогічному колективу потрібно створити безпечне, цікаве та змінне  середовище, яке дасть змогу наповнювати життя дітей радістю навіть із дотриманням дистанції. Це новий виклик для  дошкільного закладу. Але сприймаємо ми його позит

Отже, в організації освітньо – виховного процесу в 2020-2021 навчальному році залишаються актуальними питання:

✔ створення універсального дизайну, змінних освітніх осередків у групових, ігрових кімнатах та на спортивних майданчиках, його модернізацію, оновлення та осучаснення у відповідності до Примірного переліку та вимог Базового компоненту.

✔ реалізації Державного стандарту: природничо-екологічна компетентність дитини, шляхом формування в дошкільників звичок і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

✔ забезпечення безумовного виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах закладу дошкільної освіти та формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та пост-карантинного періоду.

✔ актуальними залишаються питання забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітям з особливими потребами та надання їм якісних освітніх послуг, а також надання фахової психолого-медико-педагогічої допомоги їх родинам;

✔ створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;

✔ забезпечення належного психологічного і соціального супроводу дітей та батьків шляхом урізноманітнення форм роботи з сім’єю;

✔ у 2021-2022 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо  застосовування сучасних методів роботи з дошкільниками (інтерактивні ігри, завдання творчого характеру, прийоми ТРВЗ, квести тощо);

✔ активізувати роботу ініціативних та творчих груп.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю дошкільного навчального закладу має спрямувати свою діяльність на вирішення наступних завдань:

✔ створення універсального дизайну, змінних освітніх осередків у групових, ігрових кімнатах та на спортивних майданчиках, його модернізацію, оновлення та осучаснення у відповідності до Примірного переліку та вимог Базового компоненту.

✔ реалізації Державного стандарту: природничо-екологічна компетентність дитини, шляхом формування в дошкільників звичок і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

✔ забезпечення безумовного виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах закладу дошкільної освіти та формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та пост-карантинного періоду.

Завідувач ЖДНЗ № 42                                                 Л.Л.Єфремова